None
Foto: Knut Lockert.    

Regjeringen dropper nasjonal rammeplan for vindkraft

av Redaksjonen
17. oktober 2019
Etter en voldsom motstand fra kommunene og en rekke organisasjoner og enkeltpersoner velger regjeringen å skrote NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Det var olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg som i dag sprakk nyheten på NVEs årlige energikonferanse. Etter statsrådens foredrag, ble det innkalt til en hastig pressekonferanse der statsråden besvarte spørsmål fra media. Distriktsenergi.no var til stede. 

-Vi lytter til de innspillene som har kommet, og det har vært et stort engasjement. Vi har spurt og vi har fått svar og det vi konkluderer med etter å ha gått gjennom 5000 høringsutspill er at vi ikke går videre med nasjonal ramme og utpeker de 13 områdene som lå i forslaget fra NVE, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. 

-Hvordan vil dette påvirke utbyggingen av vindkraft i årene fremover?

-Vi vet at det kommer til å bli utbygd mindre vindkraft i tiden fremover og i en annen takt enn det som det gjøres i dag, sier statsråden som sammen med regjeringen nå bøyer seg for den store folkelige motstanden mot vindkraft.

1. april presentere Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land, som var gjort på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED).

Forslaget besto av to deler; et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkningene av vindkraft, og et kart over de 13 områdene som NVE mener er best egnet for vindkraftutbygging i Norge.

Etter at høringsfristen på NVEs nasjonale rammeplan gikk ut 1. oktober, hadde det blitt levert inn over 5000 høringssvar, der 56 kommuner hadde svart. De fleste var negative. 49 kommuner sa klart nei til vindturbiner, mens tre var skeptiske.

Når regjeringen nå går bort fra en nasjonal ramme for vindkraft på land, varsler statsråden full gjennomgang av konsesjonssystemet.

–Tidsfrister, involvering av kommunen, detaljnivået er ting som vi ser det er grunnlag for å se på og gjøre bedre enn det er i dag, sier Freiberg.

-Statnett sier at Norge trenger 40 TWh i de neste 20-30 årene. Hvor skal vi nå ta denne kraften fra?

- Vi kommer til å bygge mer vindkraft men ikke i dagens tempo. Vi trenger mer kraft, så vi vil fortsatt bygge ut vind men i et lavere tempo men også vannkraft kommer til å bli viktig for å øke kraftproduksjonen, sier Freiberg. 

Hør Kjell Børge Freiberg bli intervjuet etter presentasjonen under NVEs Energidager i linken under

17. oktober 2019