None
Skal Knut Arild Hareide og KrF gå inn i regjeringen eller skal de befeste sin posisjon som et sentrumsparti mer i retning AP? Foto: Stortinget.no    
Leder

Hvor går Krf i energipolitikken nå?

av Knut Lockert
28. september 2018
Krf står ved et veivalg. Går de inn i regjeringen eller skal de befeste sin posisjon som et sentrumsparti mer i retning AP? KrFs veivalg kan få åpenbare konsekvenser i energipolitikken, ikke minst i spørsmålet om utformingen av lik nettleie.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Det var stortingsvalget sist, og det faktum at Høyre-FrP-regjeringen nå måtte ha stemmene til både Venstre og Krf for å få flertall i Stortinget, som gjorde det mulig å få fart på enkelte viktige spørsmål for Distriktsenergi og våre samarbeidspartnere. Det var denne endringen i Stortingssammensetningen som åpnet opp for at Stortinget kunne snu og bestemme seg for at det funksjonelle skillet kun skulle gjelde for de med flere enn 30 000 kunder. 

Hva nå med lik nettleie?

Et KrF på vippen har vært viktig for våre saker. KrF er jo et distriktsparti med forkjærlighet for lokalsamfunnet. Dersom KrF fortsatt står på vippen eller nærmer seg AP legger dette til rette for at KrF fortsatt kan stå for den energipolitikken de har meislet ut så langt. Dette gjelder blant annet spørsmålet om lik nettleie som KrF med deres representant i Energi- og miljøkomiteen Tore Storehaug fremmet forslag om i Stortinget på Stortingets første dag etter åpningen høsten 2017. Et forslag de senere fikk flertall for i Stortinget, gjennom at regjeringen ble pålagt å utrede alternative forslag til utjevning, og komme tilbake til Stortinget med dette.

Blir KrF stående omtrent der de er i dag fremover, har de så vidt vi kan se i Distriktsenergi, flertall for å bestemme hvordan den fremtidige utformingen av lik eller likere nettleie skal se ut. Flertallet utgjøres i så fall av de samme partiene som sa nei til det funksjonelle skillet for alle med færre en 30 000 kunder. Men går KrF inn i regjeringen blir spørsmålet om hvilke kameler KrF må spise og hva regjeringen vil gi KrF i de kommende drøftinger med regjeringen. Regjeringen er som kjent mer skeptisk til lik eller likere nettleie. 

Vi håper at KrF står fast på at nettleien skal jevnes ut i en eller annen form, også om de velger å gå i forhandlinger med regjeringen. Som nevnt var det KrF selv som fremmet dette forslaget og fikk medhold i at Stortinget skal se nærmere på dette spørsmålet.  Og vi tror at de også vil få flertall på Stortinget om de står fast på sitt opprinnelige forslag.  Går KrF bort i fra dette i eventuelle forhandlinger med regjeringen blir det en stor kamel å svelge og så vidt vi kan skjønne må den ned mothårs. Det er jo ikke å anbefale. 

28. september 2018