Distriktsenergi-TV
Kristiansund-ordfører Kjell Neergaard.    
Medlemmer

Viktig med lokalt forankret næringsliv

NEAS bidrar til lokalsamfunnet og bygger samfunnskritisk infrastruktur i vår region, sier Kristiansund-ordfører Kjell Neergaard.

-Hva betyr det å ha et selskap som NEAS i kommunen?

-Det betyr veldig mye. NEAS er jo eid av fem kommuner på Nordmøre og Trønderenergi. Det at NEAS er lokalt forankret har mye å si for oss. Det er arbeidsplasser. Det er viktig. Men ikke minst det at NEAS bidrar mye i lokalsamfunnet i alle de fem kommunene som eier NEAS. NEAS er en synlig bedrift i alle kommunene og bidrar blant annet i lag og organisasjoner. Det er viktig for oss, sier Neergaard.

Viktig for innovasjon

-Hvilken rolle spiller NEAS når det går på å utvikle et innovativt næringsliv på Nordmøre?

- NEAS har en viktig rolle i innovasjon. Infrastrukturen er veldig viktig og NEAS tar et stort ansvar her i alle kommunene, og det er viktig for oss at de bidrar her. De er en pågangsdriver når det gjelder innovasjon. Kristiansundsområdet skal være et allsidig og attraktivt arbeidsmarked, og her spiller NEAS en viktig rolle, sier Neergaard.

Ikke til salgs 

-Vi ser nå at de store energiselskapene kjøper opp de små og mellomstore energiselskapene. Hva tenker du som også er styreleder i NEAS om dette?

-Dette er ikke den veien NEAS skal gå. NEAS skal styrke oss selv, og vi er ikke interessert i å bli kjøpt opp eller fusjonere. Vi er fornøyd med den størrelsen vi har i dag, og vi skal styrke oss. 

-Så du mener at NEAS står godt nok på egne ben og vil klare seg i fremtiden?

-Ja, det viser resultatene våre at vi gjør. I 2017 hadde NEAS en omsetning på 744 millioner kroner og har i dag en robust økonomi, sier Neergaard. 

Dette er NEAS 

NEAS er Totalleverandør på Internett, TV og strøm for kunder på Nordmøre. Nordmøre Energiverk leverer kraft til hundrevis av nabolag på Nordmøre og i Romsdal. Deres fire kraftverk produserer om lag 182 gigawattimer energi i året. Dette er nok til å forsyne 7280 bolighus med strøm hvert år. Nordmøre Energiverk er delt inn i to forretningsområder; NEAS Nett og NEAS Marked. Disse forretningsområdene omfatter kraftproduksjon, kraftomsetning, bredbånd og telefoni. NEAS Nett sørger for linjene som fører strømmen inn til husveggen, NEAS Marked omfatter produksjon, energi, bredbånd, og telefoni. I tillegg til de to heleide forretningsområdene, har NEAS eierandeler i ulike energiselskap over hele landet.

Dette er Kristiansund kommune:

Kristiansund er en by og kommune på Nordmøre i Møre og Romsdal med 24 442 innbyggere. Kommunen består av fem større øyer i tillegg til en rekke mindre øyer, holmer og skjær. 


 

08. august 2018