Distriktsenergi-TV

Elhuben på bedringens vei

Administrerende direktør i Øvre Eiker Energi, Arne Hanto Moen, forteller at det fortsatt er utfordringer med leveransene tll Elhuben, men at det går langt bedre nå enn tidligere. NVE elles RMEs bøtelegging av bortimot en hel bransje finner han derimot frustrerende og helt unødvendig.

Nå det er et halvt år siden Elhuben ble innført. Hva er erfaringen som dere i Øvre Eiker Energi har så langt?

-Det har vært både positive og negative erfaringer. Det har vært en utrolig stressende periode med veldig stor arbeidsbelastning for mange av våre ansatte. Det har roet seg ned etter sommeren, så det begynner å gå bra. Men vi opplever fortsatt endel feil og utfordringer i systemet som må tas tak i, sier Hanto Moen.  

-Hva er den største utfordringen dere har med Elhuben?

-Det er måleverdihåndtering og å få dataflyten til å skje riktig. Det er krevende å få samme måleverdier i de ulike datasystemene. Det er blant annet utfordringer når strømmen har gått med måleverdier som er borte og som må stipuleres og del ting som ikke fungerer helt etter planen. 

Les også: Ny sjef med store ambisjoner

Det har vært endel bøter og ikke minst trussel om bøter som har rammet veldig mange nettselskaper, deriblant dere. Hva tenker du om det?

-Jeg tenker det har vært lite taktisk å pålegge strenge bøter og å true med å gi bøter, forteller Hanto Moen som mener at dette utfordrer samarbeidsklimaet. - Det er folk som jobber i nettselskapene som tar disse bøtene personlig. De føler at de ikke har gjort jobben sin når realiteten er at feilen ikke ligger hos nettselskapene og våre ansatte som har stått på veldig mye, men i systemet til Elhuben. Det hadde vært mer taktisk av myndighetene å samarbeide mer med bransjen og ikke gå så hardhendt fram, sier han. 

Dette er Elhuben:

Elhuben er et sentralt IT-system som skal understøtte og effektivisere markedsprosesser som strømsalg, innflytting/utflytting, opphør og lignende i det norske kraftmarkedet samt understøtte distribusjon og aggregering av måleverdier for all forbruk og produksjon i Norge. Elhuben kan sammenlignes med Bankenes betalingssentral. Løsningen vil hver dag samle forbruksdata fra nærmere tre millioner forbrukere og produsenter og prosessere 72 millioner måleverdier for foregående døgn. Deretter skal informasjonen gjøres tilgjengelig for markedsaktørene.

Elhub AS er et heleid datterselskap av Statnett SF. 

13. november 2019