Strømkunden som har fritak for innstallering av nye strømmålere – må selv betale for kostnader knyttet til manuell avlesning    
AMS

Må betale gebyr for manuell avlesning

av Knut Lockert
05. juli 2018
Distriktsenergi har gjennom flere henvendelser til NVE tatt opp spørsmålet om det kan tas ett gebyr av de kundene som av forskjellige årsaker ikke får installert en ny AMS-måler. NVE er klare i sitt svar på at et slikt gebyr kan selskapene ta.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Kundene uten ny AMS-måler fordyrer innsamlingen av målerdata

Kundene uten ny AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet fordyrer innsamlingen av målerdata for nettselskapene. Utfordringen er at disse påfører nettselskapene kostnader gjennom manuell avlesning, samt øvrige kostnader for å opprettholde et kundesystem for disse kundene de ellers kunne ha sluppet. Ett nytt digitalt system med automatiske prosesser og ett gammelt med manuelle prosesser. Dette fordyrer driften i tillegg til at nettselskapene må sende en person ut en gang i året for å lese av måleren hos kunden manuelt. For som NVE skriver i sitt brev; «nettselskapene skal kontrollavlese kunder med AMS-måler uten aktiv kommunikasjonsenhet én gang i kalenderåret, jf måle og avregningsforskriften §3-3. Det sier seg selv at dette er kostnadskrevende og en utgift nettselskapets øvrige kunder bør slippe med innføringen av nye smarte målere. Nå er det altså bestemt. Kunden må regne med å ta denne kostnaden selv.

Slik vi ser det i Distriktsenergi er det viktig og riktig at NVE åpner opp for at det kan tas gebyr av de kundene som påfører systemet ekstra kostnader. Nettet er i praksis et spleiselag av nettselskapets kunder og da er det naturlig at de som forårsaker ekstra kostnader betaler disse selv og ikke dytter de over på selskapets øvrige kunder.

NVEs svar til Distriktsenergi finnes her.

I vedtaket til NVE heter det «Nettselskapet har anledning til å fastsette et avlesningsgebyr for kunder som ikke har aktiv kommunikasjonsenhet i AMS-måleren. Gebyret kan ikke overstige kostnaden nettselskapet har med kontrollavlesninger og annen håndtering av kundens selvavlesninger».

Gebyrets størrelse

NVE sier ikke noe spesifikt beløp, men det har vært antydet et sted mellom 500-2000 kroner i året. Gebyret vil kunne variere fra selskap til selskap, tatt i betraktning at kostnadene ved å sende ut en ansatt på kontroll kan variere for eksempel grunnet reisetid. Men NVE presiserer at gebyret ikke skal være større enn kostnadene nettselskapet har med manuell avlesning, og at dette ikke vil øke nettselskapets overskudd.

05. juli 2018