None

God jul og godt nytt år til alle medlemmer og interessenter

av Halvard Fjeldvær
18. desember 2019
Det jobbes og leveres gjennomgående godt i landets distriktsenergiverk. Likevel opplever vi hos enkelte meningsbærere, enten det er i politikken eller i byråkratiet, fortsatt en holdning i retning av at det helst ikke skal være rom for de mindre og mellomstore energiverkene i Norge. En holdning som også gjennomsyrer de største selskapene i deres iver etter å få kjøpt naboselskapet. Som medlem av Distriktsenergi og som styreleder ser jeg at Distriktsenergi utgjør en stor forskjell og er et viktig talerør for de mindre og mellomstore energiverkene.

Halvard Fjeldvær

Halvard Fjeldvær er styreleder i Distriktsenergi. Til daglig jobber han som administrerende direktør i Svorka Energi i Surnadal. Halvard er utdannet siviløkonom, og har lang erfaring fra energibransjen.

Distriktsenergi utgjør en forskjell

Distriktsenergi utgjør en åpenbar forskjell i en rekke enkeltsaker. Likevel er det min opplevelse at den stadige og nødvendige tilstedeværelsen, der Distriktsenergi minner om det åpenbare, nemlig at det er fult mulig og drive et mindre og mellomstort godt og fremtidsrettet energiverk i Norge er svært viktig. Det er et budskap som må gjentas og vi må vise hva vi får til. Vi lover og formidle dette og om øvrige viktige saker også til den nye olje- og energiminsteren Sylvi Listhaug selvfølgelig. 

Distriktsenergiverkene leverer

Det er både effektive og mindre effektive selskaper i alle størrelser og ikke minst ser vi at de mindre selskapene ligger på toppen hva gjelder leveringspålitelighet i Norge. De kjenner sine ansatte og sitt nett. Det må fortelles. Det er viktig ikke minst å minne myndigheter om dette, slik at det ikke lages regler som har til hensikt å spenne bein på medlemmene våre. Tidvis opplever vi tendenser til dette. Reglene om innføringen av kravet til det funksjonelle skillet for alle selskaper med mer enn 10 000 kunder er et godt eksempel på dette. Grensen ble først satt til 0 med en åpenbar eneste hensikt. Et slikt byråkratiserende krav er kostnadsdrivende og er med på å vanskeliggjøre driften av mindre energiverk. I Europa for øvrig har en satt grensen til 100 000 kunder, mens vi i Norge har satt denne til 10 000 pakket inn i et krav til nøytralitet. Ikke så rart at meningsbærerne for de større selskapene ikke helt så problemet med kravet om det funksjonelle skille.  

Det er både effektive og mindre effektive selskaper i alle størrelser og ikke minst ser vi at de mindre selskapene ligger på toppen hva gjelder leveringspålitelighet i Norge.  De kjenner sine ansatte og sitt nett.  Det må fortelles. Det er viktig ikke minst å minne myndigheter om dette, slik at det ikke lages regler som har til hensikt å spenne bein på medlemmene våre.  Tidvis opplever vi tendenser til dette.  Reglene om innføringen av kravet til det funksjonelle skillet for alle selskaper med mer enn 10 000 kunder er et godt eksempel på dette. Grensen ble først satt til 0 med en åpenbar eneste hensikt. Et slikt byråkratiserende krav er kostnadsdrivende og er med på å vanskeliggjøre driften av mindre energiverk. I Europa for øvrig har en satt grensen til 100 000 kunder, mens vi i Norge har satt denne til 10 000 pakket inn i et krav til nøytralitet. Ikke så rart at meningsbærerne for de større selskapene ikke helt så problemet med kravet om det funksjonelle skille.  

Ingen vet hvilke selskaper som vil forme framtiden

Vi er overbevist om at går vi noen år frem i tid vil myndigheter og alle meningsbærere i vår bransje bli overrasket over hvilke selskaper som har funnet plassen sin og er av de mest spennende og innovative selskapene. Vi er helt klare på i vår kommunikasjon om at det er ikke opp til andre å spå om hvilke selskaper dette blir, og derigjennom utarbeide regler som favoriserer noen, les de større selskapene i Norge. Vår undersøkelse i fjor utført av DNV/GL viste at det en rekke av våre medlemmer lå langt fremme hva gjaldt planlagt bruk av innovative løsninger fremover.

Myndighetene må prioritere de viktige sakene

Vi ser også hvor hardt det jobbes for å møte myndighetenes krav. Våre medlemmer representerer en av de mest regeltro bransjer i Norge. Det er vår påstand. Det var derfor umåtelig provoserende at NVE/RME bøtela nær sagt hele bransjen i sin iver etter å statuere ett eller annet i forbindelse med Elhuben. Vi opplevde at enkeltansatte tok dette personlig og at lokalpressen kastet seg over «sitt» energiverk med ønske om å skrive en sak om at selskapet ikke gjorde jobben sin. Dårlig ressursbruk fra myndighetene. Myndigheter som vi for øvrig opplever et godt samarbeide med, enten vi er enige i sakene som er oppe til diskusjon eller ikke.

Likere nettleie i 2020 og andre utfordringer

Av saker det er jobbet mye med i 2019 er å få gjennomslag for en god og rettferdig modell for likere nettleie i Norge. Etter at RME la fram sin tilnærming til spørsmålet, jobbes det primært for en ordning utenfor statsbudsjettet, som gir en betydelig utjevning i de mest utsatte områdene tariffmessig i Norge.

Det har vært brukt mye ressurser på reguleringsmodellen som stadig er gjenstand for justeringer. Det er åpenbart ikke enkelt å sammenligne nye Elvia med 900 000 kunder på Østlandet med et mindre energiverk lokalisert i Finnmark med noen tusen kunder.  

Rammereguleringen må vi følge med hele veien og komme med gode og konstruktive innspill som ivaretar distrikstenergiverkenes spesielle utfordringer. De ligger nå der de ligger. For øvrig har Sanderudutvalgets kraftskatteforslag stått på agendaen, utfordringer knyttet til elhub og nærmere regler om til kravet til det selskapsmessige og funksjonelle skillet. Disse sakene vil følge oss inn i det nye året, sammen med utfordringer rundt innføringen av effekttariffer og ikke minst problemstillinger rundt rolleforståelsen mellom Statnett som TSO og utformingen av den nye DSO-rollen. 

Takk til Distriktsenergis medlemmer

Takk til dere som er medlemmer i Distriktsenergi, og til dere som har meldt dere inn i 2019, som ser betydningen av at foreningen tar tak i felles utfordringer på vegne av de mindre og mellomstore selskapene. Alternativet er at de store selskapene setter agendaen og er premissgiver alene mot myndigheter og politikere.  

Distriktsenergi kommer til å stå på for medlemmene, for mulighetene til å drive et effektivt og godt energiverk i distriktene i lang tid fremover. 

God jul og godt nytt år til dere alle. 

18. desember 2019