None
Foto: Ringerikskraft    
Teknologi

Ringerikskraft skaper fremtidens Smartnett

av Redaksjonen
14. mai 2019
Når hytteeierne kommer på hytta fredag kveld, skal den varmes opp og induksjonskomfyren slås på for å lage middag. Og kanskje settes elbilen til lading. Men hva gjør man når hytta har en begrensning i effektforbruk på 12 kW?

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Ikke noe problem - vi har løsningen sier, Morten Sjaamo i Ringerikskraft. Selskapet har en «ja vi kan»-holdning til alle utfordringer.

-Vi skal ikke sette begrensninger for kundene. Når kunden har et behov skal vi tilfredsstille det på best måte forteller Sjaamo, som er prosjektleder for AMS-målere og smartnett hos Ringerikskraft.

Her er utfordringen: 

- Stig-André Mayer er i ferd med å bygge en hytte på Vikerfjell en halvtime fra Hønefoss. Hytta skal ha alle moderne bekvemmeligheter som kokevannskran, induksjonstopp, badstu, Jacuzzi, varmekabler i alle gulv og elbillading. Det er bare ett problem. Ringerud hyttefelt har en maksimal grense på 12 kW per hytte. Vanlig kapasitet for hytter ligger rundt 20 kW. Stig-André trengte minst 17 kW. 

I mange hytteområder og i noen boligfelt er ikke nettet sterkt nok til all moderne el-luksus. 

Smart energistyring, solceller og batteri 

- Dette problemet dukker særlig opp i litt eldre hyttefelt der hytteeier vil oppgradere standarden med induksjon, boblebad og ikke minst uttak for elbiler. Vi ser ofte at strømnettet inn i hytteområdene ikke er dimensjonert for dette. Det er sjelden at det er for lite kapasitet i trafo-stasjonene som står mellom høyspentnettet og lavspentnettet og konverterer høyspent til forbruksstrøm. Problemet ligger i distribusjonsnettet mellom trafo og kunde, der ledningene inn til hyttefeltet ikke klarer å holde tritt med strømuttaket, forteller Sjaamo.

Sjaamo fikk kontakt med Mayer da den vordende hytteeieren ringte Ringerikskraft for å klage på størrelsen på hovedsikringen som kun kunne være på 25 ampére. Sjaamos reaksjon var å foreslå et samarbeidsprosjekt om smart energistyring, solceller og batteri.

Stig-André Mayer får dermed en hytte med alle moderne fasiliteter han ønsker seg. Nå tar han i bruk solceller, batteri, fjernutkobling, app og smart elbillading. Ringerikskraft skal blant annet styre Stig-Andrés varmtvannstank.

-Nettselskapene skal ikke som før bare levere råvaren – strømmen - men vi vil også være med å utvikle og levere teknologien som må til for å drive framtidens nettløsninger, sier Sjaamo. 

Ikke siden elektrisiteten kom inn i husene har det vært en like stor revolusjon i norske hjem og hytter.

Ringerikskraft er langt framme innenfor moderne energiløsninger. Gjennom datterselskapet SmartLiv tilbyr selskapet kundene sine smart energistyring, solceller og batteripakker. 

Smart varmtvannsbereder

En av de viktigste komponentene i hytteprosjektet er en varmtvannsbereder som både Ringerikskraft og Mayer kan styre. Mayer og Ringerikskraft vil ha oversikt over last, energiforbruk og temperatur i flere dybder i varmtvannsberederen. Og begge kan styre OSO-berederen.

– Om vi ser at Stig-André har høyt strømforbruk og det er nok varmtvann igjen, kan vi koble ut berederen hans noen timer. Dette skal ikke gå ut over komforten til Stig. Han skal kunne bruke anlegget sitt som om det ikke var noen flaskehals i nettet, sier Sjaamo. Styringen skjer etter en algoritme, og hytteeieren vil kunne overstyre systemet dersom han trenger mer varmtvann. 

 -Vi utruster strømkomponentene på hytta slik at både vi og hytteeieren kan overvåke og styre dem, forteller Sjaamo. 

Stig-André gjør det med appen Smartliv. Med denne appen kan hytteeieren koble inn og ut strømmen på berederen i perioder når det ikke er behov for mye varmtvann og det brukes mye strøm andre steder på hytta. Kunden skal kunne se OSO-berederen i eget bilde i appen som forteller hvor mange dusjer han har tilgjengelig. 

-Han kan også koble ut strømmen til varmtvannet når familien ikke er på hytta. Da blir det mer strøm tilgjengelig for de andre hyttene. Når han kommer fra skitur og hele familien vil dusje, kan han overstyre systemet og dusje det de trenger. Når familien er ferdig med å dusje etter skituren og berederen har fått varmet opp vannet igjen, kan strømmen kobles av berederen i en periode. Vi kan automatisk fjernstyre dette, men kunden skal ikke merke at vi kobler inn og ut -  kundene skal ha full komfort og skal kunne bruke varmtvannet slik de ønsker, forteller Sjaamo.

NoneStig-André Mayer (til høyre) er i ferd med å bygge smarthytte med energistyring, solceller og batteri Han får god hjelp fra Morten Sjaamo som er prosjektleder for AMS-målere og smartnett hos Ringerikskraft.    

