None
Nettleie

E-24 med større oppslag om 60 nettselskapers opprop for likere nettleie

av Knut Lockert
28. oktober 2019
Det nærmer seg tidspunktet for når NVE skal levere sin innstilling til OED med forslag på hvordan vi kan få likere nettleie i Norge. E-24 tar tak i oppropet og formidler selskapenes frustrasjon over dagens underlige prismodell.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

E-24 har i sitt oppslag forespurt KrFs Tore Storehaug, som er mannen som fremmet forslag om likere tariffer første dagen han entret Stortingets talerstol. Storehaug valgt inn fra Sogn og Fjordane kjenner naturligvis på frustrasjonen fra innbyggerne i Sogn og Fjordane. Et område som vi vet flyter over av kraft, samtidig som de paradoksalt har av landets høyeste tariffer. 

I sitt svar til E-24 forteller Storehaug at han har forståelse for at selskapene er utålmodige.

– Jeg kjenner til frustrasjonen og er spent på hvilke forslag NVE kommer med for å sørge for en mer rettferdig ordning, skriver Storehaug i en melding til E24.

NVE skal levere en rapport om lik nettleie til Olje- og energidepartementet senest 4. november, etter å ha fått fristen utsatt fra 1. oktober.

Fra Distriktsenergis side understrekes det i artikkelen at – Vi forventer jo at myndighetene på ett eller annet vis imøtekommer kravet om likere nettleie. Det innebærer i praksis at noen må betale litt mer for at andre skal betale vesentlig mindre. Vi mener det er et rimelig krav, for vi opplever dagens system som litt tilfeldig. Videre blir det understreket at «Områder som tar fornybaransvaret, bygger batteripakker til å lade ferger og bidrar med ny energiproduksjon som vindkraft rammes urimelig hardt, og det syns vi er krevende å se på».

Tror ikke kravet forsvinner

Det regjeringen konkret sier i Granavolden-erklæringen er at den vil «utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett».

– «Hvis ikke regjeringen leverer noe, syns vi det er skuffende. Samtidig tror vi kravet om å gjøre noe med disse utfordringene ikke vil forsvinne. Vi tror det må komme en utjevning», fortelles til E-24.  – Spørsmålet er hvor langt de er villige til å gå. Energi Norge har foreslått fra 20 til 90 millioner kroner til utjevning, men totalt er nettleien på rundt 19 milliarder, så det krever nok mer enn det hvis man skal få til en rettferdig fordeling av kostnadene, legger han til.

Oppropet har for øvrig vært slått opp i flere lokalaviser også. 

Hele saken på E-24 kan leses her

28. oktober 2019