None
Stein Valle, administrerende direktør i Nord-Salten Kraft    
Medlemmer

Ny transformatorstasjon åpner for storinvesteringer i småkraftverk

av Redaksjonen
05. juni 2018
Administrerende direktør Stein Valle i Nord-Salten Kraft har all grunn til å være fornøyd. Nå har Statnett besluttet å investere 300 millioner kroner i Kobbvatnet transformatorstasjon. Dette kommer til å åpne opp for samlede investeringer på 1 milliard kroner, sier Valle.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Fakta: Hvor mye er KWh, GWh og TWh

KWh - En kilowattime er like mye energi som brukes når en vifteovn på 1.000 watt står på i en time. Et gjennomsnittlig energiforbruk i et vanlig bolighus regnes å være rundt 25.000 kilowattimer i året. 

GWh - En gigawattime er en million kilowattimer. Dette er nok energi til et byggefelt på omtrent 40 bolighus. I Vang kommune i Valdres som har 1.700 innbyggere, blir det brukt om lag 33 GWh elektrisk energi i løpet av ett år.

TWh - En terrawattime er en milliard kilowattimer. Dette er omtrent så mye strøm som det blir brukt i Drammen i løpet av ett år. I Oslo blir det brukt ni TWh elektrisk energi hvert år, mens det i Norge ble brukt totalt cirka 130 TWh i 2015.

– Vi har arbeidet lenge for dette. Nå kan vi tilknytte mer fornybar produksjon i regionen og vi får en mye bedre forsyningssikkerhet. Dette åpner for investeringer i småkraftproduksjon for om lag 500 millioner kroner siden denne kraften nå kan transporteres ut i sentralnettet, sier Stein Valle.

Arbeidet med å bygge trafostasjonen starter opp etter sommerferien. 

I tillegg til investeringen som Statnett gjør på 300 millioner kroner kommer Nord-Salten kraft til å investere 50 millioner kroner i ny transformering. - På toppen av dette kommer det altså muligheter for å bygge ut småkraftverk for om lag 500 millioner kroner, forteller Valle.

Dette området er godt egnet til småkraftverk som produserer mellom 10-20 GWh årlig. Grønn kraft er etterspurt så vi regner med at det blir lett å få solgt den, sier Valle. 

Styrker kraftforsyningen

Den nye transformatorstasjon ved Kobbvatnet vil styrke forsyningssikkerheten til Nord-Salten som i dag er ensidig forsynt på en kraftledning som har flere sårbare punkter med tanke på utfall. Kobbvatnet transformatorstasjon vil sikre tosidig forsyning til området. Transformatorstasjon vil også åpne for tilknytning av ny produksjon som ikke kan knytte seg til dagens nett på grunn av manglende kapasitet.

Dette er Nord-Salten Kraft

Nord-Salten Kraft AS  er lokalisert i idylliske omgivelser i Ulvsvåg på Hamarøy. Nord-Salten Kraft eies i all hovedsak lokalt av kommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold og Tysfjord, Salten Kraftsamband AS, og av private aksjonærer. 

Nord-Salten Kraft er et integrert energiselskap med både egen kraftproduksjon, nettvirksomhet og bredbåndsvirksomhet. Selskapet sysselsetter i overkant av 50 personer. Nord-Salten Kraft AS har kontorer i Bogøy i Steigen, Kjøpsvik i Tysfjord og Ulvsvåg i Hamarøy. Konsesjonsområdet for nettvirksomheten er Hamarøy, Tysfjord og Steigen, samt nordre del av Sørfold kommune.

Kraftproduksjonen foregår på fem kraftstasjoner: Slunkajavrre, Rekvatn, Sagfossen, Forsanvatn og Forsanvatn minikraftverk.

05. juni 2018