Distriktsenergi-TV
Tilsynsleder Torje Høyesveen i Gudbrandsdal Energi Nett (GEN) forteller at veksten i antallet elbiler gjør at GEN må legge inn mer kapasitet i strømnettene som betjener nye hyttefelt. Foto: Arvid Bekjorden.    

Elbilene gjør at strømnettet i hytteområdene må oppgraderes

–Når hytteeierne kommer på hytta fredag kveld, skal den varmes opp, kanskje setter de også på induksjonskomfyren for å lage seg middag. I tillegg setter stadig flere på både en og to elbiler til lading. Det innebærer at vi må legge inn mer kapasitet i strømnettene som betjener de nye hyttefeltene, sier tilsynsleder Torje Høyesveen i Gudbrandsdal Energi Nett (GEN).

Salget av elbiler har eksplodert, og 50 prosent av nybilsalget er ladbare elbiler. Høysveen forteller at i et nytt leilighetsbygg i Hafjell vil rundt halvparten av de som har kjøpt leiligheter ha egne ladere til elbil.

Høyesveen og GEN merker også stor pågang fra hytteeiere som vil installere elbilladere på hyttene sine. – Noen vil også ha to elbilladere, slik at venner som blir med på hytta også kan lade samtidig. Det bygges hytter på høygir i nettområdet til GEN. Bare i 2018 ble det koplet på 577 nye anlegg i strømnettet, og de aller fleste dimensjonerer det elektriske anlegget for å kunne lade elbil, sier Høyesveen som er glad for være med å tilrettelegge for det grønne skiftet.  

Men det er ikke bare i de nye hyttefeltene som elbilene gjør sitt inntog.

-Vi må også forsterke nettkapasiteten på eksisterende hyttefelt. Vi ser for eksempel av hyttefelt som ble bygd for bare 15-30 år siden begynner å nå kapasitetsgrensa og stadig flere har for dårlig hovedsikringer til å håndtere lading av elbiler i stor skala, sier Høyesveen. 

Han understreker at GEN har god kontroll på utbyggingsbehovet og gjør dette planmessig på bakgrunn av økt strømforbruk. 

Det er nok strøm til alle

-Hovedutfordringen i hytteområdene er ikke den samlede energibruken, men at mange bruker mye strøm samtidig. Dersom det lokale strømnettet ikke tåler belastningen, får vi strømbrudd, sier Høyesveen. 

Etterhvert som det blir høyere andel av elbiler i bilparken, har det vært en viss bekymring for om dette er noe strømnettet klarer å håndtere. I følge NVE er det mer enn nok strøm til dagens elbiler, og det er ikke noe problem å dekke behovet som kommer frem mot 2030. NVE meldte i fjor høst at de har gjort beregninger som viser at strømnettet er klart for 1,5 millioner elbiler i 2030. For at det skal gå bra, forutsettes det imidlertid at mange av bilene lades om natten, når strømforbruket ellers er lavt, ifølge NVE.

-Men ned på distribusjonsnettet, før spenningen transformeres ned til 230 volt, kan det oppstå flaskehalser, sier Torje Høyesveen. Utfordringen ligger gjerne i transformatorstasjonene, men Høyesveen forteller at dette foreløpig har gått bra. Utfordringen ligger snarere i lokale områder med svakt strømnett eller hvor mange elbiler som lader samtidig. - Dersom hytteeierne installerer veldig store kurser, for eksempel 32 ampere på en fase, kan det skape utfordringer med skeivbelastning i nettet, men dette vil huseieren bli pålagt å ordne opp i selv. Det Gudbrandsdal energi kan gjøre er å bygge flere og større trafostasjoner. 

-Når mange hytter oppgraderer strømnettet til 4x32 ampere kan det bli en utfordring for den lokale nettstasjonen fordi det dras mye strøm på kort tid. Vi må huske på at en teslalader trenger opp mot 32 ampere alene. Badstua og induksjonsovnen drar hver 25 ampere, i tillegg må hyttene varmes opp. Vi må selvsagt dimensjonere nettet til maks last og vi ser at makslasten med elbiler på toppen øker. Det brukes ikke mye strøm på Hafjell fra tirsdag til torsdag – men når hyttefolket kommer opp på fredag kveld krever det mye av strømnettet, sier Høyesveen.

Effekttariffer kan gi endring

Selv om det generelt ikke er utfordrende for strømnettet å levere strøm til hyttefelt og nabolag hvor alle har elbil i dag, kan det tenkes at ladevanene våre endrer seg med innføring av effekttariffer. Det vil si at du må betale mer for strømmen om du bruker mye i perioder hvor effekten prises høyere. Effekttariffen skal være et incentiv for å redusere strømforbruket, eller å jevne det ut over døgnet.

-Da vil det bli dyrt å sette elbilen til lading med en gang du kommer opp på hytta dersom du samtidig for eksempel lager middag. Strømforbruket vil da i praksis få en høyere pris per kilowattime.

