None
Bilde og video: Arvid Bekjorden    
Medlemmer

Nytt og grønnere Verma kraftverk til 400 millioner kroner

av Redaksjonen
06. november 2019
Rauma Energi har kraftig modernisert og oppgradert Verma kraftverk. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg åpnet kraftverket som har en ny kraftstasjon og rørgate inne i fjellet i stedet for åpen rørgate og kraftstasjon ute i dagen.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

- Nye Verma kraftverk er mer miljøvennlig og langt mer effektivt enn det gamle anlegget. Kraftstasjonen ligger dypt inne i fjellet og får vannet i en rørgate i fjellet. Det eneste synlige i terrenget er inntaksdammen og utløpet i Raumaelva, sier administrerende direktør Alf Vee Midtun i Rauma Energi.

Han forteller at prosjektet omfatter boret vertikal sjakt på 256 meter, samt en 712 meter lang trykktunnel. I enden av trykktunnelen er det støpt en betongpropp. Videre er eksisterende inntaksdam hevet med 5 meter. Det gamle Verma kraftverk har vært i tjeneste siden 1949 og det gamle kraftstasjonsbygget skal inntil videre fungere som visningssenter.

Nye Verma kraftverk er et nytt anlegg i fjell med 22,5 MW installert effekt som erstatter eksisterende kraftverk. Brutto utnyttet fall blir om lag 425 meter. Utløpet i Raumaelva blir ved foten av Vermefossen der Verma og Rauma elv møtes. 

-Produksjonen i det gamle kraftverket var på rundt 70 GWh årlig, mens det nye har en antatt årsproduksjon på 105-110 GWh, sier Midtun. 

Kjell Børge Freiberg under åpningen av Verma Kraftverk.

Statsråden: «Slik skal det gjøres!»

Nye Verma kraftverk ble åpnet av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. – Vi satt svært stor pris på at statsråden kom og åpnet det nye kraftverket. Han viste stor interesse for det arbeidet vi gjør. Han kom først til hovedkontoret der han tok seg god tid til å snakke med våre ansatte. Etter et besøk på innovasjonssenteret til Rauma kommune og en visitt hos en lokal bedrift, kjørte vi opp i fjellet der det var omvisning på stasjonen og offisiell åpning av kraftverket, sier Midtun. 

«Slik skal det gjøres» oppsummerte Kjell-Børge Freiberg under snorklippingen.   

-Det er vanskelig å finne ord som beskriver det fantastiske vi har sett og opplevd i dag. Kraftverket er en fantastisk historie. Det startet i 1917, og så står vi har i dag med et helt nytt rehabilitert kraftverk. Dette er verdiskapning på sitt beste og som betyr enormt mye, ikke bare for Rauma og regionen vi er i nå, men også for hele landet. Vannkraften er jo selve ryggradene i energisystemet vårt. Jeg tenker at den viktige jobben jeg har som minister og den viktige jobben som vi alle sammen har, det er å ta vare på dette arvesølvet. I dag har vi fått bevis på at her har Rauma Energi og kommunen virkelig tatt vare på arvesølvet vårt, sier Kjell-Børge Freiberg. 

Verna vassdrag 

Verma er et sidevassdrag til det verna Raumavassdraget. Verma renner ned i Rauma elv som har sitt utløp ved Åndalsnes. Siden 1949 har det vært utnyttet til kraftproduksjon. Raumavassdraget er varig verna og det har vært stilt svært strenge krav til prosjektering og utbygging. Miljødirektoratet, NVE  og Olje- og , energidepartementet har alle vært inne og godkjent planene før Rauma Energi kunne gå i gang høsten 2016. 

Grønn energi for en halv milliard

-Rauma Energi har investert 400 millioner kroner i Nye Verma Kraftverk. I tillegg har vi bygd to nye småkraftverk der investeringene er på om lag 80 millioner. Samlet har vi brukt litt i underkant at 500 millioner på vannkraftutbygging de siste årene. Samlet produksjon nå er på ca170 GWh, forteller Midtun.  

Det lokale energiselskapet er 100 prosent eid av Rauma kommune som kjøpte fallrettighetene fra staten i 1996. 

Les også: Rauma Energi 1918-2018 - I hundre for lokalsamfunnet

I fjor rundet Rauma Energi 100 år. - Vår visjon er å skape verdier i lokalsamfunnet. Det gjør vi ved å være best på energiproduksjon, strømsalg, nett og bredbånd og ved at vi skaper lønnsomme arbeidsplasser, sa Midtun til Distriktsenergi da vi intervjuet ham på jubileet. Men utbyggingen av Nye Verma har Rauma Energi skapt nye verdier for lokalsamfunnet. 

-Mange kommuner har falt for fristelsen til å selge kraftverkene sine. På kort sikt kunne det gi noen millioner til slunkne kommunekasser. Flertallet i Rauma kommunestyre har alltid hatt det synet at kraftverket er et aktivum som vi vil gjøre alt som står i vår makt for å beholde i kommunens eie, sier Midtun. 

Dette er Rauma Energi

Rauma Energis hovedvirksomheter er produksjon av kraft; omsetning av kraft, drifte elektrisitetsnettet i Rauma kommune og levere bredbånd og internett til husstander i kommunen. Rauma Energi AS er organisert som et konsern bestående av morselskapet Rauma Energi AS med datterselskapene Rauma Energi Kraft AS og Rauma Energi Bredbånd. Rauma Energi har tre kraftstasjoner; Nye Verma, Berild og Herje. Rauma Energi AS er 100 prosent eid av Rauma kommune. Selskapet har 34 ansatte.
 

06. november 2019