Distriktsenergi-TV

Likere nettleie – Olje og energiministeren takker Distriktsenergi for gode innspill

Olje og energiministeren jobber nå på høygir for å utrede likere nettleie. Men Kjell- Børge Freiberg holder kortene tett mot brystet, og vil ikke røpe hva han vil konkludere med og når han skal legge Regjeringens forslag frem for Stortinget.

Distriktsenergi.no fikk et eksklusivt intervju med Olje og energiministeren Kjell-Børge Freiberg for å snakke om likere nettleie.

Statsråden ser nå på hvilke tiltak som må settes i verk for å utjevne nettleien for alle forbrukere, som varierer mye mellom by og land. Olje- og energiministerens mandat om å utjevne nettleien kommer for det første fra Regjeringserklæringen, den såkalte Granavolden-plattformen.  Konkret utreder departementet nå hvordan nettselskapene skal kompenseres for faktorer i nettleien som de ikke kan påvirke, som for eksempel krevende lokal topografi eller behov for nett til nye, store kraftutbygginger. Regjeringen har dessuten fått et tydelig pålegg fra Stortinget. 

-Kjell-Børge Freiberg, likere nettleie for forbrukerne har vært en varm politisk potet og saken ligger nå til utredning hos deg og ditt departement. Når vil dere legge denne utredningen frem for Stortinget?

Gode innspill fra Distriktsenergi 

-Det vil vi gjøre når vi har gjort jobben ferdig. Dette tar litt tid. Det jeg er opptatt av er at vi skal bruke tiden godt. I dag har vi hatt et spennende møte med Distriktsenergi og fått gode innspill til den jobben som vi holder på med. Og så skal vi selvfølgelig prøve å jobbe så fort vi kan. Men dette er kompliserte spørsmål. Det er viktige spørsmål, og da tenker jeg også at det er viktig at vi bruker den tiden vi må for å kunne få gjort en god jobb, sier Kjell-Børge Freiberg. 

Det er store geografiske forskjeller i størrelsen på nettleien som strømkundene betaler. Ifølge NVE betaler husholdninger i Sogn og Fjordane i snitt 72 øre kilowattimen i nettleie og avgifter, som er drøye 19 øre mer per kilowattime enn i Oslo hvor det er mange flere kunder som deler på regningen. I Møre og Romsdal og Telemark betaler kundene også over 60 øre kilowattimen i snitt. KrF med Tore Storehaug, har lenge jobbet for å få til en likere nettleie, og det er ingen hemmelighet at Storehaug og KrF har investert mye politisk prestisje for å få til en mer rettferdig nettleie. 

Du kan se vårt intervju med Tore Storehaug her: KrF vil ha likere nettleie raskt.

Politisk dragkamp

 -En av regjeringspartnerne, KrF, har ivret for likere nettleie. Ligger det an til en politisk tautrekking i regjeringen?

-Jeg oppfatter at vi alle sammen er opptatt av å ha et godt system i forhold til nettleia. Det som er viktig for hele Regjeringen i arbeidet som nå pågår er for det første hensynet til forsyningssikkerheten. For det andre er det viktig å få til en rettferdig kostnadsfordeling i forhold til nettet og for det tredje er det viktig at kundene som må forholde seg til et monopol i nettet blir godt ivaretatt, sier statsråden. 

Krevende arbeid

-Det er også slik at det er mange ulike meninger om likere nettleie. Og det er ikke helt enkelt å skulle lage et system som alle synes ivaretar de tre hensynene jeg nevnte, og flere andre hensyn, på en god måte. Så vi jobber hardt med er å finne gode løsninger på kompliserte spørsmål for å få et best mulig system, avslutter Olje- og energiministeren.

30. april 2019