Trygg lading av elbil

-Hytta er for mange en av de viktigste stedene for lading. Derfor er det viktig at det foregår på en trygg måte. Å forstå risikoene og finne en god løsning for daglig lading er en viktig del av det å eie en elbil eller plug-in hybrid, sier Høyesveen.

-Mange lader om natten og som tilsynsleder ser jeg en risiko ved økt strømforbruk når man sover. Dette kan være farlig og særlig om man ikke har et tilpasset ladeuttak som er beregnet for denne belastningen. Når bilen lades hjemme eller på hytta overføres store mengder energi over strømnettet. En vanlig stikkontakt og ledningsnettet er ikke konstruert for en slik belastning, og overbelastningen kan i verste fall føre til varmegang og brann. Derfor er det viktig at ladingen gjøres på fagmessig installert hjemmelader, slik at man trygt kan lade bilen når man sover. Jeg anbefaler ikke lading med skjøteledning eller adaptere. Skjøteledning skal kun benyttes som en kriseløsning og ikke til regelmessig lading. Ved bruk av skjøteledning bør man sjekke kontakten og kabel for varmgang ved jevne mellomrom så lenge ladingen pågår og minst en gang i timen. Selv om man bruker fagmessig installert hjemmelader er det viktig at utstyret vedlikeholdes og overvåkes jevnlig, sier Høyesveen. 

Smarte strømmålere

Alle husstander har installert smarte strømmålere (AMS). Dermed kan man ta i bruk smarte elbilladere som bare lader bilen i perioder hvor strømprisen er lav, eller som aktivt skrur av andre strømforbrukere som har høy effekt.

Norske hytteeiere får støtte til energitiltak på hytta. 

Det er godt nytt for mange elbilister, men de som ikke har innlagt strøm holdes utenfor.

Fra juni 2018 kan også eiere av fritidsboliger benytte seg av Enovas støtteordning til boligeiere.

Samtidig utvides listen over tiltak som støttes til også å inkludere akkumulatortanker som gjør det mulig å lagre energi. Målet med begge endringene er å begrense effektutfordringer i strømnettet.

– Av de 465.000 fritidsboligene i Norge er cirka 75 prosent knyttet til strømnettet. Samtidig stiller stadig flere tilnærmet samme krav til komfort på hytta som hjemme. Om flere hytteeiere gjennomfører energitiltak som avlaster nettet, kan det bidra til å redusere belastningen, sier Gunnel Fottland, utviklingssjef for energiforsyning og sluttbruk i Enova.

Gjennom Enova-tilskuddet kan du få returnert 25 prosent av kostnadene ved energitiltakene du satser på, med en maksgrense på 5.000 kroner.

Solceller, varmestyringssystem, oppgradering av bygningskroppen og vannbårne varmepumper er blant de 16 energitiltakene eierne av fritidsboliger nå kan få penger tilbake for.

Ordliste - Hva er forskjellen på volt, watt og ampere?

Mengden av forskjellige ord som er i bruk når det er snakk om strøm, kan fort bli forvirrende. Her forsøker vi å enkelt forklare forskjellen på volt, ampere og watt.
Alle de tre begrepene er en type måleenhet, men for hva? Selv om vi i dagligtalen omtaler det meste som har med strøm og elektrisitet å gjøre som «strøm», er det noe mer komplisert å se på hele prosessen fra strømmen går gjennom stikkontakten og til det lyser i nattbordslampen.

Volt
Volt (V) kalles ofte måleenheten for elektrisk spenning, men det Volt faktisk er, er en måleenhet for potensialet til elektrisk spenning. Når vi sier at de fleste stikkontakter i Norge har en spenning på 230V,  er det altså snakk om hvor stort spenningstrykk elektrisk utstyr har mulighet til å benytte når det er plugget inn. 

Når vi sier at det er 230V spenning i boligen betyr dette at vi har 230V tilgjengelig spenningstrykk for å forsyne tilkoblet elektrisk utstyr. Har du et nyere hus med 400V spenning inn splittes spenningen ned til 230V spenning mellom fase og N- leder når dette fordeles inn på forbrukskursene i boligen.

Ampere
Måleenheten for elektrisk strømstyrke (hovedsakelig i ledninger) kalles ampere (A). 1 Ampere er uttrykk for et antall elektroner som strømmer gjennom et tverrsnitt av strømlederen i et gitt tidsintervall.

Watt
Watt (W) er en måleenhet for elektrisk effekt. Når strøm passerer fra stikkontakten og gjennom en innplugget ledning, og til slutt kommer frem til brødristeren eller spillkonsollen din, har den avgitt en effekt. Effekten er resultatet av spenning tilgjengelig kombinert med strøm som blir overført, og kalles watt.

Slik regner du ut effekten
Dersom du vet strømstyrke (ampere) og spenning (volt) kan du regne ut effekt (watt) ved å gange dem med hverandre. For eksempel:
16 ampere x 230 volt = 3680 watt.

16. januar 2019