Distriktsenergi-TV

Per Sanderud: Norge trenger investeringer i vannkraft

Kraftskatteutvalgets leder Per Sanderud la for en måned siden frem sitt forslag til endring i vannkraftbeskatningen. Det har vakt skarpe reaksjoner i kommune-Norge og i kraftbransjen. Vi traff Sanderud på Norges Energidager og ba han utype utvalgets forslag.

-Kraftskatteutvalget har fått veldig kraftig motstand, ikke minst fra bransjen og kommunene selv. Er det noe som motstanderne ikke har fått med seg i rapporten?

Kommunene skal kompenseres

-Den grunnleggende hensikten med forslagene er å øke verdiskapingen i denne distriktsnæringen. Vi er ganske sikre på at våre forslag vil medvirke til det. Det som er viktig for meg er å få frem er at vi mener at kommunene skal kompenseres, men på en annen måte enn det gjøres i dag. Det er ikke viktig for kommunene, tenker vi, å få dette i form av konsesjonskraft eller elektroner om du vil. Vi syns det viktige er at de får dette i penger. Da klarer vi å ta bort en veldig dårlig skatteordning. Det må være det viktige. Jeg skjønner godt at samfunnskontrakten må opprettholdes videre. Men dette kan gjøres gjennom grep i annen beskatning slik at kommunene får omtrent som i dag, sier Sanderud.

Les også: Opprør mot nytt skatteforslag: Kraftkommuner og småkraftverk frykter for framtida.

Vil avvikle kommunenes direkte skatteinntekter fra vannkraften 

Regjeringsutvalget foreslår å avvikle ordninger som gir kommunene direkte skatteinntekter fra vannkraft. Ekspertutvalget vil fjerne ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift. Konsesjonskraft er en ordning der kommunen med vannkraftverket får inntil 10 prosent av kraften som produseres til kostpris. Konsesjonsavgiften er en årlig avgift som kommunene får. I tillegg ønsker utvalget å normalisere eiendomsskatten for vannkraftverk.

Inntektene fra disse tre ordningene går i dag direkte til kommunene. I stedet vil utvalget omfordele inntektene gjennom enn naturressursskatt, samt øke grunnrenteskatten fra 37 til 39 prosent.

Trenger flere investeringer i vannkraft

-Regjeringens bakgrunn for å sette ned dette utvalget var nettopp for å få riktigere investeringer innenfor vannkraften og mer vannkraft. Nå hørte vi i dag at Kjell Børge Freiberg, olje- og energiministeren, han sier at de trekker NVEs utredning om vindkraft slik at det blir mindre vindkraftutbygging. Det betyr jo at vi trenger mer vannkraft. Vil konklusjonen fra din rapport medføre det?

-Våre anbefalinger vil innebære en skattelette for investeringer i vannkraft og det er viktig nettopp som du sier at nå er vindkraft konkurransedyktig. Det vil gjøre at vi klarer å ta vare på den vannkraften vi har i dag på en bedre måte og vindkraften får hardere konkurranse om investeringsmidlene, sier Sanderud.

-Har dere gjort dere noen oppfatning om hvor mye mer vannkraft som bør bygges ut i de nærmeste 10-15 årene?

-Ut fra min tid i NVE så tror jeg det er viktig å si at det nok er en begrenset mulighet til å få veldig mye mer ut av vannkraftanleggene målt i TWh. Men man kan få en mer fleksibel produksjon som vil være mer lønnsom. Og det er veldig viktig nå å reinvestere i vannkraften. Fordi investeringene som ble gjort for 50 år siden begynner å nå sin ende, og derfor må det reinvesteres for ganske mange milliarder i årene fremover og det mener vi at vi legger til rette for med våre forslag. Så det er viktig å se på det seriøst. 

Her er utvalgets hovedforslag

  • Konsesjonskraft, konsesjonsavgift og eiendomsskatt har uheldige virkninger siden de ikke er basert på lønnsomheten i kraftverket. Det svekker selskapenes insentiv til å investere og lønnsomme ressurser kan gå tapt.

  • Med en nøytral grunnrenteskatt vil selskapene ha insentiv til å gjennomføre lønnsomme investeringer. Videre bør vannkraftselskaper betale ordinær selskapsskatt, på like vilkår som øvrig næringsliv.

  • Utvalget anbefaler å avvikle ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift samt å normalisere eiendomsskatten for vannkraftverk. Grunnrenteskattesatsen må økes fra 37 til 39 prosent, hvis de samlede offentlige inntekter skal holdes uendret.
     
03. desember 2019