None
REV med administrerende direktør Arnt Sollie i spissen har etablert et eget selskap som jobber med å utvikle smarte roboter. - Siden vi og de andre medlemmene i Distriktsenergi bruker mange av de samme it-systemene, er det lett å bruke de samme intelligente robotene som vi bruker i alle energiselskapene med mindre tilpasninger, sier Sollie som mer enn gjerne vil samarbeide med alle medlemmene i Distriktsenergi.    
Innovasjon, Årskonferanse

Hvordan små og mellomstore energiselskaper kan ta i bruk smarte roboter

av Redaksjonen
23. april 2019
Et foredrag som det knytter seg stor interesse til på årskonferansen, er presentasjonen til administrerende direktør Arnt Sollie i Røros Elektrisitetsverk (REV) om digitalisering og effektivisering.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Tema for foredraget er digitalisering og effektivisering, og Sollie vil vise hva REV har fått til på dette feltet siden han gikk på som administrerende direktør for et snaut år siden. REV har på rekordtid etablert et eget datterselskap - Ren Røros Intelligent Automation - og samtidig reposisjonert og rebrandet konsernet til Ren Røros.

REN Røros handler om klimateknologi og bærekraft, og om å ta vare på og utvikle det beste ved Røros. REN RØROS er utledet fra Renewable Energy og Røros Energi og er det nye overbyggende navnet for tjenester og virksomheter tilknyttet REV med alle sine datterselskap. 

Konkrete eksempler 

I foredraget kommer Sollie til å vise konkrete eksempler på hvordan REV jobber med smarte roboter.  - Vi startet med å automatisere  økonomiprosessen på nett og kraft. Her er det mye manuelt arbeid som kan automatiseres med smarte roboter, forteller Sollie. 

-Vi kan på relativt kort tid skape betydelige effekter for andre energiselskapene uten å gå veien om omfattende IT-prosjekter og store endringer i eksisterende IT infrastruktur, sier Sollie. Han har lang erfaring med IT-støtte til kraftbransjen da han har jobbet 15 år i Powel og vært leder for Smart Energy i Powel som leverer IT-systemer til kraftprodusenter og tradere.  

-Vi har registeret den politiske debatten med utsagn som at vi har behov for færre nettselskaper på grunn av effektivisering og krav til digitalisering. Vi tar det ikke for gitt at fusjoner mellom to like selskaper nødvendigvis gir mer kompetanse og effektivitet i et fusjonert selskap.

Jeg har vært med på flere fusjons og oppkjøpsprosesser og har høstet verdifull erfaring fra dette, og det er både muligheter og utfordringer i slike prosesser. Vi skal vise at digitalisering og effektivisering kan oppnås uten fusjoner. Men kombinasjonen av energiselskap og teknologiselskap er interessant i forhold til å ta nye posisjoner i markedet, sier Sollie. 

- Ren Røros kjennetegnes ved vårt fokus på klimateknologi og bærekraft, forteller Sollie. - Vi fokuserer på bærekraft og grønn teknologi med ambisjon om å skape flere norske arbeidsplasser relatert til det grønne skiftet som også er økonomisk lønnsomme. Norge må bli et elektrisk samfunn der all fossil energi byttes ut med fornybare kilder. Bare halvparten av energibruken i Norge er elektrisk. Skal Norge bli helelektrisk trenger vi mer grønn energi – minst 40 TWh de neste 20 årene. Men det er grunn til å stille et spørsmål ved om denne nye energien ene og alene skal komme fra vindkraft på land. Energien fra vindmøllene er ren, men det å bygge enorme vindkraftanlegg har også store konsekvenser for naturen forteller han.  

Satser tungt på robotteknologi 

Selskapet som REV har etablert heter Ren Røros Intelligent Automation. Selskapet har en hårete ambisjon - å bygge det mest kompetente RPA-miljøet i Midt-Norge. RPA står for Robotic Process Automation. 

- Ren Røros Intelligent Automation fokuserer på digitalisering av konkrete arbeidsprosesser for å skape rask effekt og verdiskaping hos våre kunder. Våre tjenester muliggjør konkrete resultater fra RPA i løpet få uker. RPA gjør at selskaper og organisasjoner effektivt kan automatisere oppgaver, strømlinjeforme prosesser, øke produktiviteten til medarbeidere og levere bedre kundeopplevelser, forteller Sollie. Selskapet skal også gjøre robotene smartere på sikt ved å ta i bruk AI.

Fra før har REV også en datterbedrift, Infonett Røros, som jobber med både bredbåndstjenester og datatjenester relatert til ASP og skyintegrasjon. Disse to datterselskapene vil jobbe tett sammen for å bidra med digitalisering av energibransjen og Infonett Røros vil også videreutvikle sitt tjenestespekter rettet mot digitalisering.

Digitale medarbeidere

-Bærekraft handler om klima og miljø, men også om at de produkter og tjenester som leveres er økonomisk bærekraftig over tid. Vår verdifulle arbeidskraft må brukes der den gir størst verdiskaping og arbeidsglede. Ved å ta i bruk digitale medarbeidere, kan vi automatisere manuelle, repetitive og kjedelige arbeidsprosesser. Når vi i tillegg kan utnytte kunstig intelligens og maskinlæring, kan de digitale medarbeiderne bli enda mer effektive og robuste og ta egne tilpassede beslutninger. Da bidrar vi til økt verdiskaping og en bedre arbeidsdag for alle. Dette gir en bærekraftig økonomi, sier Sollie som mer enn gjerne vil bistå medlemsbedriftene i Distriktsenergi med å bli mer digitale. 

Inviterer til samarbeid

- I REV tar vi selvsagt vår egen medisin og innfører smarte roboter. Siden vi og de andre medlemmene i Distriktsenergi bruker mange av de samme IT-systemene, er det lett å bruke den sammen intelligente roboten som vi bruker til alle energiselskapene, sier Sollie. Han mener at samarbeide mellom de små og mellomstore energiselskapene, og ikke fusjoner, er veien å gå for å effektivisere driften. 

23. april 2019