Distriktsenergi-TV

NVE-sjef Kjetil Lund – Tror det blir flere fusjoner, men respekterer de som vil stå alene

-Jeg tror at trenden som har vært en stund med konsolideringer og færre selskaper kommer til å holde frem, men vi skal ha respekt for at ikke alle vil slå seg sammen. Det sier den nye NVE-sjefen Kjetil Lund.

Distriktsenergi.no møtte Kjetil Lund etter han hadde holdt sitt foredrag på årskonferansen til Distriktsenergi. 

-Fusjoner mellom nettselskaper er jo også en viktig sak for bransjen. Nå slår jo mest sannsynlig Hafslund og Eidsiva seg sammen, og det er fusjoner også i Trøndelag. Hva tror du kommer til å skje innenfor dette området i fremtiden? 

Respekterer alenegang

-Jeg tror at den trenden som har vært en stund med konsolideringer og færre selskaper kommer til å holde frem. Det er mange fordeler med dette. Det handler både om effektivitet, men også om kompetanse. Det dreier seg blant annet om å skape store nok fagmiljøer. Så tenker jeg samtidig at man skal ha respekt for at ikke alle vil dette og at folk vil ta seg litt tid. Dette handler om eierskap, identitet og historien til selskaper og kommuner rundt om i hele landet vårt, som også er en annen side av saken. Men jeg tror det kommer til å bli noen færre selskap enn det er i dag, sier Lund. 

Men han holder kortene tett til brystet når vi spør ham hvilke råd han vil gi olje- og energiministeren om likere nettleie: 

Ikke bestemt seg om likere nettleie

-Likere nettleie er jo et hett politisk tema, og nå har olje- og energiministeren gitt NVE i oppdrag å utrede dette, og du skal komme med en tilrådning i begynnelsen av oktober. Kan du lette på sløret nå og fortelle hva du kommer til å konkludere med?

-Nei, og det skulle bare mangle. Vi har fått dette oppdraget, og vi jobber nå med denne saken som vi skal levere innen 1. oktober. Men vi har et åpent sinn til innspillet som vi har fått av Distriktsenergi, og til andre som har tanker om dette. Det tar vi med oss videre i arbeidet, sier Lund. 

-Distriktsenergi har kommet med et innspill som heter «effektivitetsmodellen». Har du fått tid til å se på den?

-Jeg har ikke selv fått gått grundig inn i den. Jeg syns Knut Lockert ga en god presentasjon av denne i dag. Dette skal vi sette oss inn i og vurdere videre, sier NVE-sjefen. 

I sitt innlegg på årskonferansen kommenterte Lund effektivitetsmodellen på følgende måte:

– Jeg kan bekrefte at forslaget er mottatt, og ikke bare det, forslaget vil inngå i våre vurderinger. Man kan være enig eller uenig i modellen, men én ting skal dere ha: Det er et godt og gjennomarbeidet forslag, og det tjener dere til ære. Dette gjør dere til en viktig stemme, sa Lund.

Det som gjør saken om likere nettleie politisk høyaktuell er at det er nedfelt i regjeringserklæringen at det skal gjøres tiltak for å jevne ut nettleien. Tidligere har Distriktsenergi.no dokumentert at statsråd Kjell-Børge Freiberg har beveget seg fra å ikke ville utrede saken, til å karakterisere utjevning av nettleien som en viktig sak.

18. juni 2019