None
Represtantene fra de tre energiverkene i Gudbrandsdalen er: fra venstre, Per Oluf Solbraa, Gudbrandsdal Energi, Hans Ivar Kolden fra Eidefoss og helt til høyre er Lars-Egar Haugen fra Skjåk Energi.    

Gudbrandsdalen står samlet mot kraftskatteutvalgets forslag.

av Arvid Bekjorden
10. desember 2019
Alle de 10 kommunestyrene, samt de tre energiverkene i Gudbrandsdalen, møttes på Vinstra for å vise en samlet motstand mot forslagene fra ekspertutvalget som har sett på beskatningen av norsk vannkraft. I tillegg til deltakerne fra Gudbrandsdalen var LVK, ECO, Energi Norge, USS og Distriktsenergi invitert for å holde innlegg på møtet.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Forslaget er dramatisk for inntektene til kommunene 

Det er en grunn til at Norge ser ut slik det gjør med levende bygder og spredt bosetning, sa en engasjert Caroline Lund fra advokatfirmaet Lund & Co og LVK i sin innledning. Hun mente utvalget har gått utover sitt mandat ved å foreslå endringer i den grunnleggende forutsetning om at kommunene får en andel av den verdiskaping kraftproduksjonen gir. Kommunene vil tape rundt 3,3 milliarder kroner samt at fylkene taper rundt 0,7 milliarder kroner fortalte Lund. 

Forslagene om å avvikle ordningene med konsesjonsavgifter og konsesjonskraft, at eiendomsskatt på store vannkraftverk skal verdsettes etter skattemessig verdi og at grunnrenteskatten skjerpes, må alle avvises, sa leder i LVK Torfinn Oppheim i sitt foredrag.

Oppheim sa videre at grunnrenteskattereglene bør endres til slik de var før 2007, slik at grunnrenteskatten kun treffer superprofitten. Eivind Heløe i Energi Norge holdt nok det mest kunstneriske innlegget under møtet der han på en fabelaktig måte hadde bygget inn skatteutvalgets forslag som en del av fremføringen av Peer Gynt. Vi var tross alt i Peer Gynts rike – Gudbrandsdalen.

Inntektene fra ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift går i dag direkte til kommunene, men utvalget ønsker å sluse disse vannkraftinntektene til staten. Alle innledere var samstemte i at kommunenes lovbestemte konsesjons -og skatteordninger fra vannkraft ikke kan erstattes av kompensasjonsordninger og at verken overføringer eller økning i naturressursskatten er egnede kompensasjonsordninger.

Kritisk for småkraften

Skatteutvalget sitt forslag om en senkning av innslagspunktet for grunnrenteskatt til 1500 KVA har allerede gjort småkrafteiere redde for å gå konkurs. Dette er tidligere redegjort for av lederen i småkraftforeningen Knut Olav Tveit og ble understreket i Distriktsenergis innlegg. Det ble også lagt vekt på at leverandørindustrien til småkraft allerede har blitt rammet, da mange nå utsetter oppstarten av byggingen av nye småkraftanlegg, inntil skatteutvalgets forslag blir avklart.

Distriktsenergi stiller seg bak skepsisen til rapporten og er på linje med LVK og Energi Norge om at rapporten må legges bort. Dette ble også understreket i Distriktsenergis innlegg. Det er følgelig en samlet kraftbransje som i forskjellige ordlag ikke finner å kunne støtte de forslag som er lagt fram av Kraftskatteutvalget og utvalgets leder Per Sanderud. 

Sanderud på sin side redegjør i dette intervjuet med Distriktsenergi hvordan han ser på forslaget og forteller nærmere om forslagets innhold.

Høringsfristen for å komme med innspill er satt til 1. januar 2020. Distriktsenergi vil svare på vegne av medlemmene.

10. desember 2019