Distriktsenergi-TV
Nettleie

LVK vil ha likere nettleie

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) gir full støtte til Distriktsenergi i arbeidet med å få en likere nettleie. – Jeg håper og forventer at NVE som i disse dager sluttfører sin innstilling til OED kommer opp med konkrete løsninger for å sikre en mer rettferdig nettleie i Norge, sier Torfinn Opheim som er leder i LVK.

I Regjeringserklæringen heter det at Regjeringen skal «utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett». Olje- og energidepartementet har bedt NVE legge frem alternative muligheter for likere nettleien innen 4. november i år.

På linje med Distriktsenergi

-Torfinn Opheim, hva er LVKs standpunkt til likere nettleie?

-Vi er veldig på linje med Distriktsenergi. Vi har tidligere uttalt at det systemet som er i dag ikke fungerer optimalt. Vi vil støtte arbeidet for å få en likere nettleie i Norge. 

-Nå jobber NVE med en utredning og en tilrådning til statsråden. Hva forventer du at NVE kommer tilbake med?

-Det som Stortinget ba om var jo nettopp det at Regjeringen skulle utrede og komme tilbake til Stortinget med et forslag eller flere alternativer på likere nettleie. Og jeg håper og forventer selvfølgelig at det blir en levering på det. Og jeg håper det ligger veldig nært opp til det arbeidet som Distriktsenergi har gjort for å få til akkurat det – en likere nettleie. Slik at det ikke blir så urettferdig at der elektronene har den korteste vandringen fra produksjon til forbruk der skal man betale høyest nettleie, mens der det er voldsom lang avstand fra produksjon til forbruk er det lav nettleie. Så vi håper at Stortinget får svar på det de har spurt om, sier Opheim.

Viktig å ivareta effektiviteten

-LVK representerer 175 kraftkommuner og de ligger jo i all hovedsak i distriktene, hvor det er kort vei fra kraft til konsument. Ofte ser vi at prisen på nettleien er mye høyere i distriktskommunene. Hva skyldes det?

-Det skyldes det systemet vi har i dag. Og det er derfor vi har sagt at vi kan ikke få lik nettleie, her må det være en viss forskjell på nettleien. For det må være et incentiv til effektivitet i fra nettselskapene, og det tror jeg vi kan fange inn med de tankene som blant annet Distriktsenergi har gjort seg, sier han. 

-I dag er det opp mot 20 og 30 øre forskjell per kWh mellom folk som bor i distriktene og de som bor i sentrale strøk. Hva mener du vil være en riktig prisforskjell mellom distriktene og sentrale strøk?

-Det skal jeg være veldig forsiktig med å si en konkret ørestørrelse der, men det er helt åpenbart når det er 30 og 40 øre forskjell eller variasjon på pris, fra den ene plassen til den andre er det alt for mye. Så forskjellen må krympes veldig inn – det er det nærmeste jeg kan si, avslutter LVK-sjefen. 

Dette er LVK - Kraftkommunenes organisasjon

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) ble stiftet i 1977. LVK organiserer kommuner som er vertskap for vannkraftutbygging. LVK ivaretar medlemskommunenes interesser i alle spørsmål om kraftutbygging. LVK er partipolitisk nøytral og tar ikke stilling for eller mot vannkraftutbygging.

LVK har idag 175 medlemmer. Det betyr at mer enn 1/3 av landets primærkommuner er kraftkommune. Kommunene dekker omlag 70 % av landets flateinnhold. Medlemskommunene er i hovedsak distriktskommuner med spredt bosetting. Kraftproduksjon fra vannkraft som finner sted i Norge, skjer i en LVK-kommunene.

18. oktober 2019