None
Tegning: Alf Bruseth.    
Nettleie

60 av landets nettselskaper ber om likere nettleie i Norge

av Knut Lockert
16. oktober 2019
På svært kort tid har et flertall av landets nettselskaper stilt seg bak ett opprop der det frontes et ønske om likere og mer rettferdig nettleie i Norge. Selskaper med relativt sett få kunder og krevende topografiske og klimatiske forhold, har i dag stort sett en dyrere og tidvis langt dyrere nettleie enn det kundene i de større byene opplever. Slik trenger det ikke å være, og slik bør det ikke være er budskapet i dette oppropet.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

I oppropet heter det: «Vi trenger en reell utjevning som hensyntar at det er store forskjeller i topografi, geografi og antall kunder å fordele regningen på. I dagens urettferdige prissystem er nettleien dyrere i Sogn og Fjordane der det flyter over av kraft, enn i Oslo uten nevneverdig kraftproduksjon. Slik kan det ikke fortsette».  

Les hele oppropet her.

Det er selvsagt ikke tilfeldig at oppropet kommer nå i og med at NVE i disse dager sluttfører sitt arbeide og innstilling til OED, der de skal se på forskjellige metoder å utjevne nettleien på. Nå forventes det at NVE kjenner sin besøkelsestid og kommer med forslag som gir en reell utjevning av nettleien og ikke bare kvitterer ut oppdraget med at det er bare er å fusjonere og derigjennom sentralisere selskapene som eneste salomoniske løsning.  

Det er vår klare oppfatning at denne gangen er det et reelt politisk ønske om å utjevne nettleien og vi forventer at NVE leverer forslag som gir mulighet til nettopp det. 

Oppropet kan leses nedenfor, der det også fremkommer hvilke selskaper som inntil nå har undertegnet dette:

Undertegnede selskaper er av den klare oppfatning at regjeringen nå må levere på regjeringserklæringens punkt om likere nettleie for alle forbrukere. Vi trenger en reell utjevning som hensyntar at det er store forskjeller i topografi, geografi og antall kunder å fordele regningen på. I dagens urettferdige prissystem er nettleien dyrere i Sogn og Fjordane der det flyter over av kraft, enn i Oslo uten nevneverdig kraftproduksjon. Slik kan det ikke fortsette. 

I Regjeringserklæringen heter det at Regjeringen skal «utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett». Olje- og energi departementet har bedt NVE legge frem alternative muligheter for likere nettleien innen 4. november i år. I den anledning ber undertegnende selskaper om ett resultat som gir en rettferdig nettleie med en reell utjevning av nettleien for landets nettkunder. 

NVEs forslag bør hensynta følgende forhold:

  • Nettkunder av selskaper med relativt sett få kunder, krevende topografiske og klimatiske forhold har som hovedregel høyere og tidvis langt høyere nettleie enn gjennomsnittsleien i Norge. Disse selskapenes kunder må tilgodeses med lavere nettleie.
  • Det er kun deler av kostnadene nettkundene møter, som nettselskapene kan påvirke gjennom økt effektivitet. Dette betyr at selv supereffektive selskaper som Nord-Salten kan ha blant landet høyeste nettleie. Dette er urimelig og urettferdig. 
  • Enkelte selskaper tar nasjonalt ansvar for elektrifiseringen av Norge, blant annet gjennom tilrettelegging for ny produksjon og tilknytting av batteriteknologi for fergetrafikk. Disse kostnadene ligger i stor grad igjen lokalt og betales av de lokale nettselskapets kunder. Dette er urimelig og urettferdig.  
  • Det er urettferdig og urimelig at områder med mye kraftproduksjon med påfølgende kort vei til kraften er områder med landets høyeste nettleie, så som i Sogn og Fjordane. Disse områdene må tilgodeses med lavere nettleie.
  • Den samlede inntektsramme for landets nettselskaper eksklusive transmisjonsnettet er på ca. 18 milliarder kroner. Det må legges til grunn en bærekraftig modell uavhengig av årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Det bes om at det gjennomføres en reell utjevning av nettleien, der forskjellen i nettleien mellom de dyre og mindre dyre områdene i Norge nærmer seg hverandre i betydelig grad. 
     

Sign: Årdal Energi Nett
Sign: Odda Energi Nett 
Sign: Ren Røros AS
Sign: Ballangen Energi AS
Sign: NEAS
Sign: Aurland Energiverk AS
Sign: Energiselskapet Hardanger AS
Sign: Finnås Kraftlag
Sign: Hurum Energi
Sign: Lærdal Energi AS
Sign: Nesset Kraft
Sign: Valdres Energi AS
Sign: Nordsalten Kraft AS
Sign: Drangedal Everk KF
Sign: Sognekraft AS
Sign: Rakkestad Energi AS
Sign: Trollfjord AS
Sign: Rauland Kraftforsyningslag SA
Sign: Modalen Kraftlag
Sign: Flesberg Elektrisitetsverk AS
Sign: Kragerø Energi AS
Sign: Lofotkraft AS
Sign: Fusa Kraftlag
Sign: Hemsedal Energi 
Sign: Rollag Elektrisitetsverk SA
Sign: Luostejok Kraftlag SA
Sign: Hålogaland Kraft AS
Sign: Repvåg Kraftlag SA
Sign: Skjåk Energi 
Sign: Uvdal Kraftforsyningslag
Sign: Andøy Energi AS
Sign: Sogn og Fjordane Energi
Sign: Alta Kraftlag SA
Sign: Bindal Kraftlag SA
Sign: Meløy Energi AS
Sign: Vang Energiverk KF
Sign: Krødsherad Everk
Sign: Svorka Energi AS
Sign: Sunndal Energi 
Sign: Hallingdal Kraftnett AS
Sign: Ustekveikja Energi
Sign: Gudbrandsdal Energi 
Sign: Trøgstad Elverk
Sign: Hjartdal Elverk AS
Sign: Notodden Energi Nett AS
Sign: Stryn Energi AS
Sign: Rauma Energi AS
Sign: Austevoll Kraftlag
Sign: Øvre Eiker Nett AS
Sign: Midt-Telemark Energi AS
Sign: Ymber AS
Sign: Sykkylven Energi AS
Sign: Luster Energiverk AS
Sign: Tinn Energi AS
Sign: NTE
Sign: Hammefest Energi
Sign: Vokks AS
Sign: Vest-Telemark kraftlag
Sign: Nordkyn Kraftlag

Sign: Nore Energi AS

16. oktober 2019