None
Finn Brattli (Narvik Havn), Sverre Mogstad (Nordkraft), Rune Edvardsen (Narvik kommune), Bernt Bremdal (UiT Narvik), Marianne Thomassen (Narvik kommune) og Terje Steinsund (Futurum). Foto: Nordkraft.no    
Innovasjon

Nordkraft i front i «Smart Narvik»

av Redaksjonen
09. april 2019
Nordkraft skal være aktivt med i det grønne skiftet. -Sammen med Narvik kommune, Narvik Havn, og Smart Innovation Norway skal Nordkraft bygge en bærekraftig Narvikregion.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Det sier Sverre Mogstad som er stabssjef i Nordkraft. Samarbeidet har fått navnet Smart Narvik. Det skal opprettes et felles «Smart-kontor» som skal drive og koordinere samarbeidet mellom aktørene og fremme en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling i Narvikregionen.

Utvidet samfunnsoppdrag

-I mer enn 100 år har samfunnsoppdraget til alle kraftselskap vært å gi en sikker strømleveranse til boliger og næringslivskunder. I det grønne skiftet som vi er på full fart inn i har vi fått et utvidet samfunnsoppdrag. Vi skal ha en åpenbar rolle i å fullelektrifisere samfunnet, der alt fra biler, busser, vogntog, skip, havbruk og – på lengre sikt - til og med fly kommer til å drives med bærekraftig energi, sier Mogstad. 

Hvordan skal dere gjøre dette?

-Kraftselskapene skal ikke bare levere råvaren – strømmen - men også være med å utvikle teknologien som må til for å drive framtidens nettløsninger. Slik sett må vi også bli teknologiselskap. Allerede nå skjer det flere steder slik at kunder i perioder kan levere strøm til nettet, for eksempel fordi de produserer strøm gjennom et solcelleanlegg, og som i perioder produserer mer strøm enn de selv forbruker. Vi må sørge for at nettet håndterer det at strømmen også vil gå motsatt vei av det vi er vant til.  

Hvordan skal dere sette strømnettet i stand til å tåle så mye effekt som fullelektrifiseringen krever.

-Det er riktig at når elbiler, elbusser og ferjer skal lade samtidig får vi mer krav til effekt i nettet. Dagens strømnett er ikke bygd for å kunne levere en slik stor effekt på så kort tid som kreves. Alle nettselskap i Norge må derfor investere i å fornye og forsterke strømnettet i årene som kommer. Da blir det helt nødvendig å lage smarte løsninger slik at vi kan redusere effekttoppene og dermed begrense behovet for nye nettinvesteringer slik at nettleia ikke stiger like mye som den ellers ville ha gjort, sier Mogstad. Effekttopper kan noe forenklet beskrives som periodene på døgnet der strømbruken er høyest. Disse kan i verste fall føre til overbelastning av nettet og strømutkobling, 

Dette kommer jo også til å bety at det vil bli behov for mer strøm?

-Ja, strømforbruket kommer til å øke kraftig. I vår region er vi så heldige at vi har et ganske solid kraftoverskudd som kan brukes til å tilfredsstille økt etterspørsel i regionen. Det er en fordel å bruke kortreist energi og vi slipper da å betale avgift for å sende strømmen inn i transmisjonsnettet og sende den avgårde over lange avstander. Det blir litt som den nordnorske tradisjonen med å sende råvarene ut av landsdelen uten å bearbeide dem til verdiskaping her.

Miljøhavn 

-I Smart Narvik kommer det til å bli testet ut flere løsninger for å kunne kjøre dem ut i fullskala når de er klare for strømmarkedet. Dette driver Smart Innovation Norway allerede med andre steder i landet. Samarbeidet med dem kommer derfor til å bli viktig for oss, sier Mogstad som gir et annet eksempel på hvordan Nordkraft kommer til å bidra til det grønne skiftet. 

-Narvik er et stort logistikk-knutepunkt for gods med stor import og eksport av fisk og jernmalm. Der er Narvik Havn knutepunktet for godstog, vogntog på vei og skip, sier Mogstad. Kan vi få til elektrifisering av kjøretøy og skip, eventuelt via hydrogen produsert på strøm, vil det kunne gi store reduksjoner av klimagassutslipp. Toget er jo allerede 100 prosent fornybart. Kan vi i tillegg få landstrømanlegg for skipene som ligger i havna, gir det en ytterligere klimagevinst.  

Samarbeid er nøkkelen

-Du er en stor tilhenger av samarbeid?

-Nordkraft er et mellomstort energiselskap. Vi er for liten til å gå alene inn i det grønne skiftet. Men sammen med Narvik kommune, Narvik Havn, og Smart Innovation Norway -  med det første nordnorske kontoret i Narvik - er vi i stand til å gå med fullt trøkk. I tillegg har vi et fantastisk teknologisk miljø på UiT i Narvik. Smart Innovation Norway er blant annet en veldig god brobygger mellom næringsliv og akademia, og i tillegg er de gode til å hente inn prosjektmidler fra EU og norske myndigheter som nå har et sterkt fokus på å legge til rette og stimulere til det grønne skiftet, sier Mogstad. Han forteller at Nordkraft også samarbeider med Lofotkraft i et nordnorsk nettverk som vi kaller Fornybar Nord.  

Han ser fram at det kommer til å skje mye innovativt som både innbygger og næringsliv i Narvik-regionen vil legge merke til i tiden som kommer. 

09. april 2019