None

Samfunnsregnskap

av Redaksjonen
07. august 2018

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Det skjer en stor verdiskaping i kraftbransjen. Ikke minst er dette en distriktsnæring som skaper lønnsomme arbeidsplasser over hele landet. Distriktsverkene bidrar med 8 milliarder kroner til lokalsamfunnet hvert år. 

Verdiskaping i denne bransjen skaper enorme verdier for Norge, men regjeringspartiene ønsker færre nettselskaper i Norge. Det betyr sentralisering og at det lokale, ofte kommunale, eierskapet trues. Lokalsamfunnene mister til gjengjeld mer enn energiselskapet. De mister den aktøren som har vært sentrale i byggingen av bredbånd, idrettsanlegg, kulturliv og mye annet.

Vi har et godt strømnett i Norge og en velfungerende kraftbransje. Det er ikke dokumentert at større selskap driver energiforsyningen og strømnettet bedre enn små- og mellomstore selskap. 

Skaper enorme verdier lokalt

- Det å beregne et samfunnsregnskap er viktig for å synliggjøre verdien av energiverkene for lokalsamfunnet for å få oversikt over de store verdiene som skapes år etter år, slik at dette blir tatt med når det skal gjøres valg om strategien for selskapene, mener Lockert. De 90 distriktsverkene i Norge med færre enn 30 000 kunder har i gjennomsnitt 7 700 nettkunder. Tar vi utgangspunkt i samfunnsregnskapet til Rauma Energi på 70 millioner kroner og sine 5200 nettkunder, vil samfunnsbidraget til alle de 90 energiverkene med 7200 kunder samlet være på om lag 8 milliarder kroner årlig, sier Lockert. 

07. august 2018