None
Nett

Regjeringsforhandlingene og lik nettleie

av Knut Lockert
07. januar 2019
I skrivende stund sitter regjeringen og KrF og diskuterer en fremtid sammen. I den anledning håper vi KrF får satt lik nettleie på dagsorden i forhandlingene gjennom en bindende passus i den kommende regjeringserklæringen. En sak KrF forbilledlig har stått i bresjen for i Stortingssalen.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Regjeringen selv tar til ordet for at lik eller likere nettleie best fremmes gjennom fusjoner. Fusjoner kan gi lik nettleie i det område der fusjonen gjennomføres. Men den gir ingen nasjonal rettferdig utjevning. Se i den anledning (nedenfor) fra dagens DN replikk fra undertegnede til Frps representant Terje Halleland, som fremmer sentralisering og fusjoner som løsningen for lik nettleie.  

Flertallet bestemmer

Det er opp til flertallet på Stortinget å bestemme om vi skal ha en lik og rettferdig nettleie eller ikke. Krf og opposisjonen ønsker dette. KrF sikret i budsjettforhandlingene med regjeringen at Stortinget atter en gang er bedt om å utrede spørsmålet om lik nettleie. I budsjettforliket heter det:

«Stortinget ber regjeringen utrede hvordan man kan utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett. Utredningen skal omfatte virkemidler som frimerkeprinsippet, utjevning av ikke-påvirkbare faktorer og for øvrig tiltak som bedrer konkurransen og bidrar til likere priser og en sikker strømforsyning til lavest mulig kostnad for strømkundene. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med dette som en egen sak.»

Fra utredning til gjennomføring

Med en slik forpliktelse i budsjettavtalen kan man tro løpet er lagt i retning av lik eller likere nettleie bestemt av Stortinget. Regjeringen med KrF har jo flertall til å bestemme dette og opposisjonen ønsker denne retningen på nettleien. Men for å få fart i arbeidet og sikre en framdrift i arbeidet fra utredningsstadiet til aktiv gjennomføring av en slik politikk, er det en åpenbar fordel at det i den kommende regjeringserklæringen legges til grunn at denne politikken skal gjennomføres av den nye firepartiregjeringen. I motsatt fall er vi redd det blir med utredningen i denne omgang. 

Skulle KrF mot formodning ikke lykkes i regjeringsforhandlingene, er banen åpen for at Stortinget kan vedta like tariffer med støtte fra KrF og resten av opposisjonen på Stortinget.

Nedenfor ser du Distriktsenergis innlegg i Dagens Næringsliv 7. januar.

07. januar 2019