None
Arne Hanto Moen (42) har gått på som ny administrerende direktør i Øvre Eiker Energi. Han skal lede konsernet i en spennende tid med store mulighetsrom gjennom elektrifisering av nye områder, digitalisering, etablering av nye tjenester og utvikling innen fiber.    
Medlemmer

Ny sjef med store ambisjoner

av Redaksjonen
05. mars 2019
Arne Hanto Moen (42) har gått på som ny administrerende direktør i Øvre Eiker Energi. Han skal lede konsernet i en spennende tid med store mulighetsrom gjennom elektrifisering av nye områder, digitalisering, etablering av nye tjenester og utvikling innen fiber.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Av utdanning er sivilingeniør i maskinteknikk og har en MBA i økonomisk styring og ledelse. Han har 15 års erfaring fra både teknisk og økonomisk side i kraftbransjen fra Norconsult, Statkraft, ÅF og Sweco.

-Selskapets tre forretningsområder – nett, strøm og fiber – går godt, men det er også store muligheter som kan utnyttes og forbedringer som bør gjøres, sier Arne Hanto Moen. 

På nettsiden har selskapet bak seg en litt turbulent periode der det var igangsatt en salgsprosess men der kommunen til slutt bestemte seg for likevel ikke å selge nettvirksomheten. - Nå er det fullt fokus i hele organisasjonen for å styrke og videreutvikle nettdelen på egen kjøl og vise at eieren gjorde et riktig valg, sier Moen.

Blant Norges billigste nettselskaper

Øvre Eiker Nett er et selskap som er veldrevet og kan skilte med å være blant de billigste og mest effektive i Norge. - Vi har en høy effektivitet og produktivitet og er på 10-på-topp-listen over selskapene i Norge med lavest nettpriser. Det er vi og kundene våre selvsagt svært fornøyde med, men det betyr ikke at vi kan ta noe hvileskjær, sier Moen som nå legger planen for hvordan nettvirksomheten ytterligere kan effektiviseres. 

Nylig la NVE frem tall over nettselskapenes innrapporterte nettleiepriser. Her har direktoratet foretatt en omregning for at nettleiene i de ulike selskapene skal kunne sammenlignes. Prisene er gjort ut ifra forutsetninger basert på gjennomsnittskunders forbruk. Tallenes tale er klar; de små nettselskapene gjør rent bord i NM i nettleiepriser.  De fire første plassene går til små nettselskaper og blant de 10 første plassene er det hele 7 små nettselskaper. 

-Hva er grunnen til at dere klarer å holde så lave priser?

-Det er høy effektivitet og gode fagfolk som er svaret på dette. Det er ekstra gøy at vi som et mellomstort nettselskap klarer å måle oss med og slå mange av de største nettselskapene i Norge, sier Arne Hanto Moen, og noterer seg at giganten Hafslund med sine 700 000 kunder så vidt sniker seg foran Øvre Eiker Nett på listen med sine 10 000 nettkunder.

Digitalisering og droner

Han har notert seg debatten i kjølvannet av Thema-rapporten der sammenslåing av nettselskaper synes å være lykken for å få redusert nettleien. – Vi og en rekke andre nettselskaper er et bevis på at det ikke er gitt at det å være stor betyr høy effektivitet og lave priser. Vi har en liten administrasjon og driver effektivt på vedlikehold, og vi ser nå aktivt på muligheten til å hente ut flere gevinster gjennom digitalisering. Ved å bli bedre på å systematisere og analysere tilgjengelige data fra ulike systemer kan vi få til betydelige kostnadsreduksjoner. Mindre selskaper kan endre og forbedre seg raskt og få til resultater hurtig. Dessuten har IT-kostnader generelt gått ned siden man ikke lenger trenger egne store serverparker, men kan leie plass i skybaserte løsninger, sier Moen som mener at god og effektiv drift oftest koker seg ned til kompetentere og engasjerte medarbeidere.

 Øvre Eiker Energi vurderer også å ta i bruk ny teknologi for å forbedre drift og beredskap på kraftnettet. – Kanskje vil bruk av droner og kunstig intelligens for drift av vårt kraftnett gi positive effekter for våre kunder blant annet gjennom raskere feilretting og kortere avbruddstid, sier Moen. 

-Fiber er et sentralt forretningsområde for Øvre Eiker Energi. Hvilke planer har dere her?

-Fiber et område som går veldig bra og som kommer til å vokse i årene som kommer i tråd med at næringsliv og privatpersoner etterspør bedre hastighet og mer kapasitet, sier han.  

Solceller, ladestasjoner og batterier

Dere driver også kraftproduksjon og strømsalg. Hva er planene her?

- Vi har et godt navn, gode produkter og en sterk lokal kundebase. Vi selger kortreist strøm. Samfunnet går raskt i retning av full-elektrifisering så her er det store muligheter for et selskap som oss. Vi har blant annet levert en av landets største ladestasjoner for elbiler på Buskerud Storsenter, og vi jobber nå med planer om å kunne tilby solcelleanlegg til kundene våre. Dessuten vil vi utforske om batteriteknologi kan gi nytte i våre elvekraftverk. Da ville vi kunne mellomlagre strøm i batteriet og selge den i perioder med høy etterspørsel, forteller Arne Hanto Moen. 

Dette er Øvre Eiker Energi 

Øvre Eiker Energi AS er et energiselskap 100% eid av Øvre Eiker kommune. Selskapet eier kraftstasjoner i Vestfossen og Skotselv og eier 33% av kraftproduksjonen i Hellefossen, gjennom selskapet Hellefoss Kraft AS. Selskapet disponerer også kraft som produseres i Døvikfoss, Ramfoss og Mystufoss kraftverker.

Øvre Eiker Energi AS har tre heleide datterselskap:

Øvre Eiker Nett AS: Selskapet har konsesjon på distribusjon av elektrisk strøm i Øvre Eiker kommune og eier og drifter strømnettet i kommunen.
Øvre Eiker Strøm AS: Selskapet selger strøm i det frie kraftmarkedet og har kunder fortrinnsvis i Øvre Eiker kommune men også til noen av kommunene rundt Øvre Eiker.
Øvre Eiker Fibernett AS: Selskapet bygger og eier fibernett i kommunen og har avtaler med teleselskaper som leverer tjenester til kunder i Øvre Eiker kommune.

05. mars 2019