None
Et brennende hjerte for eierselskapene. Jobben vår er å bistå de små og mellomstore nettselskapene slik at de kan drifte sitt nett under de samme forutsetningene som de store sier Maria Rodahl Johansen    
Nyheter

Vil gjøre eierselskapene mer konkurransedyktige

av Redaksjonen
04. september 2018
Den nye sjefen i Nett­alliansen har et brennende hjerte for eier­selskapene. – Jobben vår er å bistå de små og mellomstore nett­selskapene slik at de kan drifte sitt nett under de samme forutsetningene som de store, sier Maria Rodahl Johansen.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Maria Rodahl Johansen (35) tok nylig over som daglig leder i Nettalliansen.  Hun er godt kjent med selskapet fra tidligere ettersom hun kommer fra stillingen som leder for beredskap og HMS i nettopp Nettalliansen, en stilling hun hadde i tre og et halvt år. 

Øker konkurransekraften 

Nettalliansen er et kompetanse- og innkjøpssamarbeid eid av små og mellomstore nettselskap og er i sterk vekst. Nettalliansen har vokst til 46 selskaper på eiersiden med til sammen 290 000 nettkunder.

 Den nye toppsjefen vet at Nettalliansen spiller en stadig viktigere rolle for eierselskapene.  - Jobben vår er å øke handlingsrommet til de lokale nettselskapene gjennom å etablere konkurransedyktige og attraktive fellestjenester, sier Maria Rodahl Johansen. 

- Hva er de største utfordringene som eierselskapene har? 

-Det dreier seg om at myndighetene stadig kommer med økte krav om effektivitet. Dersom de små og mellomstore nettselskapene ikke klarer å levere på dette står de i fare for å bli kjøpt opp av eller bli fusjonert inn i en av de større nettselskapene. Nettalliansens jobb er å bistå eierselskapene til å stadig bli mer konkurransedyktige. Vårt fokus er å bistå eierselskapene våre til å kunne drive mest mulig effektivt. Det ønsker jeg at vi skal bli enda bedre på, og denne høsten skal vi sammen med eierselskapene revidere strategien vår, sier hun. 

Lokalt forankret 

Maria Rodahl Johansen mener at Nettalliansen og Distriktsenergi er helt på linje når det gjelder fremtidsbildet og fokuset på betydningen av at nettselskapene forblir lokalt forankret.

- Det er viktig at de små og mellomstore nettskapene er lokalt eid og lokalt forankret. De representerer hjertet i mange lokalsamfunn, og skaper positive ringvirkninger som mange ikke er klar over. Medlemmene til Distriktsenergi og Nettalliansen leverer ikke bare varme og lys til hus og næringsliv, men skaper også verdi i form av arbeidsplasser og gode offentlige tjenester i lokalsamfunnene. Nettselskapene skaper positive ringvirkninger i form av lønninger, skatter, sysselsetting og innkjøp av varer og tjenester for mange millioner kroner årlig. Distriktsenergi gjøre en veldig god jobb med å synliggjøre og belyse hva som er konsekvensen dersom nettselskapene forsvinner ut av lokalsamfunnene, sier hun.

Jakter gode løsninger og reinsdyr 

Den nye sjefen i Nettalliansen er 35 år og har totalt 10 år i bak seg i kraftbransjen etter at hun gikk ut i fra NTNU i 2008 som sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologiledelse. Der avsluttet hun med å skrive en masteroppgave for EC Group om strømbrudd i Steigen. Beredskap i kraftbransjen var tema. Etter NTNU fulgte fire år i EC Group og deretter to år i EY. 

Hun er vokst opp i Lyngen kommune i Troms med vakre Lyngsalpene som nærmeste nabo. Og det er i naturen hun henter energi til en krevende jobb. 

Når hun ikke jakter på gode løsninger og betingelser for eierselskapene er det reinsdyrjakten som gjelder. Når intervjuet med distriktsenergi.no er slutt går turen til fjells der hun og mannen skal på reinsdyrjakt. De er med i et jaktlag som har tre fellingstillatelser. - Jakten skaper mye spenning, men det naturopplevelsen og det å gå i fjellet, gjerne flere dager i strekk som er det som trekker meg over tregrensa, sier hun.   

04. september 2018