Distriktsenergi-TV
Administrerende direktør i Ballangen Energi, Wiggo Knutsen.    
Medlemmer

Æresmedlemsprisen til Wiggo Knutsen

Administrerende direktør Wiggo Knutsen i Ballangen Energi har blitt æresmedlem i Distriktsenergi.

-I Juryens begrunnelse heter det at Wiggo Knutsen er en pioner i energibransjen og har i sterk grad bidratt til å skape ny næringsvirksomhet og arbeidsplasser i Ballangen, sier Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi. 

Suksessen Ballangen sjøfarm 

Knutsen startet sin karriere i Statkraft der han jobbet med produksjon og nettdrift. For 27 år siden kom han hjem til Ballangen. – Ballangen er en næringsfattig kommune med høy arbeidsledighet og vi i Ballangen Energi har jobbet mye for å skape gode og trygge arbeidsplasser i kommunen. Blant annet har vi vært med å stifte Ballangen sjøfarm som i dag er en solskinnshistorie, sier Knutsen.

- Jeg mener at lokalt eierskap er viktig. Det er utvilsomt at det er stor forskjell på en bedrift som er lokalt eid, og en som er eid av interesser langt unna. Vi tenker lokalt. Vi ønsker å skape arbeidsplasser og å utvikle lokalsamfunnet, sier Wiggo Knutsen som også er styreleder i Ballangen sjøfarm. 

Ballangen Sjøfarm ble etablert i 2001 og har opplevd sterk vekst. Selskapet eier 2 konsesjoner og drifter ytterligere 4 konsesjoner i samdrift med Cermaq. Samdriften som produserer ca. 8000 tonn pr. år, har 20 fast ansatte. 

Verdsettes til 300 millioner kroner 

I dag eies Ballangen Sjøfarm av Ballangen Holding (36 prosent) og Ballangen Energi (34 prosent), samt det globale multikonsernet Cermaq (30 prosent). Sistnevnte kom inn som eier fordi Ballangen Sjøfarm behøvde 89 millioner kroner da de fikk tildelt konsesjon nummer to i 2009.

– Vi måtte ha kapital for å løse ut konsesjonen. At Cermaq er inne, gjør at vi i alt drifter seks konsesjoner her fra Ballangen. Cermaq har fire. Vi to. Det har stor betydning både for å få en effektiv drift og for at vi kan ha mange ansatte her i Ballangen. Selskapet som startet i 2001 er i dag priset til rundt 300 millioner kroner, sier Wiggo Knutsen. 
Ballangen energi og Ballangen Sjøfarm er begge meget attraktive kompetansebedrifter, men trygge og utfordrende arbeidsplasser, sier han.  

Samarbeide med Nordkraft 

Tidligere i år etablerte Ballangen Energi samarbeid innen nettdrift og kraftproduksjon med Nordkraft. Nå fortsetter utviklingen til også å omhandle strømsalg. Strømkundene overføres fra Ballangen Energi til Polar Kraft og vil gjennom dette kunne oppnå ytterligere fordeler.

– Gjennom samarbeidet med Polar Kraft viser vi at de verdiene vi har bygget opp og forvaltet, kan videreforedles, sier Wiggo Knutsen. Kundene vil ikke merke noen annen forskjell enn en ny logo på fakturaen. De vil imidlertid få tilgang på flere produkter, ny mobilapp og på sikt enda flere og spennende muligheter. For Ballangen Energi vil dette på samme måte som via samarbeidet med Nordkraft, sikre våre arbeidsplasser og stadfeste vår posisjon som viktig bidragsyter til lokalsamfunnet, sier han.

Stiftelse som skal skape arbeidsplasser

Ballangen Energi oppretter nå en egen stiftelse som skal jobbe med næringsutvikling og gode formål i Ballangen og regionen. – Vi vil fortsette arbeidet med å skape trygge og innovative arbeidsplasser. Det kommer til å bli satt av betydelige midler i fondet som skal skape næringsutvikling og vekst i lokalsamfunnet. 

Bygger datasenter i Ballangen

Nå kommer det et stort datasenter i kommunen. Anlegget kan bli på størrelse med 84 fotballbaner, og gi viktige arbeidsplasser i Ballangen.  Anlegget er varslet å strekke seg over 600.000 kvadratmeter og er planlagt å kunne produsere datakraft som trekker opp mot 1.000 megawatt strøm. - Ballangen kommune, som har den største andelen Nav-trygdede i landet, har et godt utgangspunkt for et slikt anlegg, mener Wiggo Knutsen.

06. juni 2018