Distriktsenergi-TV
Stortingsrepresentant Else-May Botten    
Nett

-På tide at Søviknes snur

AP vil ikke akseptere at Olje- og energiministeren går imot stortingsflertallet som krever likere nettleie. Det sier Stortingsrepresentant Else-May Botten til distriktsenergi.no.

Botten sitter sentralt i energi- og miljøkomiteen på Stortinget der hun er nestleder for Arbeiderpartiets fraksjon. Hun ønsker at Arbeiderpartiet skal ha en offensiv energipolitikk. Botten er en erfaren rikspolitiker, og er nå inne i sin tredje periode som stortingsrepresentant. Hun sitter også i Sentralstyret på femte året. 

Botten sitter sentralt i energi- og miljøkomiteen på Stortinget der hun er nestleder for Arbeiderpartiets fraksjon. Hun ønsker at Arbeiderpartiet skal ha en offensiv energipolitikk. Botten er en erfaren rikspolitiker, og er nå inne i sin tredje periode som stortingsrepresentant. Hun sitter også i Sentralstyret på femte året. 

Veldig urettferdig 

-Lik nettleie er en sak som regjeringen kommer til Stortinget med nå i høst. Hva tror du blir utfallet av den saken?

-Jeg tror vi kommer mye nærmere en likhet. Dette presser seg fram siden vi har et stort flertall i Stortinget for likere nettleie. Vi som bor ute i distriktene finner oss ikke i det at vi må betale mer bare for å ha tilgang til strøm. En ting er prisen på det du bruker, men det som oppfattes veldig urettferdig er at det er så store prisforskjeller i nettleien mellom Oslo på den ene siden og blant andre Møre og Romsdal, Sogn- og Fjordane og Nord-Trøndelag, sier Else-May Botten

-Så Ap finner seg ikke i at olje- og energiminister Terje Søviknes kommer med et svar som dere ikke blir fornøyde med. 

-Nei, for det er et flertall i Stortinget mot det statsråden står for, og det forslaget Søviknes har kommet med er dårlig utredet. Det er for dårlig arbeid rett og slett og det er på tide for ham å snu, sier hun. 

Mer offensiv klimapolitikk

- Arbeiderpartiet er et parti med en sterk historie for å ha en offensiv energipolitikk. Hva er de viktigste energipolitiske sakene som partiet nå jobber med?

-I et klimaperspektiv er det viktigst å finne en løsning på karbonfangst og lagring. Vi pusher regjeringen i nasjonalbudsjettet for en mer offensiv klimapolitikk. Karbonfangst og lagring er de viktigste sakene for å nå klimamålet i Parisavtalen.

-Norge skal være et lavutslippsland allerede i 2050. Klarer vi det med den politikken som føres i dag?

-Nei, vi klarer det ikke med den politikken som føres i dag. Men det er derfor vi hele tiden jobber målrettet med å finne nye løsninger. Vi har akkurat vedtatt en klimastrategi på Stortinget, og der har Arbeiderpartiet mange offensive forslag. Men dessverre fikk ikke gjennomslag for alle. Næringslivet har laget mange veikart som viser hvordan de skal bidra til at vi blir et lavutslippssamfunn i 2050. Vi har virkemiddelapparatet som bygger opp under miljøteknologiløsninger, og vi har klare ambisjoner på for eksempel bilparken som raskt skal gå over til strøm, forteller Botten.   

-Det er et skifte i opinionen som er med på å gjøre endringer i sine forbruksvaner. Tror du vi kommer til å nå målet i 2050?

Ja, men det skjer ikke uten at vi tar grep. De politiske målsetningene må være tydelige. Men vi må ha med forbrukerne, industri, organisasjoner og frivillige og vi må snu holdninger, sier Botten.

Dette er saken om like nettleie

Denne vårsesjonen ble det flertall på Stortinget for likere nettleie, uavhengig av hvor man bor. Flertallet består av KrF, AP, SP, SV og MDG. Nå ligger saken på bordet til Olje- og energiminister Terje Søviknes. Et samlet Storting ber Regjeringen utrede ulike modeller for utjevning av nettariffene i Norge. Regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med dette som egen sak allerede i høstsesjonen 2018. 

I komiteinnstillingen som du kan lese her, viser alle partiene til at det er store variasjoner i nettleien i ulike deler av landet. Ifølge NVE, er landsnittet på nettleie (inklusiv merverdiavgift og forbruksavgift) per kWh på 53,9 øre, hvis en omregner til et forbruk 20 000 kWh. På samme tid er nettleien per kWh på 71,2 øre i Sogn og Fjordane og 62,4 øre i Nord-Trøndelag, mens den er 50,5 øre i Oslo og 50,6 øre i Akershus.
 

 

20. august 2018