None
Leder

Politikere og NVE «vet» om et grep som ville gitt lavere strømpriser

av Knut Lockert
11. februar 2019
Det er en rimelig tendensiøs tilnærming til virkeligheten fra NVE og Statsråden som kommer til uttrykk i DN 8 februar, der sammenslåing av nettselskaper synes å være lykken om man ønsker lavere strømpriser, eller lavere nettleie som de egentlig snakker om da.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Undertegnede vet om flere tiltak for å redusere strømregningen. Det enkleste og mest åpenbare er naturligvis å redusere avgiftene. Solbergregjeringen har i perioden 2013- 2018 økt elavgiften med over 40%. Bare i 2018 snakker vi om 40 milliarder kroner.  

Men det er ikke avgiftene som skal belyses her, men artikkelens mer enn tvilsomme påstander.

Halvparten av landets nettselskaper står for 8% av kapitalen. Dvs at om du fjerner ca. 50 selskaper er det begrenset hva du kan spare på det gjennom effektivisering. Nettet disse 50 selskapene har ansvaret for kan man ikke rulle ned å sette på et lager, så sant det fortsatt er kunder tilknyttet dette. Nettleien vil være omtrent det samme etter at disse selskapene forsvinner. Dette vet vi. Dette vet NVE. Vi tror statsråden vet det også. 

I artikkelen benytter statsråden eksempelet der Rødøy og Lurøy gikk inn i Nordlandsnett og kundene i området til Røde og Lurøy fikk en redusert tariff fra 64 til 25 øre, påstår han. Tallene er feil, vi snakker en nedgang fra 47,5 øre til 29,1 øre. Men det er fortsatt mye penger, men poenget er at nedgangen ikke har noe med effektivisering å gjøre, som statsråden insunierer, det skyldes at forsyningsområdet til Røde og Lurøy hadde helt andre kostnader knyttet til topografi og antall kunder å dele regningen på. Når de fusjonerer med Nordlandsnett ett langt større nett med flere kunder å dele regningen på så sparte kundene i området til Røde og Lurøy en god slump penger. Bra for dem.

Statsråden påpeker korrekt at ved sammenslåinger skal det innføres lik nettleie i det nye nettområdet. Med mindre man som Trønderenergi og NTE er såpass «smarte» at de unngår det ved å opprettholde to døtre med ansvar for hvert sitt forsyningsområde. Der betaler de som er tilknyttet NTEs område mer i nettleie enn de som er tilknyttet området til Trønderenergi. Hva tenker statsråden om det? 

Ja det bør kunne spares penger ved fusjoner. Men her vet man at det er mange forhold som spiller inn som i alle fusjoner. Eksemplet som NVE bruker for å spare penger forteller oss at der følges det ikke helt med i timen. Det fortelles at man kan fjerne dobbeltfunksjoner som IKT-systemer. Vel, det er ikke slik det fungerer lengre.  Nå ligger IKT-tjenestene i større grad i skyen og det betales i begrenset grad for systemer lengre, men for volum eller antall kunder, dvs et lite selskap betaler mindre enn ett stort.  Summen blir den samme etter fusjonen. 

Utjevning av tariffen er et mål for Stortinget. Gjennom fusjoner får man kun utjevning enkelte steder i Norge, mens de store forskjellene mellom regionene vil bestå.  Derfor skal regjeringen etter regjeringsplattformen se på alternative tiltak for å utjevne nettleien. Det arbeidet er spennende og vi ser fram til resultatet av dette. I Distriktsenergi ønsker vi oss en utjevning som treffer hele Norge.  

11. februar 2019