None
Prosjektleder i Nordkraft Torbjørn Sneve (til venstre) sammen med administrerende direktør og prosjektansvarlig i Ballangen Energi Wiggo Knutsen, her ved Røvasselva. Foto: Ballangen Energi.    
Medlemmer

Investerer 130 millioner – Stor økning i kraftproduksjonen i Ballangen

av Redaksjonen
10. oktober 2019
Ballangen Energi har nå satt i gang oppgraderingen av Hjertvatn kraftverk i Melkedalen. Oppgraderingen innebærer også bygging av Røvatn kraftverk, noe som vil gi mer vann og med det mer produksjon også i Hjertvatn kraftverk.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Det forteller administrerende direktør i Ballangen Energi Wiggo Knutsen. Han er også prosjektansvarlig i Ballangen Energi.

Nesten dobling av kraftproduksjonen

-Ballangen Energi samlede kraftproduksjon vil nesten fordobles fra 30 til 53 GWh. Økningen tilsvarer forbruket til 1150 husstander. Utbyggingen er nå i gang, og er beregnet å ta to og et halvt år, sier Knutsen til distriktsenergi.no

Endelig konsesjon for dette prosjektet kom i desember 2017. Da hadde Ballangen Energi jobbet med dette i mange år. Til gjennomføringen av prosjektet ble det inngått avtale med Nordkraft sin prosjektavdeling. 

Hjertvatn kraftverk ble satt i drift i 1957, og har en årsproduksjon på 7 GWh. Det var i forbindelse med revisjon av konsesjonen at de gamle planene om overføring av vann fra Røvatn ble tatt frem igjen. 

Borer 3 kilometer med tunell

- Det ble gitt konsesjon for overføring allerede i 1955, men dette ble ikke tatt med i utbygginga den gang. 

- Prosjektets hovedutfordring er å frese ut en 3 kilometer tunell som er 2 meter i diameter. Dette gjøres med en fullprofilmaskin - en tunnelboremaskin som freser ut tunneler med fullt tverrsnitt i én operasjon, forteller Knutsen. 

Maskinen har forrest et roterende skjold, kalt borhode, med diameter lik tunneltverrsnittet på 2 meter.  

Bruker vannet to ganger

-Når vi lager en 3 kilometer lang tunnel fra Røvatn til Hjertvatn, bygger vi samtidig Røvatn kraftverk. Med det vil vi utnytte vannet fra Røvasselva to ganger til kraftproduksjon, sier Knutsen. Han legger til at det ikke er søkt om, og dermed ikke gitt, konsesjon til regulering av Røvatn. I Røvasselva vil det være en minstevannføring på 200 l/s hele året. 

Et oppgradert Hjertvatn kraftverk har en planlagt installert effekt på omtrent 5 MW, mens Røvatn kraftverk skal ha en installert effekt på 4,3 MW. Forventet samlet ny produksjon er på 23 GWh for Hjertvatn og Røvatn kraftstasjon, der 10 GWh kommer fra Røvatn kraftverk.

Oppgraderingen av eksisterende kraftverk gjør at dette blir det største av Ballangen Energis kraftverk. I dag produserer Hjertvatn, Bjørkåsen og Arnes totalt 30 GWh. Etter oppgraderingen vil Hjertvatn og Røvatn produsere like mye alene. 

Skal stå ferdig i 2022

- De som har vært i Melkedalen den siste uka har nok sett at arbeidet med veien opp til Hjertvatn er i gang. Adkomstveien der blir tre kilometer, og skal være ferdig til våren. Videre vil det bli brukt flåte til å frakte materiell over vannet til Røvatn kraftstasjon. Dette for å få minst mulig inngrep i naturen, sier prosjektleder i Nordkraft Torbjørn Sneve. 

Fra det nye kraftverket skal det brukes en tunellboremaskin for å bore en tunell opp til Røvasselva. Tunnelboringen og byggingen av Røvatn kraftverk er planlagt startet opp høsten 2020. Nye Hjertvatn vil etter planen være i drift våren 2021, og Røvatn kraftverk våren 2022.

Tidligere oppfylling av Hjertvatnet

Opprinnelig regulering av Hjertvatn var på 15,3 meter. Ballangen Energi valgte selv å søke om en reduksjon av dette til 10 meter i den nye konsesjonen. 

- Det betyr at Hjertvatn ikke kan tappes like mye som tidligere. Med vann fra Røvasselva vil Hjertvatnet fylles opp tidligere på våren/sommeren, til glede for hytteeiere og andre som bruker området, sier Knutsen.

Stor lokal verdiskapning

Budsjettet for utbyggingen er på 130 millioner kroner. - Dette er et betydelig prosjekt som vil gi lokal verdiskapning gjennom eiendomsskatt, økt konsesjonskraft, konsesjonsavgift og bruk av lokale og regionale entreprenører og leverandører. Nordkraft skal i tillegg til prosjektledelse under utbygginga også stå ansvarlig for driften av kraftverkene, gjennom avtalen de har fra før med Ballangen Energi for drift av deres kraftverk, forteller Knutsen. 

- Vi er godt fornøyd med å ha en så kompetent lokal aktør som kan gjøre denne jobben for oss. Nordkraft har god erfaring med utvikling og utbygging av småkraftverk fra de siste årene. I tillegg har vi god erfaring med samarbeid mellom selskapene etter at de overtok driften av kraftverkene våre fra 1. januar 2018, sier han.

10. oktober 2019