Distriktsenergi-TV
Teknologi

Tenk innovasjon før kommunikasjon

- Energibransjen er generelt dårlige på kommunikasjon. Men det beste rådet jeg kan gi energibransjen handler ikke først og fremst om kommunikasjon, men å fokusere mer på innovasjon, teknologi og kompetanse. Det sier Claus Sonberg i analyseselskapet Zynk.

-Hvordan vil du si at energibransjen som helhet er til å kommunisere mot befolkningen og kundene sine?

Her er det store variasjoner, men generelt vil jeg si at bransjen ikke er spesielt god på kommunikasjon. Men så er jo også energibransjen veldig bred og variert. På den ene siden har vi Equinor som jeg synes nesten er for gode, spesielt når det gjelder selskapets kommunikasjon rundt fornybar energi. Fornybar utgjør en forsvinnende liten andel av virksomheten deres, men utgjør en uforholdsmessig stor andel av kommunikasjonen. Og et slikt omdømme er farlig. Hvis du bygger noe som er større enn realiteten, så får du gjerne en korreksjon på det. Så Equinor er gode til å kommunisere, men kanskje for gode, sier Sonberg. 

-Kraftbransjen er gjennomgående ikke gode til å kommunisere. Hvis jeg husker tilbake til  den gang jeg begynte å jobbe med kraftbransjen - da var det høye strømpriser og brukeropprør, men bransjen klarte hverken da eller nå å skape en forståelse i befolkningen om hvor viktig bransjen er for Norge. Bransjen har ikke helt evnet å forklare hvorfor strømprisene går litt opp og litt ned og at generelt sett så er strømprisene i Norge ganske lave, sier Sonberg

Det beste rådet handler ikke om kommunikasjon

- Hva er ditt beste råd til Distriktsenergi sine medlemmer nå?

Jeg tror det viktigste rådet ikke først og fremst handler om kommunikasjon. Jeg tror det handler mye om det NVE-sjef Kjetil Lund sa i sitt foredrag her på Årskonferansen, og det er kompetanse. Det han ikke snakket så mye om var data og AI (Artificial Intelligence, Red.anm.). Jeg tror han underkommuniserte der, for fremover kommer mye til å handle om data, kvaliteten på data og evnen til å utnytte kunstig intelligens. Kunstig intelligens er et flott ord, men det dreier seg jo om å lære maskinen til å se mønstre slik at du som leverandør av et produkt eller tjeneste klarer å ta ut høyere effektivitet eller levere tjenester til kundene med en høyere verdi, forenkle hverdagen, eller tilby lavere priser. Og her er jo bransjen på steinaldernivå. Eller på fossefallsnivå, som en uttrykte det.  

Bransjen må tenke digitalisering

- Jeg sitter i styret i TV2 og ser at den store endringen som finner sted er digitalisering og bruk av data. Dette er klart en mulighet, men representerer også en trussel dersom man ikke tilpasser seg den nye virkeligheten. Dette er potensielt svært alvorlig. Men utvikling og innovasjon er lettere sagt enn gjort.

Hva mener du vil bli konsekvensen hvis ikke bransjen blir mer effektiv i kommunikasjonen?

Det handler ikke først og fremst om kommunikasjon. Det handler om innovasjon og det handler om teknologi og om kompetanse. Hvis man ikke henger med her tror jeg det kommer til å skje her som i alle andre bransjer; store globale giganter kommer inn og tar den meste lønnsomme delen av verdikjeden. Og slaget det kommer til å dreie seg om eierskapet til data, sier Sonberg.

01. oktober 2019