None
Foto: Istockphoto    

Innovasjon

av Redaksjonen
20. august 2018

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Norge kan bli det første landet i verden som kun bruker grønn bærekraftig energi. Distriktsenergi sine medlemmer spiller en avgjørende rolle i å produsere og levere grønn bærekraftig energi til forbrukere og næringsliv. 

Distriktsverkene leverer også en rekke andre grønne produkter og tjenester som solcellepaneler, smarte strømmålere, batteripakker, smarthusløsninger og ikke minst bredbånd som er en forutsetning for å kunne ta i bruke den grønne teknologien. 

Våre medlemmer er ledende til å bygge ladeløsninger for elektriske ferger, biler og busser. Distriktsverkene er tidlig ute til å ta i bruk ny teknologi. Praktisk anvendelse av droner og kunstig intelligens for drift av kraftnettet vil gi positive effekter for kundene blant annet gjennom raskere feilretting og kortere avbruddstid. 

Kraftbransjen er fremoverlent og innovativ, som tenker nytt der den ser mulighetene med ny teknologi. Grønt og bærekraftig næringsliv vil vokse – basert på energi fra vann, vind og sol.  

Elektrifisering er grunnlaget for å bygge et bærekraftig samfunn. Forbruket av fossil energi og utslipp av klimagasser må kraftig ned for å begrense global oppvarming. Verden etterspør klimavennlige og økonomisk forsvarlige løsninger. Norge ligger allerede i teten. 

Fremtiden er elektrisk – Vi ser mulighetene. 

20. august 2018