Distriktsenergi-TV
Nettleie

Kraftfylka forventer at Regjeringen sier ja til likere nettleie

Kraftfylka forventer nå at Regjeringen går for likere nettleie. - Vi må få utjevnet de store forskjellene i nettleien som er mellom de områdene som bidrar til spleiselaget med stor kraftproduksjon og stor nettutbygging og de områdene som er mottakere av kraften.

Det sier Niklas Tessem som er daglig leder i Kraftfylka. Kraftfylka organiserer de største kraftproduserende regionene i Norge. 

- De områdene i Norge som har mye kraftproduksjon og legger til rette for et elektrisk spleiselag må få en mindre andel av nettkostnadene. Slik det er i dag er helt urimelig, sier Tessem. 

-I dag er jo forskjellen opp til 20 og 30 øre per kwH mellom for eksempel Sogn og Fjordane og Oslo. Hva mener Kraftfylka bør være en rimelig prisforskjell?

Viktig å ha effektive nettselskap

-Prisene for nettkundene bør være mest mulig lik over helse landet. Men vi ser jo at det er viktig at nettselskapene også har incentiver til å drive mest mulig effektivt. Vi mener derfor at i den grad det skal være ulikheter i nettleie må det være basert på selskapets effektivitet og ikke som følge av geografiske variabler, sier Niklas Tessem. 

Fusjoner er ikke svaret

-Statsråd Kjell Børge Freiberg har jo ivret for sammenslåinger som en løsning på å få til likere nettleie. Hva tenker du om det?

-Det er klart at man kan se for seg at det et stykke på vei er en mulighet å slå sammen nettselskaper for å få til en mer lik nettleie. Problemet er for det første at det er veldig vanskelig politisk å få til en storstilt sammenslåing. For det andre sørger dagens modell for at et nettselskap i distriktene vil ha en betydelig høyere nettleie enn nettselskap på Østlandet. Nå må vi få utjevnet de store forskjellene som er mellom de områdene som bidrar til spleiselaget med stor kraftproduksjon og stor nettutbygging og de områdene som er mottakere av kraften. Slik det er i dag betaler mottakerne av kraften mye mindre i nettleie enn de som produserer den, og det er akkurat den forskjellen vi ikke vil bli kvitt med en sammenslåing av nettselskaper, sier Tessem. 

Effektivitetsmodellen er god

-Nå er det politisk flertall for likere nettleie i Stortinget. Tror du olje- og energiministeren tør å komme med et forslag til Stortinget som går imot flertallsviljen?

-Jeg tror ikke han gjør det nå. Nå har saken vært gjennom to runder. Jeg tror at Freiberg og regjeringen ser behovet for å faktisk gjøre et større grep, og jeg mener at den modellen som blant annet Distriktsenergi står bak er en veldig god modell, for den ivaretar effektivitetshensynet som jo er viktig for Regjeringen, og samtidig som den jevner ut nettleien for de fleste. Jeg håper og tror at Freiberg vil komme frem til en modell av denne typen, sier Tessem.

22. oktober 2019