None

NVE med endrings­forslag til inntekts­ramme­reguleringen

av Knut Lockert
16. oktober 2019
Distriktsenergi gir både ros og ris til NVE i sitt høringssvar, der det foreslås en rekke endringer i inntektsrammereguleringen. Her gjelder det å følge med i timen.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Distriktsenergi gir både ros og ris til NVE i sitt høringssvar, der det foreslås en rekke endringer i inntektsrammereguleringen. Her gjelder det å følge med i timen. 

Dermed blir vår oppgave å bidra til at modellen er så riktig og rettferdig som mulig. Følger vi ikke med her og modellen får en innretning som favoriserer f.eks. de største byverkene i sammenligningen bærer det fort galt av sted – med mindre man jobber for nettopp – byverkene. 

Vår oppfatning er heldigvis at også NVE ønsker en så riktig modell som mulig. Som nevnt perfekt blir den aldri. Det er også grunnen til at NVE nå i 2019 ser på mange sider av modellen og har sendt ut en høring der det foreslås en rekke endringer i dagens regulering. Vi har, denne gang, svart på høringen sammen med KS Bedrift. 

NVE forslår å endre kostnadsnormen fra 60 til 70 prosent – ja men for tidlig sier vi

NVE påpeker at de at reguleringen må tilpasses en periode der bransjen opplever store endringer. Det kan vi slutte oss til. Vi slutter oss også til flere av de grep NVE foreslår i høringen. Vi er positive til at NVE vil øke vektlegging av kostnadsnormen i inntektsrammen fra 60 til 70 prosent. Vår merknad er likevel, at det er for tidlig. I vårt høringssvar har vi en lang liste over argumenter som understreker at med de endringer som nå kommer og enkelte av de elementer vi finner i dagens modell gjør at tiden for en økning i kostnadsnormen er prematurt. Modellen er ikke i nærheten av å være robust nok for en slik endring enda.

NVE foreslår for øvrig en rekke endringer vi svarer på i høringsuttalelsen, herunder forslaget om å endre ordningen med utbetaling ved svært langvarige avbrudd, USLA. Ordningen innebærer at kunder som opplever avbrudd over 12 timer blir kompensert. Ordningen kommer i tillegg til KILE-ordningen, som økonomisk omfatter alle avbrudd over 3 minutter. 

Vårt svar på spørsmålet om USLA og en rekke andre forhold tatt opp i høringen kan leses her.

16. oktober 2019