Distriktsenergi-TV

-Viktig å kommunisere klimaløsningene

-Distriktsverkene må komme mer på banen og synliggjøre de grønne løsningene de har på klimautfordringene.

Det sier Claus Sonberg som er partner i det anerkjente analyse og rådgivningsselskapet Zynk. 

- Klima og miljø er en sak som vokser i betydning og styrke. Hva kan energibransjen gjøre for å bli med på denne stemningsbølgen i befolkningen?

- Jeg tror det er mer enn en stemningsbølge, vi snakker snarere om et fundamentalt skifte. Men du har helt rett, det er ingen annen sak i vår stor-database som er så potent og så dominerende som klima og miljø, sier Sonberg. 

Zynk bruker et big data-verktøy for å teste budskap og predikere utvikling i samfunnet og blant forbrukere. Verktøyet heter Q-Ball og det bruker språkanalyse og en prediktiv algoritme for å fange opp holdninger, strømninger og tendenser i befolkningen, basert på store mengder data om hva som skrives på internett og i sosiale medier. 

-Det er svært mye omtale og mye uro i befolkningen knyttet til klimasaken, og ikke minst frykter folk konsekvensene av et endret klima som svekket biomangfold, global oppvarming, økte forskjeller mellom fattige og rike land, konsekvenser for matproduksjon for å nevne noe, sier Sonberg. 

Viktig å synliggjøre grønne løsninger

Han mener at distriktsverkene må komme mer på banen og synliggjøre løsningene de har på klimautfordringene.

-Energibransjen kan og må bidra til å redusere klimagassutslippene, slik at vi når 1,5 -eller 2 gradersmålet. Og det interessante som undersøkelsen vår er at det er en ganske stor teknologioptimisme blant nordmenn. Å kommunisere og synliggjøre hvilke teknologiske løsninger man har, vil derfor bli positivt mottatt i den norske befolkningen. Det et stort potensial dersom man som selskap eller bransje kan tilby og kommunisere løsninger på et problem som oppfattes som stort og truende blant mange mennesker i Norge, sier Sonberg.

-Så du mener at energiselskap som klarer å skape teknologi og som bidrar til å løse klimautfordringen, de vil være vinnerne i dette bildet?

-Ja, men jeg tror også at saken har to sider. For det første må du som selskap eller bransje ha løsningene, men du må også ha evne å kommunisere løsningen ut mot befolkning og viktige interessenter - også politiske aktører. Så det å kommunisere på en teknologioptimistisk måte i kombinasjon med å faktisk levere produktene og tjenestene - det er det som Zynk sine analyser viser at man bør gjøre, forteller Sonberg. Lik nettleie er høyere på folks agenda

- Lik nettleie har vært en varm politisk potet, og nå ser vi gjennom Zynk sine analysemodeller at saken også begynner å slå inn i befolkningen. Hvorfor tror du det skjer?

- Det vi har gjort er å bruke stordata-analyseverktøyet Q-Ball til å telle antall ord og begreper  knyttet til vekst og forventning som omtales i media - selvsagt også på de sosiale mediene. Analyse viser at begreper som vekst og forventning til lik nettleie omtales oftere. Det betyr at lik nettleie kommer til å bli en viktigere sak for befolkningen fremover i tid, sier Claus Sonberg  

- Kan dette bety at saker som handler om lik nettleie kommer til å slå inn i kommunevalgkampen som nå står for døren?

Det avhenger helt av om politikerne gjør det til en politisk sak. Per i dag så når ikke lik nettleie helt opp på den kommunalpolitiske agendaen - så her er det fremdeles en jobb å gjøre for Distriktsenergi og dets medlemmer. Konkurransen om politisk oppmerksomhet er hard, og på dagsordenen er det temaer som klima, helse, skole og innvandring som så langt står sterkest. Og, som vi dokumenterte med denne undersøkelsen, er samferdsel og bompenger den store, store saken, sier Sonberg.

03. juli 2019