Distriktsenergi-TV
Nett

Regjeringen lover likere nettleie: –En seier for distriktene

Regjeringen vil fremme tiltak for å utjevne nettleien, som varierer mye mellom by og land. I Sogn og Fjordane betaler nettkunder omlag 20 øre kilowattimen mer enn i Oslo.

Regjeringens plan om å utjevne nettleien kommer frem i Granavolden-plattformen. Den felles regjerings-erklæringen ble lagt frem i forrige uke, i forbindelse med at Kristelig Folkeparti går inn i Solberg-regjeringen sammen med Venstre, Høyre og Frp.

Erklæringen sier at regjeringen vil «utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett».

Regjeringens beslutning har fått mye medieoppmerksomhet, og kom som toppsak i VG.no. Også en rekke lokalaviser har skrevet om saken – blant annet Hardanger Folkeblad.

- Denne saken vekker engasjement i distriktene. Det er helt urimelig at det er så mye høyere nettleie i Sogn og Fjordane, som flyter over av kraft, enn i Oslo hvor det knapt produseres kraft, sier daglig leder i Distriktsenergi, Knut Lockert. 

Regjeringen har forpliktet seg

Til E24 og VG sier Lockert at han er fornøyd med at Granavolden-plattformen slår fast at regjeringen skal gjennomføre tiltak for å utjevne nettleien. – Mange av dem som ønsker lik nettleie leser dette som at den faktisk forplikter seg til å gjøre noe, og ikke bare vurdere det, sier Lockert.

-Dersom regjeringen går for lik nettleie over hele landet, kan det øke nettleien med rundt to øre per kilowattime i store byer som Oslo. Nettleien vil derimot gå betydelig ned i tynt befolkede distrikter hvor nettkundene i dag betaler langt mer, sier han.

- Lik nettleie for alle er rettferdig og det er gjennomførbart. Nå går regjeringen fra å utrede muligheter for å gjennomføre lik eller likere nettleie, til å si at man faktisk skal gjennomføre tiltak. Og i det mener jo vi at det ligger en forpliktelse og at Regjeringen må levere på likere nettleie i løpet av denne stortingsperioden som vi er inne i nå.  

Viktig for distriktene

-Hva betyr lik eller likere nettleie for folk flest?

-Det kommer an på hvor langt man velger å trekke det. Vi kjenner et frimerkeprinsipp fra andre bransjer, som innebærer lik nettleie for alle over hele landet, på samme måte som at frimerker koster det samme i hele Norge uansett hvor dyr postombæringen i området er.  Så hvis du ser for deg at vi alle skal betale det samme så vil dette innebære at man legger på nettleien med et par øre i de store tette befolkningsområdene. I områder hvor det bor færre mennesker vil nettleia gå betydelig ned, opptil 20 øre i enkelte områder. Dette kommer til å bety flere tusenlapper i reduserte strømutgifter årlig for mange, sier Lockert.

-Dette er jo en sak som Distriktsenergi har jobbet med i lang tid. Vi kan vel omtale dette som en seier for Distriktsenergi?  -Vi kan i hvert fall si at regjeringserklæringen er et stort steg i riktig retning, i og med at det står at man skal gjennomføre tiltak. Men vi må jo se hva den ender opp i til slutt, før vi vil innkassere noen seier. Jeg tolker formuleringen i regjeringserklæringen som at regjeringen faktisk kommer til å gjennomføre utjevningen, og ikke bare vurdere det. Men vi skal selvfølgelig stå på for at dette blir en realitet, sier Lockert.     

Usikker på formulering

Lockert har nemlig merket seg at regjeringserklæringen kobler formuleringen om utjevning i nettleien med et ønske om «et mest mulig effektivt organisert strømnett», og han er usikker på hva regjeringspartiene legger i det.

– Vi vet jo at flere regjeringspartier ønsker at flere strømselskaper skal slå seg sammen, så det kan være ulike syn på hvordan utjevningen skal gjennomføres, sier han.

KrF har ledertrøya

Det er KrF anført av stortingsrepresentant Tore Storehaug som har vært den viktigste talsmannen for lik nettleie. Da regjeringen i statsbudsjettet for 2019 skrev at fusjoner er veien å gå for å få likere nettleie, ble Tore Storehaug mektig provosert og hadde følgende å si til Distriktsenergi om dette fra vandrehallen i Stortinget samme dag som statsbudsjettet ble lagt fram. Storehaug slapp ikke saken og Regjeringspartiene og KrF ble i høstens budsjettavtale for 2019 enige om å utrede «frimerkeprinsippet», som innebærer lik nettleie for alle over hele landet, på samme måte som at frimerker koster det samme i hele Norge uansett hvor dyr postombæringen i området er. Nå har altså firepartiregjeringen blitt enige om å innføre likere nettleie. – Det er ingen tvil om at det er KrF anført av Tore Storehaug som er førende i denne saken, sier Lockert. 

 

NoneFaksemile fra E24 sin sak    
24. januar 2019