None

Skal kartlegge bruken av teknologi og digitalisering blant Distriktenergis medlemmer

av Halvard Fjeldvær
12. mars 2019
Det kommer til å bli store effektivitetsgevinster og forbedringer som følge av ny teknologi og digitalisering i kraftbransjen. Nå vil vi finne ut hvordan det står til på dette området hos våre medlemmer.

Halvard Fjeldvær

Halvard Fjeldvær er styreleder i Distriktsenergi. Til daglig jobber han som administrerende direktør i Svorka Energi i Surnadal. Halvard er utdannet siviløkonom, og har lang erfaring fra energibransjen.

Mange spør og vi er nysgjerrige. Distriktsenergi har derfor gjort en avtale med det anerkjente selskapet DNV GL om å gjennomføre en undersøkelse på våre vegne.  

Hvordan møter vi teknologifremtiden?

Det er liten tvil om at ny teknologi og digitalisering vil prege framtiden til kraftbransjen og framtiden til Distriktsenergis medlemmer. Det pågår større digitaliseringsprosjekter i kraftbransjen i dag, myndighetene dytter på og «alle» snakker om det. Vi skal spare penger gjennom å jobbe smartere og billigere. Det jobbes med sensorteknologi og smarte transformatorer, større temperaturtoleranse i kabler, styring av kundenes adferd som for eksempel vaner med tanke på lading av elbiler. Spørsmålet er ikke om vi møter en framtid med økt ny teknologi og en økende grad av digitalisering i bransjen, men hvordan vi nå møter denne utfordringen.  

Vi blir i den offentlige kommunikasjon ofte møtt med at de mellomstore og mindre selskapene ikke er rustet til å møte en framtid med nye krav til ny teknologi og nye krav til digitalisering. Fra vårt ståsted har vi møtt dette argumentet blant annet med at disse utfordringene løser man ved å knytte til seg kreative og dyktige teknologiske miljøer og vi har gjentatt til det kjedsommelige at vi tror mange vil bli overrasket når vi om noen år ser hvilke selskaper som er gode på disse løsningene. Vi har også vært svært tydelige på at de selskapene som ikke følger med i denne utviklingen over tid vil få for store kostnader sammenlignet med andre og over tid vil få utfordringen med å overleve som selskap.   

Synliggjøre de gode eksemplene

I Distriktsenergi ønsker vi nå å vite hvordan selskapene prioriterer teknologi og digitalisering i virksomhetene. Vi tror dette er viktig kunnskap å bringe ut til selskapene selv og til myndighetshold. Vi ønsker å få synligjort de gode eksemplene og dersom dette ikke allerede er et prioritert område, håper vi at undersøkelsen vil være med å sette fokus på utfordringene og bringe disse inn i styrerommene. 

Med det som utgangspunkt har Distriktsenergi gjort en avtale med DNV GL om å gjennomføre en undersøkelse på våre vegne. Vi har lagt vekt på at den skal kunne besvares i løpet av maks en halv time. Selskapene vil ikke synliggjøres med navn, med mindre vi etter avtale med de aktuelle selskapene, trekker frem konkrete eksempler og bruker disse i rapporten eller i annen omtale av disse. 

Resultatet av undersøkelsen vil bli lagt fram i en rapport på Distriktsenergis årskonferanse i Baroniet Rosendal. Vi er spente på hva undersøkelsen vil fortelle oss og vi gleder oss til å legge resultatet fram for allmenheten i Baroniet Rosendal.  

12. mars 2019