None
Digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Foto: Stortinget.    

Budsjettet – Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner ekstra til utbygging av bredbånd

av Knut Lockert
14. mai 2019
Av sakene fra budsjettet i dag, er det særlig regjeringens foreslåtte tilleggsbevilgning på 50 millioner kroner til ekstra utbygging av bredbånd vi biter oss merke i.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

I pressemeldingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og digitaliseringsminister Nikolai Astrup heter det; «Kobbernettet skal fases ut. For å bidra til at alle får et godt alternativ, foreslår regjeringen å bevilge 50 millioner kroner ekstra til utbygging av bredbånd». 

Dette vil gi et samlet bredbåndstilskudd på om lag 250 millioner kroner i 2019. Morten Braarud, leder av Distriktsenergis og KS Bedrifts bredbåndsutvalg forteller at han forventer at det vi være mulig for medlemmene å søke på midlene, basert på nærmere gitte kriterier naturligvis. Kriteriene synes ikke å være klare enda og i den anledning opplyses det fra departementet at «Departementet vil i samarbeid med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fastsette nærmere innretning for bruk av tilleggsbevilgningen». Her er det naturlig at medlemmene våre vil spille en rolle, som de alltid har gjort gjennom å bygge ut bredbånd i grisgrendte strøk fortsetter Braarud. 

Bakgrunnen til tilleggsbevilgningen synes hovedsakelig å være at der hvor kobbernettet til Telenor fjernes, vil det være smått om noen muligheter for bredbåndstilknytning. På den bakgrunn synes det naturlig å prioritere disse områdene. 

Astrup selv opplyser at «– Ny teknologi og digitalisering i samfunnet forutsetter at innbyggere og næringsliv har stabil og god tilgang til internett. Norge har mobil- og bredbåndsnett i verdensklasse, men det er fremdeles utfordringer med å få til et tilstrekkelig godt tilbud i alle deler av landet». 

Men som Astrup selv sier til NTB:

- Men hvis vi skal lykkes med å høste gevinstene av den digitale revolusjonen, må alle på nett. Da må vi også satse der det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut, fortsetter han. Det er en tilnærming vi slutter oss til forteller Braarud, som avslutter med at beløpet bør økes ytterligere for at Astrup skal nå sine mål om «et tilstrekkelig godt tilbud «i alle deler av landet».

14. mai 2019