Distriktsenergi-TV
Teknologi

Vil ha mer samarbeid om fremtidens smarte kraftsystem

-Det norske kraftsystemet gjennomgår store endringer. Samarbeid og digitalisering er nøkkelen til et velfungerende og kostnadseffektivt kraftsystem også i fremtiden, sier Statnetts konsernsjef Auke Lont til Distriktsenergi.no.

Hva blir hovedfokuset for Statnett de kommende årene?

-Det er tre viktige ting. Det aller viktigste er å sørge for at strømmen er der 24/7. Det er Statnetts hovedoppgave. Det andre er å fullføre noen veldig store prosjekter som vi er midt oppe i, blant annet å bygge utenlandskablene. NordLink og North Sea Link Bidrar til omstillingen av kraftsystemet i Europa og skaper verdier i Norge. Det tredje er å få fram et stort digitaliseringsprosjekt som skjærer gjennom hele kraftsektoren der vi vil utnytte informasjon som er tilgjengelig på en helt annen måte enn det vi gjør i dag, sier Lont. 

Forbrukere kan kople seg av nettet 

Investeringen i nettet blir omfattende i årene som kommer og det er forbrukerne som i siste instans skal betale for dette. 

-Frykter du at prisen på nettleie og strøm nå er i ferd med å bli så høy at det er fare for at strømkundene vil kople seg av nettet og bli autonome?

-Jeg må med en gang si at sannsynligheten for at dette skjer i Norge ikke er så høy, men vi kommer ikke bort fra at når vi ser på hvor mye vi i sentralnettet skal investere og hvor mye distribusjonsselskapene har tenkt å investere så vil den samlede investeringen bli ganske omfattende. Disse investeringene skal hentes inn via høyere nettpriser, og da kan man tenke seg at summen av nettpris og strømpris du som forbruker må betale blir så høy at du heller installerer et solcellepanel og et batteri og gjør deg gradvis uavhengig av strømnettet. Som jeg sa, sannsynligheten for dette er kanskje ikke så stor i Norge, men teknologien utvikler seg forbløffende fort og vi må være forberedt på at det kan skje. Det er derfor vi har tatt et initiativ sammen med Distriktsenergi å se på om det er muligheter å samordne sentralnettet og distribusjonsnettet ved å utveksle data bedre og på den måten dra ned de samlede kostandene slik at kunden fortsatt vil være hos oss, sier Auke Lont.  

Kostnadseffektivitet står høyt på Statnetts agenda. Lont forteller at Statnett som systemansvarlig i kraftsystemet har et særlig ansvar for å utvikle løsninger og markedsmodeller som sikrer fleksibilitet. Han mener at prissignaler til produksjon og forbruk vil bidra til en effektiv utvikling og utnyttelse av nettet.

Lang digitaliseringsvei 

-Statnett har også opprettet et eget selskap som heter Digital Norway for å få fart på digitaliseringen i bransjen. Du sa at bankbransjen har jobbet med dette i 15 år. Er energibransjen på etterskudd?

-Det er et godt spørsmål. Hvis du sammenlikner oss med andre bransjer så har vi et stykke å gå.  Vi mener at det å sette seg i samme rom og diskutere muligheter rundt utveksling av data er en god start. Da vil vi veldig fort komme fram til at vi bør ha felles standarder. Det er noe vi kan bli enige om uten at vi tråkker i hverandres bed. Med felles standarder får vi data inn på en felles plattform. Når vi har en felles plattform kan vi begynne å lage løsninger som bidrar til at vi kanskje ikke trenger å bygge en strømledning, men at vi heller utnytter kapasitet på tvers av systemet, og på den måten drar ned kostandene. Vi må ha en felles innsats for å standardisere og dele data - på samme måte som banknæringen har gjort. Fremtidens kraftsystem vil kreve langt mer samarbeid, men det krever også tydeligere roller og avklaring av virkemidler, sier Lont. 

Forbrukerne vil kreve grønne produkter

-Fremtiden er elektrisk sa dere for noen år siden. Nå er fremtiden her. Du nevnte i ditt foredrag et samarbeide mellom Apple og Alcoa, en av verdens største aluminiumsprodusenter, som nå skal gå i gang med å skape et prosjekt for å produsere grønn CO2-fri aluminium. Hvilket fremtidsbilde forteller dette deg?

-Dette er en av de mest fascinerende utviklingstrekk vi har sett det siste året – at en av de største selskapene i verden ser seg tjent med å ta et initiativ til å produsere grønn aluminium. For Apple bruker veldig mye aluminium i produksjonen av sine produkter. Apple tror at kundene over tid forventer at denne aluminiumen er fremstilt på en forsvarlig måte, det vil si uten CO2-utslipp. Et slikt rent produkt klarer de ikke å få til i dag, og derfor tar de selv et stort initiativ som et konsumentselskap og sier at nå skal vi ta et grep for å produsere grønn aluminium. Dette er tankevekkende for da kommer konsumentkraften inn i omstillingen, og når forbrukerne begynner å vise sine kort så får dette en helt ny dimensjon. Da kommer omstillingen til å gå enda fortere.   

21. august 2018