Distriktsenergi-TV
Teknologi

Robotene kommer til Midt-Norge

Ren Røros har etablert eget datterselskap som utvikler digitale roboter.

Små energiselskaper snakker ikke så mye om digitalisering, men ofte gjør de mer enn de store på dette området. Det er også filosofien til Ren Røros. Vi gjør det i praksis, og så må vi lære av hverandre. Skal vi ha livets rett må vi utnytte nye innsikter og kompetanser og spille hverandre gode, sier daglig leder i Ren Røros, Arnt Sollie. 

- Arnt Sollie, Ren Røros er jo det nye overbyggende merkenavnet for tjenester og virksomheter tilknyttet Røros E-verk. Ren Røros har på kort tid gjort mye innenfor teknologiutvikling. Hva er de viktigste teknologiprosjektene dere nå har på gang?

- Det stemmer, Ren Røros handler om klimateknologi og bærekraft og vi har store ambisjoner, og da kommer vi ikke unna satsing på IT og data. Dette er et meget viktig satsingsområde for oss og vi har tatt skrittet fullt ut og opprettet et nytt datterselskap som heter Intelligent Automation som jobber med det som heter RPA, sier Arnt Solli til Distriktsenergi. 

Digitale roboter kommer til Midt-Norge

Og da snakker vi om noe så spennende som roboter, stemmer ikke det? 

-Det er helt korrekt. RPA står for Robotic Process Automation. På godt norsk så lager vi digitale roboter som tar over manuelle arbeidsprosesser og som kort og godt forbedrer kvaliteten og øker effektiviteten, sier Solli og beskriver; 

-Ved å ta i bruk det vi kaller “digitale medarbeidere”, kan vi automatisere manuelle, gjentakende arbeidsprosesser og på veien redusere kostnader, øke produksjonskapasiteten, øke kvaliteten og gi bedre brukeropplevelser. Utnytter vi i tillegg kunstig intelligens, kan de digitale medarbeiderne bli enda mer effektive og robuste og ta egne tilpassede beslutninger. Da bidrar vi til økt verdiskaping, bærekraftig lokalmiljø og en bedre arbeidsdag for alle. 

Innfører digital robot i løpet av få uker

Dette høres jo ganske så komplisert ut, gi oss noen eksempler på hva Intelligent Automation tilbyr kundene. 

- Vi gjør dette så konkret som mulig uten noe hokus pokus - vi fokuserer rett og slett på digitalisering av konkrete arbeidsprosesser som kan forbedres - for å skape rask effekt hos våre kunder. Våre tjenester muliggjør konkrete resultater fra RPA faktisk bare i løpet få uker, sier Sollie. 

Hvem er den typiske kunden til Intelligent Automation? 

-Våre kunder er alle de virksomhetene som ser behov for å digitalisere mye av prosessene som gjøres manuelt eller delvis manuelt i dag. Mange av våre kunder, eiere og kommunesektoren har behov for å bli mer digitale. 

Tar sin egen medisin

Dere gikk hele veien ut og opprettet Intelligent Automation som et eget IT-selskap?

-Ja, det er riktig. Vi fant ut at vi måtte gå fullt inn,  både med tanke på selskapsmodell og ansatte. Medarbeiderne våre er ingeniører fra NTNU - med en ambisjon å skape Midt-Norges største miljø innen RPA. Vi vet det er et hårete mål, for det er ikke enkelt å starte et nytt selskap som kanskje ligger litt på siden av det et mer tradisjonelt energiselskap jobber med. Men vi har lykkes veldig godt i starten og raskt fått luft under vingene. 

- Men tar dere egen medisin? Hvordan skal dere bruke intelligente roboter i driften av Ren Røros? 

- Det er et godt spørsmål. Vi tar absolutt vår egen medisin og skal bruke digitale roboter på oss selv i mange sammenhenger. Økonomiprosesser er et typisk eksempel på det. Tenk bare på noe så prosaisk som inngående fakturahåndtering. Kan vi tolke inngående fakturaer ved å bruke en AI-tjeneste (Red. anm. Artificial Intelligence) kan vi forbedre prosessflyten slik at fakturaen flyter gjennom systemet automatisk uten at mennesker trenger å være tilstede i prosessen. Et annet eksempel er at du som sluttkunde søker om å få en elbillader hjem til deg. Kan jeg få en lader, er det for eksempel nok kapasitet i nettet? Det er jo en prosess som involverer flere av våre IT systemer og flere av våre ansatte i ulike selskaper, men en digital robot kan gjøre jobben mye mer effektivt, raskere og mer kundevennlig for sluttbruker, sier Sollie. 

Kommer medlemmene i Distriktsenergi til gode 

- Du har jo også gitt uttrykk for at dere vil dele kunnskapen og innsikten fra prosjektene med andre medlemmer i Distriktsenergi. Hvordan tenker du gjøre det?

- Vi tenker som sagt å bruke dette på oss selv, og da kan vi formidle mye av kunnskapen og det vi har lært gjennom prosessen til andre selskaper i tilsvarende situasjon. Vi tenker å produktifisere mest mulig slik at det er lett for andre energiselskaper å kopiere oss. 

- Det er faktisk slik at små selskaper gjerne ikke snakker så mye om digitalisering, men ofte gjør mer enn de store på dette området. Det er min filosofi også. Vi må gjøre det i praksis, og så må vi lære av hverandre. Skal vi ha livets rett må vi utnytte nye innsikter og kompetanse og spille hverandre gode, avslutter Sollie. 

01. juli 2019