Solceller, elbil og batteri

Hytta skal ha solceller, men ofte bruker man jo strømmen når sola ikke skinner. Så i stedet for å mate strømmen ut i nettet, skal solstrømmen kunne lade et batteri på hytta. Ringerikskraft skal sette inn et batteri på rundt 20 kW som er to meter høyt og 60x60 cm bredt, med elektronikk på toppen med inverter som gjør likestrøm om til 230 volt vekselstrøm. Batteriet og inverter blir levert av Pixii.  

-Hytteeieren bruker strømmen fra batteriet når han trenger det. Slik sett blir hytta et eget lite nett. Batteriet trer inn i toppene nå strømbruket går over 12 kW. Under gode forhold kan derfor hytta i perioder være helt koblet fra nettet og være såkalt offgrid. Batteriet gjør det mulig å lagre strømmen til man trenger den. Dermed kan man unngå belastningen som oppstår i nettet når alle bruker strøm samtidig, sier Sjaamo.

Les også: Økonomene tror ikke på solceller - vi tror de tar feil

Smart elbillading

-Kunden har to elbiler og vi skal sette opp en smart elbillader som lader på tidspunktene når strømmen er billigst, og det er vanligvis på natten. Når folk sover er det lite annen strøm som brukes og da får elbilene prioritet. Men dersom Stig-André trenger å lade bilen på et annet tidspunkt, kan han overstyre ladetidspunktet med en ladeapp.

Mayer driver elektrofirmaet Av&På Elektro sammen med samboeren - og begge har hver sin elbil. Bilene skal bruke smarte ladere som setter i gang ladingen avhengig av resten av forbruket i hytta. Ved hjelp av løsningen fra Ringerikskraft kan strømmen hentes fra batteriet eller fra nettet når strømprisen er lav eller når behovet er der.

-Vi ser også på å muligheten til å bruke store batterier på noen av nettstasjonene våre der det er for liten kapasitet. Da kan vi sende ut batteristrømmen når det er stort forbruk. Da snakker vi store batterianlegg som lagres i containere. Vi kan lett avlaste et stort hyttefelt eller mange husstander med en slik løsning, forteller Sjaamo. 

En av de store fordelene er at hyttefelt og boligområder som har liten strømkapasitet dermed kan slippe ulempene med at vi graver for å legge nye kabler. Og vi kan spare store kostnader, sier Sjaamo.

Men så var det prisen da. 

-En smart varmtvannsbereder er ikke mye dyrere enn en ordinær bereder. Det som koster mest er batteri og inverter, men her forventer vi at prisene vil falle når etterspørselen tar seg opp. Teknologien har blitt mye rimeligere de siste årene og er dermed et reelt alternativ for mange, sier Sjaamo. 

Ikke bare for hytter

Det er ikke bare hyttefelt som har lav kapasitet. - I Hønefoss ønsker vi å sette inn styrbare varmtvannsberedere for 34 kunder fordi de henger på en kabelavgang som har problemer med å levere nok effekt i perioder. Husstandene bruker ikke mer strøm enn de skal, men kabelen som mater kundene er i ferd med å nå en kritisk grense. For å slippe å legge ny kabel med graving og alt det innebærer av ulemper, ønsker vi å se om det blir billigere å bruke ny teknologi slik vi har gjort det hos Stig-André. 

AMS en nøkkel 

Ringerikskraft var blant de første nettselskapene i Norge som installerte AMS-målere. 

-Alle våre kunder fikk AMS-målere i 2012 og 2013. Det gjør at vi sitter med landets beste historikk på forbruksdata på kundene. Nå opplever vi at el-installatørene spør oss om hvordan forholdene er i nettet. De vet at vi sitter med veldig gode tall. Installatørene kan melde inn ny effekt på for eksempel et nytt kjøpesenter eller leilighetsbygg. Da kan vi fortelle dem at tilsvarende bygg har et effektuttak som er mye lavere enn det behovet de har meldt inn. Slik kan vi spare store penger for utbygger og vi slipper å gjøre store investeringer i nettet, sier Sjaamo. 

Sanntidsovervåkning av nettstasjonene

Ringerikskraft har også installert RTU`er som er datainnsamlingsenheter - slik at man får sanntidsovervåkning av forbruket på nettstasjonene. -Når vi kjører disse dataene opp mot AMS-data hos sluttbrukere, finner vi raskt ut hvilke utfordringer vi har på nettstasjonene og hvilken teknologi som vi trenger for å løse utfordringene. Noen steder bruker vi smarte elbilladere og andre steder tar vi i bruk smarte varmtvannsberedere og batterier, forteller Sjaamo. 

Ny tariff kan gjøre smarthytte-prosjektet nyttig for alle

Stig-André Mayer er en uvanlig el-interessert hytteeier, men systemet han skal teste på hytta si kan fort bli relevant for langt flere - for NVE planlegger som kjent å innføre effekttariffer, altså å gjøre det dyrere å bruke strøm i perioder der mange tar ut mye effekt. 

– Denne hytta har en grense på 12 kW, men man kan sammenligne det med effekttariffer, som blir et økonomisk incitament til å styre strømforbruket smartere, sier Sjaamo.

 Les også: Nye regler for effekttariffer planlagt gjeldende fra 1.1. 2021.

14. mai 2019