None
Teknologi

Ringerikskraft vant Teknologi og innovasjonsprisen 2019. - Er ledende i Europa

av Redaksjonen
05. juni 2019
Ringerikskraft ble vinneren av teknologi- og innovasjonsprisen 2019. - Ringerikskraft står ikke tilbake for utenlandske energiselskaper, og er blant de fremste når vi ser på tilsvarende selskaper internasjonalt.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Det sier Jørgen Bjørndalen. Han er konsulent i DNV GL. Han har ledet Teknologi- og innovasjonsprisjuryen. 

Det var NVE-sjef Kjetil Lund som overrakte prisen på Årskonferansen 2019 til en stolt Ringerikskraftduo bestående av konsernsjef Ole Sunnset og nettsjef Jan-Erik Brattbakk

- Hva tror dere er grunnen til at Ringerikskraft vant Teknologi- og innovasjonsprisen?

- Først vil jeg si at det er med stor ydmykhet vi mottar denne prisen. Årsaken til at vi vant er nok at vi har utforsket og tatt i bruk ny teknologi både i kundekommunikasjon og til styring av nettet. Prisen viser at vi er gode til å ta i bruk teknologi for å møte kundenes energibehov og at vi samtidig klarer å holde nettinvesteringene- og nettleien nede, sier Ole Sunnset.

- Vi har et prosjekt som heter “Effektpilot” der vi utnytter ledig kapasitet i nettet uten at vi trenger å øke investeringene og dermed nettleien. Vi bruker nye teknologiske løsninger for å styre laster og dermed jevne ut effekttopper som oppstår når mange bruker nettet samtidig, sier Jan-Erik Brattbakk.  

- Det var sterk konkurranse om prisen. I tillegg til Ringerikskraft var også Kragerø Energi og Sognekraft med i finaleheatet. Juryen har også merket seg at Hålogaland Kraft, Sogn og Fjordane Energi og Røros Energi var sterke utfordrere, sier Bjørndalen. 

Bygger fremtidens nettløsninger nå

- Nettselskapene skal ikke som før bare levere råvaren – strømmen - men vi vil også være med å utvikle og levere teknologien som må til for å drive framtidens nettløsninger. Ikke siden elektrisiteten kom inn i husene har det vært en like stor revolusjon i norske hjem, bedrifter og hytter, sier Sunnset. 

Distriktsenergis daglige leder Knut Lockert mener at Teknologi- og innovasjonsprisen viser at det jobbes godt blant medlemmene i Distriktsenergi.

- Våre medlemmer ligger helt i front på teknologi, og prisen viser at man ikke må være nettgigant for å lage innovative nettløsninger. Prisen synliggjør på en god måte hva som er mulig å få til og jeg registrerer med glede at våre medlemsbedrifter er gode til å dele sine erfaringer og innovative løsninger, sier Lockert. 

Sterkt kundefokus

- Hvorfor var det Ringerikskraft som stakk av med seieren?

- Det var to avgjørende ting. Det ene er at de har holdt på veldig lenge og har fått gjort mye allerede. Det andre som juryen la spesielt godt merke til er deres sterke fokus på kunden, kundens behov og hvordan de kan ivareta kundens løsninger - ikke bare når det gjelder nettløsningen, men også kundens energibehov. Det å kombinere kompetanse på nettsiden med annen energikompetanse blir stadig viktigere for kundene. De setter pris på at Ringerikskraft har en bred innsikt om kundens utfordringer både på nett og energibehov. Det gjør at kundene kan få bedre energiløsninger enn om kunden utelukkende skal forholde seg til bare ett fagområde, sier Jørgen Bjørndalen.

Les også: Ringerikskraft skaper fremtidens Smartnett

Smart nett og energistyring

Ringerikskraft er langt framme innenfor moderne energiløsninger. Gjennom datterselskapet SmartLiv tilbyr selskapet kundene sine smart energistyring, solceller og batteripakker. Bilene kan bruke smarte ladere som setter i gang ladingen avhengig av resten av forbruket. Ved hjelp av løsningen fra Ringerikskraft kan strømmen hentes fra et batteri eller fra nettet når strømprisen er lav eller når behovet er der.

-Vi ser også på å muligheten til å bruke store batterier på noen av nettstasjonene våre der det er for liten kapasitet. Da kan vi sende ut batteristrømmen når det er stort forbruk. Da snakker vi store batterianlegg som lagres i containere. Vi kan lett avlaste et stort hyttefelt eller mange husstander med en slik løsning, forteller nettsjefen i Ringerikskraft Jan-Erik Brattbakk. Han sier at en av de store fordelene er at hyttefelt og boligområder som har liten strømkapasitet dermed kan slippe ulempene med at de graver for å legge nye kabler. Og Ringerikskraft kan dermed spare store kostnader slik at nettleien holdes lav. 

I Hønefoss ønsker Ringerikskraft å sette inn styrbare varmtvannsberedere for 34 kunder fordi de henger på en kabelavgang som har problemer med å levere nok effekt i perioder. Husstandene bruker ikke mer strøm enn de skal, men kabelen som mater kundene er i ferd med å nå en kritisk grense. For å slippe å legge ny kabel med graving og alt det innebærer av ulemper, ønsker Ringerikskraft å se om det blir billigere å bruke ny teknologi.

Først ute med AMS-målere

Ringerikskraft var blant de første nettselskapene i Norge som installerte AMS-målere. Alle kundene til Ringerikskraft fikk AMS-målere i 2012 og 2013. Det gjør at Ringerikskraft sitter med landets beste historikk på forbruksdata på kundene. - Nå opplever vi at el-installatørene spør oss om hvordan forholdene er i nettet. De vet at vi sitter med veldig gode forbrukstall. Installatørene kan melde inn ny effekt på for eksempel et nytt kjøpesenter eller leilighetsbygg. Da kan vi fortelle dem at tilsvarende bygg har et effektuttak som er mye lavere enn det behovet de har meldt inn. Slik kan vi spare store penger for utbygger og vi slipper å gjøre store investeringer i nettet, sier Brattbakk. 

Dyktige medarbeidere 

Ringerikskraft har også installert RTU`er - som er datainnsamlingsenheter - slik at man får sanntidsovervåkning av forbruket på nettstasjonene. -Når vi kjører disse dataene opp mot AMS-data hos sluttbrukere, finner vi raskt ut hvilke utfordringer vi har på nettstasjonene og hvilken teknologi som vi trenger for å løse utfordringene. Noen steder bruker vi smarte elbilladere og andre steder tar vi i bruk smarte varmtvannsberedere og batterier, forteller Brattbakk. 

Nå gleder Ringerrikskraftduoen seg til å komme hjem for å dele prisen med alle sine medarbeidere. - Det er de som har gjort at vi stakk av med seieren, sier Ole Sunnset og Jan-Erik Brattbakk. 

05. juni 2019