Distriktsenergi-TV

-Vi vil være pådrivere for det grønne skiftet

Norge kan bli et elektrisk samfunn, der nesten all fossil energi byttes ut med strøm. Men det krever 40 TWh mer fornybar energi og oppgraderinger i strømnettet. - Vi er godt rustet for fremtiden, men vi kommer også til gjøre simuleringer på hvordan det kan hentes ut mer effekt i nettet og se på hva som må gjøres for å få det til.

Det sier administrerende direktør i Øvre Eiker Energi, Arne Hanto Moen. Han var til stede på seminaret da Statnett la frem rapporten Et elektrisk Norge – fra fossilt til strøm. I tillegg til nettdrift driver Øvre Eiker Energi også med kraftproduksjon og strømsalg.

- Hva kommer en så omfattende forbruksvekst som det Statnett legger til grunn bety for Øvre Eiker Energi?

- Statnettrapporten slår fast at utfordringene kan bli store i regionalnett og distribusjonsnett, der elektrifiseringen vil bidra til å fremskynde flere investeringer og føre til oppgraderinger lokalt. Det er litt tidlig å si hva konkret dette betyr for oss i Øvre Eiker Energi. Vi må få bedre oversikt i hvordan dette påvirker nettet vårt og hva vi kan få til innenfor de rammene vi har i dag. Og så må vi se på hva som eventuelt må gjøres av ekstra investeringer og forsterkninger i nettet, sier Arne Hanto Moen.

Les også: Ringerikskraft skaper fremtidens smartnett

- Norske kraftverk produserer i dag om lag 140 TWh årlig. Statnettrapporten anslår at vi i 2040 vil bruke 40 TWh mer strøm i Norge. Hvordan vil dette påvirke distribusjonsnettet og lokalnettet hos dere?

- Jeg tror rapporten tegner et ganske realistisk fremtidsbilde. Det er mange usikkerhetsmomenter vi som nettselskap må vurdere. Hvordan forbruksveksten blir fordelt over året og særlig hvordan effektbruken i topplast kommer til å bli, er av stor betydning for det fremtidige nettbehovet. For eksempel vil nettoppgradering være nødvendig tidligere hvis alle hurtiglader samtidig enn hvis lading kun foregår om natten eller i perioder med stort kraftoverskudd, sier Moen. Han mener at effekttariffer og ny teknologi som tas i bruk hos forbrukere og nettselskaper i vesentlig grad vil bidra til å få ned topplasten i kritiske perioder.  

- Det er det viktig å gjøre slike realistiske fremtidsprognoser så tidlig som mulig, slik at vi kan ta riktig investeringbeslutninger på hvor vi skal forsterke nettet, hvor det er bra nok, og hvor det er mulighet for å hente ut ekstra effekt fra for eksempel store effektbrukere, sier Moen. 

- Hva konkret gjør dere i dag for å få til en balansert strømbruk hos kundene deres?

- Nå er vi i ferd med å få inn alle måleverdiene i Elhuben. Vi vil også gjøre simuleringer på hvor det er mulighet til å få ut mer effekt og hva som eventuelt må gjøres for å få det til.

Batteriteknologi er det en av de tingene du tror kommer til å bli viktig?

- Ja, batterier kommer til å spille en viktig rolle fremover. Ved å sette inn batterier på strategiske steder kan vi skape mer fleksibilitet i nettet og unngå at å bygge ut for dyre løsninger slik at vi i større grad kan klare oss med mest mulig med dagens infrastruktur.  Samtidig gir elektrifiseringen et økt tilbud av forbrukerfleksibilitet, for eksempel fra elbiler som kan styre lading etter prissignaler eller skip på landstrøm som har aggregatreserver om bord. Disse egenskapene kan utsette eller i alle fall begrense nettoppgraderingene, sier Arne Hanto Moen. 

Er Øvre-Eiker Energi er klar for det store skiftet innen grønn energi?

- Jeg mener vi er godt rustet. Så gjelder det å være oppdatert på hva som skjer slik at vi er fremoverlent og er på ballen. Vi i Øvre Eiker energi vil lokalt legge til rette for det grønne skiftet og skal ikke bli en flaskehals i overgangen til det fornybarsamfunnet der det aller meste kommer til å være drevet med strøm, avslutter Moen. 

NoneØvre Eiker Energi vil lokalt legge til rette for det grønne skiftet, og skal ikke bli en flaskehals i overgangen til det fornybarsamfunnet der det aller meste kommer til å være drevet med strøm, sier administrerende direktør i Øvre Eiker Energi, Arne Hanto Moen.    
20. mai 2019