None
- Medlemmene i Distriktsenergi er blant de mest fremoverlente energiselskapene i Norge, sier Jørgen Bjørndalen i DNV GL.    
Årskonferanse

Hvem vinner Teknologi- og innovasjonsprisen? Her er de seks mest innovative medlemmene i Distriktsenergi

av Redaksjonen
28. mai 2019
- Medlemmene i Distriktsenergi er blant de mest fremoverlente energiselskapene i Norge. Den store utfordringen til selskapene er å ta i bruk ny teknologi som utnytter nettkapasiteten bedre og gjør strømbruken mer fleksibel slik at man unngår unødvendig store investeringer i nettet.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Det sier Jørgen Bjørndalen. Han er konsulent i DNV GL og har 25 års erfaring som forsker og rådgiver i energisektoren. 

Bjørndalen har på oppdrag av Distriktsenergi vurdert hvilke av medlemsbedriftene som er de mest innovative når det gjelder digitalisering og teknologi.

Mange innovative selskaper

Han trekker frem disse selskapene som de mest innovative:

  • Kragerø Energi
  • Sognekraft
  • Hålogaland Kraft
  • SFE
  • Ringerikskraft
  • Røros Energi

På Årskonferansen 2019 i Rosendal vil en av disse seks selskapene stikke av med  Distriktsenergis teknologi- og innovasjonspris. Det er den nye NVE-sjefen Kjetil Lund som skal overrekke prisen til den mest innovative medlemsbedriften.

- Det er et stort fokus på teknologi blant alle nettselskaper og energiselskaper. Men hvem er det som er best på dette i bransjen?

- Det vi har gjort er blant annet å undersøke bruken av FOU-rammen i 2017. Der skiller de store selskapene seg ut ved å være litt mer aktive brukere av FOU-rammen. Men det virkelig interessante er at blant de små selskapene så skiller Distriktsenergis medlemsselskaper seg positivt ut ved at de fleste energiselskapene som brukte FOU-rammen i 2017 er medlemmer i Distriktsenergi, forteller Jørgen Bjørndalen.

Les også: Styreleder Halvard Fjeldvær vil synliggjøre de gode digitaliseringsinitiativene 

- Så du mener at medlemmene til Distriktsenergi er blant de mest fremoverlente energiselskapene i Norge?

- Ja, det kan se slik ut. Når er vår konklusjon bare basert på observasjoner på pengebruk i 2017, og dette sier ikke så mye om tenkningen i selskapene forøvrig, men det kan være en indikasjon på at det står bra til generelt sett i Distriktsenergi. 

Innovasjon vil stå høyt på agendaen i Rosendal, og flere av foredragsholderne har dette som tema. Ikke minst vår egen Arnt Sollie fra Røros Energiverk, og Silvija Seres kommer til å levere et forrykende og inspirerende foredrag. 

Les også: Techprofil vil inspirere deg om digitalisering og bransjens framtidsutsikter

Vil kreve mye av nettselskapene    

- Statnett har nylig lagt frem en rapport hvor de mener det er mulig å hel-elektrifisere Norge ved å bruke 40 TWh mer strøm. Hva vil dette kreve av Distriktsenergi sine medlemmer?

- Det er energiselskapene som skal levere denne elektrifiseringen til nettkunder og energikunder. Det krever ganske mye av selskapene å gjøre dette. Det er mye de skal passe på for at dette blir gjort riktig, uten at det går utover kvalitet, uten at det går utover kapasitet og kostnader i nettet. Hvis man ikke gjør dette fornuftig kan det bli veldig dyrt, sier Bjørndalen. 

Les også: Slik kan små og mellomstore energiselskap kan ta i bruk smarte roboter

Gjennomsnittlig nettleie blir lavere

- Vil denne satsingen på mer og ny teknologi gjøre at strømmen og nettleveransen kommer til å bli dyrere i fremtiden?

- Nei, det er det interessante at det gjør det nok ikke. Sannsynligvis kommer nettselskapene til å gjøre dette smart og ta i bruk teknologi slik at de unngår de kostbare investeringene. Da vil vi trolig se at energiforbruket øker mye raskere enn kostnadsveksten i nettselskapene. Det har den interessante egenskapen at gjennomsnittlig nettleie blir lavere.  

- Skyldes dette at nettselskapene unngår store nye investeringer i når nettbruken og strømbruken blir mer fleksibel?

Flytter ikke-kritisk strømbruk til natten 

- Ja, det er hele poenget; at man får utnyttet nettkapasiteten bedre og får spredd forbruket utover i tid. En god del av det nye forbruket er forbruk som ikke er tidskritisk. Det vil si at det kan flyttes på til natten da det er lite annet forbruk. Billading er typisk noe som sannsynligvis kommer til å foregå om natten, sier Bjørndalen. 

- Så fremtiden, den er både lys og elektrisk?

- Ja, den er lys og elektrisk, og i noen grad styrt smart. 

28. mai 2019