None
Nett

Distriktsenergi kommer med løsningene

av Halvard Fjeldvær
20. februar 2019
En utjevning av nettleien er en prioritert sak for Distriktsenergi.  Vi forventer at regjeringen leverer på dette punktet og vi skal gi dem løsningen.

Halvard Fjeldvær

Halvard Fjeldvær er styreleder i Distriktsenergi. Til daglig jobber han som administrerende direktør i Svorka Energi i Surnadal. Halvard er utdannet siviløkonom, og har lang erfaring fra energibransjen.

Det er stor interesse rundt vår næring i disse dager. Særlig problemstillingene rundt kraftpris, nettleie og fusjoner står høyt på dagsorden. Det er en herlig blanding av argumenter som skal gi færre nettselskaper i Norge. I Distriktsenergi er vi opptatt av å komme fremtiden i møte med konstruktive og gode løsninger for kundene og bransjen. Med det som utgangspunkt jobber vi i dag blant annet med alternative løsninger for utjevning av nettleien i Norge. Vi er opptatt av at løsningen som blir valgt er enkel å forstå, rettferdig og at denne ivaretar hensynet til effektiv drift i nettselskapene. Vi ønsker å synligjøre en modell som regjeringen kan stille seg bak, og som kan effektueres som et svar på regjeringsplattformens innhold på tiltak for likere nettleie. 

Det er jo slik at alle landets nettkunder er knyttet til et sammenhengende kraftnett. Det er adressen til strømkundene som er avgjørende for hvor mye som betales i nettleie. Særlig områder med mye nett og få kunder har i dag en høy nettleie, sammenlignet med resten av Norge. Slik trenger det ikke å være. Distriktsenergi vil foreslå måter å utjevne nettleien på som er rettferdig og samtidig fremmer selskapenes effektivitet. 

Så langt har vi synliggjort to alternative modeller for utjevning av nettleien. Den ene tilnærmingen har vært basert på det såkalte frimerkeprinsippet og vår andre tilnærming har vært at man utjevner de såkalte ikke-påvirkbare kostnader. Kritikken bak frimerkemodellen har vært at man er bekymret for at denne modellen vil øke den samlede nettleien i Norge. En påstand vi ikke umiddelbart er enige i, men dette hensynet har likevel vært bakgrunnen for at vi har sett på konsekvensen av å utjevne kun de ikke-påvirkbare kostnadene. På den måten får det en viss betydning på nettleien hvor effektivt selskapet er.  

I dag jobber vi med en tredje modell der selskapets effektivitet skal få en større plass i utformingen av nettleien. Modellen vil gi alle selskaper muligheten til å levere en gjennomsnittstariff gitt at selskapet er 100% effektivt. Vi mener selv at vi er inne på ett riktig og godt spor med hensyn til hvordan en likere nettleie i Norge bør utformes, men skal se mere på denne modellen og synliggjøre innholdet og konsekvensene av denne før den lanseres som et anbefalt «tiltak for å utjevne nettleien». 

20. februar 2019