None
Foto: Knut Lockert    
Leder

Arendalsuka 2018 med spennende scenarier og utfordringer

av Knut Lockert
15. august 2018
Det hevdes at om du ikke er tilstede på Arendalsuka er man ikke å regne med i samfunnsdebatten. Andre mener dette er bortkastet tid, der man blir borte i et folkehav av ytringer og synsinger. På vegne av Distriktsenergi tok jeg ikke sjansen på noe annet enn å ta en tur. Og spennende ble det jo.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Av nærmere 1100 arrangementer gjelder det å velge noen relevante. De er det mange av og tirsdagen var den store energidagen. Da var det bare å gå løypa. For egen del var Statskrafts seminar der de la fram deres lavutslippsscenario 2018 en høydare.  

Vi er på ballen 

De er ikke snaue i Statkraft når de anslår at 70% av verdens elektrisitetsmiks i 2040 dekkes av fornybare energikilder. Deres scenario viser også at i 2040 vil solkraft bli den største kilden til kraftproduksjon globalt og at sol og vind vil bli billigere enn annen ny produksjon i verden.  De spår også en eksepsjonell økning i antall elbiler i verden, der det legges til grunn at batteriteknologien forbedres og blir langt billigere.  Spennende scenarier fra Statkraft, der spørsmålet rundt batterier drar oss rett inn i ett av seminarene arrangert av Energi Norge sammen med Norsk Industri. Her la Fredrick Hauge i Bellona fram Bellonas arbeide sammen med støttespillere som Eidsiva der målet er å få en og annen av verdens kommende batterifabrikker til Norge. Spennende arbeid som også ble lagt fram på et av Energi Norge og Distriktsenergis felles regionmøter i våres. Fantastisk om de lykkes. 

Også effekttariffer og eventuelle endringer i NVEs opprinnelige forslag var gjenstand for diskusjon. Av endringer NVE ser på er den foreslåtte bindingstiden og veiledningsplikten. Her opplever vi at NVE jobber hardt for å imøtekomme hovedpunktene i kritikken reist mot forslaget de sendte ut, samtidig som de jobber for at vi kan få et system med effekttariffer. For vår del ønsker vi effekttariffer og er på ballen i forhold til det som nå måtte komme av forslag basert på Distriktsenergis tidligere innsigelser. 

I godt selskap 

På kvelden tirsdag var det åpenbart ingen arrangementer som kunne matche Per Sandbergs og hans utkåredes oppgjør med pressen. Men heldigvis på vei retning bilen på kvelden traff jeg en gjeng med kjente fra bransjen der det ble gitt klar melding om at «Du kan ikke dra nå.  Nå er det jo partilederdebatt med alle avgåtte partiledere».  

Den var kanskje ikke så relevant, men det var gøy. Og Arendalsuka handler mye om å knytte kontakter og diskutere aktuelle saker. Det var helt fint på dette mindre relevante arrangementet – der ble det spennende diskusjoner med noen av dagens politikere som også var nysgjerrige på hva de avgåtte partilederne hadde å komme med av beretninger og betraktninger. 

Ellers er det enkelte innlegg og kommentarer en merker seg mer enn andre. En av disse var Espen Barth Eides korte refleksjon på seminaret til Statkraft, der han fortalte fra World Economic Forum at på et møte blant oljelobbyen var fokuset at verden ikke helt lenger forsto dem, mens på tilsvarende møte blant fornybarlobbyen var fokuset at det er ingenting i verden vi ikke kan få til.  

Med det som utgangspunkt er det jo hyggelig og inspirerende at vi og bransjen representerer framtiden gjennom alle mulighetene i fornybar produksjon. 

15. august 2018