Distriktsenergi-TV
Politikk

25 nye selskaper må innføre funksjonelt skille -Ikke politikk på sitt beste

Den nye regjeringen vil at ytterligere 25 energiselskaper skal innføre funksjonelt skille. KrFs energipolitiske talsperson Tore Storehaug er ikke fornøyd. - Det har vært en omkamp på omkampen, og slik sett er dette kanskje ikke politikk på sitt beste, sier han til distriktsenergi.no.

Mot stemmene til Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre vedtok Stortinget 16. mars 2018 å fjerne kravet til funksjonelt skille for alle selskaper med færre enn 30 000 kunder. Men i den nye regjeringsplattformen tok de tre partiene omkamp og sørget for at det kun blir energiselskaper med færre enn 10 000 kunder som slipper unna kravet om funksjonelt skille. 

-Vi er jo veldig nysgjerrige – hva skjedde egentlig med det funksjonelle skillet under regjeringsforhandlingene på Granavolden? Nå har det gått fra 30 000 til 10 000. Så var det i null en periode. Nå ser det ut som om en grense på 10 000 kunder blir det endelige. Hva skjedde egentlig under regjeringsforhandlingene?

Stortinget delt på midten

- Du gjøre rett i å spørre. Og det skjønner jeg veldig godt at man gjør. Det har jo vært en omkamp på omkampen. Og sånn sett er dette kanskje ikke politikk på sitt beste. Dette er et spørsmål som har delt Stortinget på midten. Noen har argumentert for at funksjonelt skille må gjelde alle selskaper, mens andre har argumentert for at det må være et unntak for noen selskaper. Og så har unntaket blitt 30 000 i Stortinget sitt siste vedtak. I regjeringsforhandlingene på Granavolden har vi forhandlet med partier som egentlig ikke ønsker et unntak. Og kompromisset har da blitt at selskaper med færre enn 10 000 kunder skal unntas fra det funksjonelle skillet, sier Tore Storehaug. 

Hestehandel?

Mange i energibransjen har spekulert på at det dreier seg om en hestehandel der KrF i Granavoldenerklæringen fikk inn likere nettleie i bytte mot at funksjonelt skille bare skal gjelde for selskaper med færre enn 10 000 kunder. Storehaug avviser dette, og sier at forhandlingene var en ærlig omkamp. Det er godt kjent at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre likte dårlig at et Stortingsflertallet besluttet i mars 2018 at det bare var selskaper med mer enn 30 000 kunder som skulle påføres funksjonelt skille. I forhandlinger er det kjøttvekta som teller og KrF hadde ikke nok tyngde når de tre andre partiene la bredsiden til.

-For oss i KrF var det viktig at det i alle fall skulle være et unntak, ikke minst for de aller minste selskapene. For det er jo akkurat for disse selskapene at det funksjonelle skillet er mest kostnadsdrivende og mest byråkratiserende. Så slik sett synes jeg at det var viktig at vi fikk på plass denne presiseringen i Granavoldenerklæringen - at det skal være et unntak og at dette skal gjelde for de minste selskapene. 

Dette er funksjonelt skille

Funksjonelt skille innebærer at nettselskapet skal driftes uavhengig av annen virksomhet. Det betyr blant annet at et selskap ikke står fritt til å ha samme styre og ledelse i konsernets selskaper, det koster og det medfører et større byråkrati.

 

28. januar 2019