None
Flagget til topps: Røros Elektrisitetsverk markerte beslutningen om utbygging av Tolga kraftverk med å heise flagget den 18. juni. Til venstre den lokale kraftforkjemperen Ole Jørgen Kjellmark, Administrerende direktør Anders Rønning og påtroppende direktør Arnt Solli.    
Medlemmer

Flagget til topps på Røros for Tolga Kraftverk

av Redaksjonen
26. juni 2018
Røros Elektrisitetsverk markerte vedtaket om bygging av Tolga kraftverk med å heise flagget den 18 juni. Administrerende direktør Anders Rønning har i flere år jobbet aktivt for denne beslutningen. - Utbyggingen vil gi et betydelig tilskudd av klimavennlig fleksibel energi og store positive ringvirkninger for lokalsamfunnet, sier Rønning.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Eidsiva skal bygge og drifte kraftverket. Tolga kraftverk vil utnytte fallet i Glomma gjennom Tolga sentrum fra Hummelvoll og ned til foten av Eidsfossen.

Kraft til 10 000 husstander

- Beregnet produksjon for det nye kraftverket er ca. 205 GWh ny fornybar energi. Det tilsvarer forbruket til vel 10.000 husstander. Tolga kraftverk er et godt prosjekt som har relativt god regulering på grunn av høyereliggende magasiner og dermed høy andel vinterproduksjon. Prosjektet vil bidra med mye ny klimavennlig kraft med begrensede miljøulemper. Kraftverket vil etter planen stå ferdig høsten 2021.

I kulissene 

Anders Rønning, dette er en utbygging som du har jobbet lenge og mye med for å få på plass?

- Jeg og flere andre har jobbet i kulissene og snakket med lokale politikere som har fått innpass hos rikspolitikere og statsråd Søviknes. Vi har også vært aktive i media. Vi har fokusert på at utbyggingen har stor betydning for Røros og Røros Elektrisitetsverk fordi dette legger forholdene til rette for å bygge ny kraftforsyning til Røros og forsterke forsyningssikkerheten. Utbyggingen vil komme på om lag 900 millioner kroner og vil få enorm betydning for næringslivet i området, sier Rønning.  

Flagget til topps

-Flagget gikk til topps i Røros da det ble klart at utbyggingen kommer?

-Det er viktig å markere en så viktig beslutning. Jeg har vært bekymret for forsyningssikkerheten til befolkning og næringslivet på Røros i mange år. Strømforbruket i området har vært økende. Det er så godt som ingen reserver bortsett fra en dårlig dimensjonert forsyning nordfra. I verste fall kan det føre til strømrasjonering. Røros er et industristed med bedrifter som Flokk, Rørosmeieriet, Isola og Norbit. Industrien trenger en trygg og forutsigbar strømleveranse, og det får vi nå sier Rønning.

Med på flaggheisingen var også Arnt Sollie som er påtroppende direktør i Røros Everk. Solli får en lettere hverdag og bedre nattesøvn for forsyningsproblematikken når Tolga kommer i drift i 2021.

Arbeidet for å klargjøre for tilknytning av kraftverket er allerede i gang. Røros Elektrisitetsverk Nett har startet med spenningsoppgradering av linjen fra Os til Røros, mens Eidsiva Nett starter jobben fra Tynset til Tolga i midten av juli. Oppgraderinger og nybygging av transformatorstasjoner på Tolga og Os for Eidsiva Nett og Røros vil snart bli lyst ut for konkurranse hos aktuelle tilbydere.

Godt rustet

- Du går snart av med pensjon etter 26 år som administrerende direktør i Røros E-verk. Hvordan har disse årene vært?

Det har vært spennende og utfordrende år. I det siste har vi tatt omfattende organisatoriske grep for å ruste bedriften til en krevende fremtid. Røros Elektrisitetsverk har en sterk posisjon hos våre kunder. Men på den nasjonale politiske arenaen har vi i flere år opplevd at politikere og NVE favoriserer de store energiverkene og setter våre rammebringelser under press.  Derfor er det viktig at vi som er små og mellomstore har en aktiv og pågående interesseorganisasjon som Distriktsenergi som hver dag jobber for distriktsverkene og for næringsliv og forbrukere i distriktene, sier Rønning. 

Skryter av Distriktsenergi 

-Du har vært med i styret i Distriktsenergi i en årrekke. Har du noen råd til Distriktsenergi nå på fallrepet?

-Jeg synes at Distriktsenergi gjøre en svært god jobb for medlemmene. Vi har vi klart å innkassere noen viktige seire på den nasjonale politiske arenaen som det funksjonelle skillet, og jeg ser en gryende trend til at politikere og embetsverk får øynene opp for den verdien distriktsverkene representerer. Jeg tror det i fremtiden blir viktig å utnytte denne muligheten, sier Anders Rønning.

26. juni 2018