None
Faksimile fra siste utgave av bladet Energi - "ny nettleiemodell: Knut mot Knut om utjevning av nettleien"    
Nettleie

Likere nettleie er tungt å svelge for Energi Norge

av Knut Lockert
25. juni 2019
Distriktsenergi har nylig lagt fram et effektivitetsfremmende forslag til likere nettleie – «Effektivitetsmodellen». Den innebærer at jo mer effektive energiselskapene er, jo lavere blir nettleien til kundene. Genialt, enkelt og rettferdig. Det er derfor underlig at Energi Norge ikke umiddelbart omfavner modellen.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Enhver tariffendring kan avvises med argumenter om at den er komplisert, eller at denne ikke er 100 prosent riktig. Det som er helt sikkert er at dagens tariff hverken er rettferdig eller uten mangler. Derfor har det i lang tid har vært jobbet med forslag til endringer i dagens modell. For vår del ønsker vi, som store deler av Stortinget, likere og mer rettferdig nettleie i Norge.  

Utfordrer de store nettselskapene

Nå er det på tide med en nettleie der det ikke lenger er adressen din som bestemmer størrelsen på fakturaen fra nettselskapet. Nå utfordrer vi landets nettselskaper og legger til grunn i «effektivitetsmodellen» at dersom nettselskapet som leverer strømmen din er 100 prosent effektivt skal du betale en nettleie som er lik gjennomsnittet i Norge. Er nettselskapet mindre enn 100 prosent effektivt får du noe høyere nettleie, og dersom selskapet ditt er mer enn 100 prosent effektivt får du som kunde lavere nettleie enn gjennomsnittet i Norge.  

En slik modell innebærer at alle landets nettselskaper, dersom de er effektive nok, kan tilby kunden gjennomsnittstariffen i Norge. Da blir det ikke lenger i hovedsak de selskapene med mange kunder å fordele regningen på som har denne muligheten.   

Alle får de samme mulighetene

Fra vårt ståsted er det ganske åpenbart hvorfor Energi Norge går imot vår modell. Her ageres det på oppdrag fra de største medlemmene. Dersom det blir likere nettleie mister de største oppkjøpskåte energiverkene sitt viktigste virkemidel til å slå kloa i naboverket til en billig penge. La meg gi et eksempel: Dersom et selskap har som mål å legge under seg Vestlandet til ett stort nettselskap, gir det mening å være mot «effektivitetsmodellen». Men om man ønsker likere og mer rettferdige tariffer der alle selskapene gis de samme mulighetene til å tilby kundene sine en lav nettleie, vel da bør man være for. 

Innen 1.oktober skal NVEs innstilling til OED foreligge

I regjeringsplattformen står det svart på hvitt at «Regjeringen vil utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere». Nå skal olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg levere på regjeringsplattformen, og NVE skal i den anledning spille inn sine synspunkter til statsråden innen 1. oktober i år. I Distriktsenergi opplever vi at «effektivitetsmodellen» ses på med engasjement og alvor både i NVE og i OED. Vi er derfor svært spente på statsrådens og derav regjeringens innstilling i saken.

For øvrig nevner vi gjerne at de foreslåtte tiltakene fra Energi Norge, de er vi for. Men de gir ingen reell utjevning av tariffen i Norge. Det har også det anerkjente konsulentselskapet Pöyry tydelig tatt til orde for i sitt svar til Energi Norges innsigelser til «effektivitetsmodellen». 

For øvrig er det verdt å trekke frem noen punkter om «effektivitetsmodellen» nevnt nedenfor der enkelte problemstillinger rundt modellen er kort oppsummert:  

25. juni 2019