Distriktsenergi-TV
Teknologi

Kragerø Energi blant Norges mest innovative energiselskaper.

Kragerø er ikke bare kjent for å skape vakre sommerminner og sin status som “Perlen blant kystbyene” - Kragerø huser også et av Norges mest innovative energiselskaper.

Kragerø Energi, representert ved administrerende direktør Geir Elsebutangen, kom på en imponerende pallplass på Distriktsenergi sin kåring av Norges mest innovative energiselskap. Kåringen fant sted under Årskonferansen 2019. 

- Geir Elsebutangen, Gratulerer med utmerkelsen som et av Norges mest innovative energiselskaper! Hva var det som gjør at Kragerø Energi er så gode på innovasjon?

- Mye av svaret ligger hos våre dyktige ansatte og i en ledelse som våger å gi rom for nytenkning og forbedringer. Vi har noen veldig dyktige mennesker ombord som ønsker, ja nesten krever, at vi som selskap tar i bruk ny teknologi - og denne prisen er ikke minst en honnør til alle dem. Når dyktige mennesker får støtte og ressurser fra ledelsen, oppstår det innovasjon i vakre Kragerø, sier Elsebutangen.

Samspillet mellom ledelse, ansatte og kunden 

-Det dreier seg for oss som ledere å ha nødvendig teknologiforståelse, men også trygghet og tillit - og gi medarbeidere frihet til å det vi kaller; “leke seg litt” med hva som finnes. Innovasjon hos oss i Kragerø Energi springer helt klart ut fra vår organisasjon, tillitsfulle ledere og ressurser og rammer til å skape nytt, sier Elsebutangen. - Og så for ikke å forglemme - alltid stille det avgjørende spørsmålet; hva er det denne nye måten å gjøre ting på vil gi gi av forbedringer for sluttkunden - både bedrifter og husholdninger - sier Elsebutangen til Distriktsenergi.no

Leker seg frem til innovasjon

Hva har denne såkalte leken skapt av innovasjon i Kragerø Energi og for kommunens 11.000 innbyggere? 

- Nå er det jo også litt alvor i denne leken da, men måten vi jobber på har gjort at vi har klart å innovere egne løsninger på nettstasjonsovervåkning, driftssentralløsninger og mye annet som vi ikke ennå har gått ut i offentligheten med, men som jeg og mine medarbeidere gleder oss til å dele med andre medlemmer her i Distriktsenergi i løpet av 2019 og 2020. Mye godt arbeid er gjort, og mye godt arbeid gjenstår - jeg tror vi bare har sett toppen av isfjellet, uttrykker Elsebutangen. 

- Kunstig intelligens er et begrep som har kommet opp flere ganger under kåringen. Kunstig intelligens er det også noe dere i Kragerø Energi jobber med?

-Ja, Kragerø Energi jobber også med kunstig intelligens. Hos oss i Kragerø er dette ikke bare et litt forslitt uttrykk, men faktisk noe vi har skapt gjennom gode ideer og god prosjektgjennomføring. Det vi blant annet gjør, er at vi analyserer linjebefaringen med droner og tar så dataene som kommer over video inn i systemet vårt og kombinerer det med andre data. Dette gir analyse og beslutningssttøtte av mulige feil på nettet mens overflyvningen finner sted, påpeker Elsebutangen.

Kommer sluttkunden til gode 

Kragerø er jo en ganske vidstrakt kommune med en ganske stor bykjerne, mye skjærgård med fastboende og ferierende samt et stort oppland. Hvis vi ser på sluttkundens behov, hva gjør denne satsingen på innovasjon for kundene til Kragerø Energi?

-Inspeksjoner med helikopter er både risikofylt, men også veldig kostnadskrevende. Med større bruk av droner og bedre støtte for vedlikeholdsplaner håper vi blant annet å få ned nettleien på litt sikt. Vi er ikke mange år frem i tid her, dette vil gå ganske fort, sier han. 

Dette er noe hele Kragerøs befolkning og alle kundene dine kan se frem til?

-Ja det er noe både kundene og vi i Kragerø Energi kan se frem til. At innovasjon kommer våre kunder til gode er jo kronen på verket, og den endelige dommen over om innovasjonen ga avkastning eller ikke, sier Elsebutangen. - Og så skaper Innovasjon spennende nye arbeidsplasser, nye kolleger med nye impulser og ikke minst nye oppgaver for våre ansatte. Med innovasjon i blikket, er det lett å få gode søkere til ledige sier Elsebutangen.

Tar ny pallplass i 2020

- Får vi se Kragerø energi på førsteplass som det mest innovative selskapet i Distriktsenergi sin kåring i 2020?

-Konkurransen vil bli hard også neste år, men du kan ta det som et løfte at Kragerø Energi skal kjempe om pallplassering også neste år, avslutter Elsebutangen. 

Dette er Kragerø Energi 

Kragerø Energi Gruppen (Kragerø Energi Holding AS) består av Kragerø Energi Installasjon, Kragerø Kraft AS, Kragerø Bredbånd AS og Kragerø Energi AS. 

Kragerø Energi AS har sitt utspring av Kragerø Kommunes Elektrisitetsverk av 1909. Selskapet ble organisert som et AS i 1997 og er i dag et heleid datterselskap under Kragerø Energi Holding AS. Virksomhetsområdet er gatebelysning og nettvirksomhet og består av avdelinger for nettdrift, vedlikehold, planlegging, prosjektgjennomføring, lokalt El-tilsyn og veilys. Kilde: Kragerø Energi.

11. juli 2019