Distriktsenergi-TV

NVE vil ha en fleksibel effekttariff

-Vi kommer til å foreslå flere modeller for effekttariffer i høringen som vi snart sender ut. Vi vil også foreslå at omleggingen kan fases inn gradvis over flere år, sier NVE-sjef Kjetil Lund til distriktsnergi.no.

Kjetil Lunds resonnement bak denne fremgangsmåten er at både kraftforbruket og effektforbruket i Norge kommer til å øke. Stadig flere vil bruke mye strøm samtidig, for eksempel til hurtiglading av elbiler, elbusser og elferger.

Vil legge frem flere modeller 

-Deler av dette må løses ved å bygge ut mer nett, både sentralt og lokalt. Men vi bør unngå mer nettutbygging enn nødvendig. Unødvendige nettinvesteringer betyr unødvendige ekstraregninger til husholdninger og næringsliv. Dessuten medfører nettutbygging ofte naturinngrep, sier Lund. 

Han vil derfor bruke effekttariffene til å gi prissignaler for å utnytte nettet vi har så effektivt som mulig, og han vil legge til rette for at det investeres i teknologi som fordeler kraftforbruket til perioder på døgnet med mindre belastning i nettet. 

De siste ti årene har det blir investert for 100 milliarder kroner i nett i Norge, og det foreligger planer om å investere 70-90 milliarder kroner de neste ti årene. 

-NVE jobber for øyeblikket med effekttariffer og kommer i løpet av svært kort tid med en høring om sine anbefalinger. Hva kommer til å ligge i disse?

-Vi kommer ikke til å bare legge frem én modell. Det skyldes at vi tror at det kan være flere varianter eller flere tariffmodeller som kan være egnet. Kanskje er det ulike modeller som vil være tilpasset ulike deler av landet og ulike selskaper. For det er nok slik at det ikke er sikkert vi har alle svarene selv. Dessuten kommer vi til å gi litt tid til å fase inn eller legge om, så vi unngår sterke endringer på kort tid. Erfaringsmessig fører brå og sterke endringer på kort tid sjelden noe godt med seg. Det blir ofte mye motstand av det, sier NVE-sjefen, med en utilslørt henvisning til nasjonal rammeplan for vindkraft som regjeringen nå har besluttet å skrote. 

Les også: Regjeringen dropper nasjonal rammeplan for vindkraft

Unngå unødvendige investeringer

-Men det som i hvert fall er helt klart: Det kommer til å bli effekttariffer og folk må belage seg på at kostnadene blir høyere når etterspørselen etter strømmen er høy i perioder?

-Men det er viktig å huske på at grunnen til at vi ønsker å innføre effekttariff er at vi skal bruke det nettet vi har mer effektivt og slik unngå unødvendige investeringer i nettet, som igjen fører til høyere nettleie. Samlet vil alle spare på dette, det er det som er hensikten. I tillegg til å ha en rimelighetsside at vi alle må være med å betale for nettet, sier Lund. 

-Sist gang NVE la frem et forslag om tariffer så fikk dere mye motgang fra bransjen. Hva forventer du av bransjen denne gangen?

-Jeg skal ikke fortelle bransjen hva bransjen skal gjøre og mene. Det var endel motstand sist gang til selve modellen. Det var likevel sterk støtte i bransjen for ideen om effekttariffer, ideen om å legge større vekt på effekt i nettleiestrukturen. Men en lærdom vi har tatt til oss er at vi nok bør ha flere modeller og at det er flere måter å gjøre det på. Det er det vi kommer til å sende på høring om kort tid, sider Kjetil Lund. 

29. oktober 2019