Distriktsenergi-TV
Nettleie

Nå er det tverrpolitisk enighet om likere nettleie

Debatten på Arendalsuka viste at det nå er et tverrpolitiske enighet om likere nettleie. – Vi visste at vi hadde støtte fra KrF, AP og Senterpartiet, men debatten viste at også Høyre nå går inn for likere nettleie.

Det sier er svært fornøyd Halvard Fjeldvær som er styreleder i Distriktsenergi. Vi snakket med Fjeldvær rett etter debatten – som var et felles initiativ av KS Bedrift og Distriktsenergi. 

-Vi har akkurat nå bak oss en politisk debatt hvor de viktigste energipolitiske talspersonene til partiene på Stortinget har vært til stede. Hvordan vil du oppsummere denne debatten?

-Jeg syns det har vært en veldig god debatt. Jeg merker meg spesielt at alle de politiske partiene ønsker å få til en løsning for likere nettleie i Norge. De har fokus på at dette er en modell som gir en reell utjevning, og en modell som har fokus på effektivitet og at vi som bransje skal drive mest mulig kostnadseffektivt. Der har vi kommet med en veldig god modell. Effektivitetsmodellen. Det er gledelig å se at alle politikerne har lagt merke til den modellen, og tar utgangspunkt i den modellen når de diskuterer løsninger på lik nettleie, sier Fjeldvær. 

Størst usikkerhet knyttet det seg til hva Høyres stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland ville falle ned på. Hun var imidlertid klar på at også hun og Høyre ville ha likere nettleie. – Det er urettferdig at det er nettkundene i de områdene som bygger ut og produserer vann- og vindkraft skal betale hele regninga for at nettet bygges ut lokalt for å transportere strømmen til kundene andre steder i landet. Vi ønsker likere nettleie, sa Eskeland. 

NVE må lytte til de politiske signalene

-Nå er det jo NVE som sitter og skal lage de siste rådene til Olje- og energiministeren og Regjeringen. Tror du også at effektivitetsmodellen har slått rot i direktoratet? 

-Det er jeg mer usikker på. NVE må imidlertid også forholde seg til de politiske signalene. NVE var med på debatten i dag, i hvert fall som tilhørere. Der måtte de merke seg at det er fokus på en reell utjevning og det med kostnadseffektivitet. NVE har sagt til oss flere ganger, også når de innledet i dag at dette er en modell de har lagt merke til og som blir med i diskusjonen som de skal legge frem for regjeringen den 1. oktober. 

-NVE var tilstede og som du sier lyttet de til diskusjonen  - de kan ikke unngå å få med seg de tydelige politiske signalene at alle politiske partiene inklusive Høyre vil ha nettutjevning?

-Nei det er helt klart. NVE kan ikke se bort ifra de politiske signalene, sier Fjeldvær. 

Disse deltok i debatten:

-    Tore Storehaug, stortingsrepresentant, KrF
-    Liv Kari Eskeland, stortingsrepresentant, H
-    Rikard Gaarder Knudsen, statssekretær, FrP
-    Ingrid Heggø, stortingsrepresentant, AP
-    Ole Andre Myrvold, stortingsrepresentant, SP
-    Kristin Lind, Energi Norge
-    Knut Lockert, daglig leder Distriktsenergi

Ove Flataker fra NVE innledet før debatten. 

 

14. august 2019