None
Nyheter

Jon Fredrik Baksaas ny styreleder i Statnett

av Redaksjonen
22. juni 2018
Jon Fredrik Baksaas er valgt til ny styreleder i Statnett. Han avløser Per Hjorth som har ledet styret siden 2015. Baksaas ble valgt på dagens foretaksmøte i Statnett SF.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Jon Fredrik Baksaas har lang toppledererfaring fra Telenor, og bred erfaring med teknologiledelse og digitalisering. Baksaas erstatter Per Hjorth som styreleder. Hjorth har sittet i styret siden 2008, og vært styreleder siden 2015.

Fortsette det gode samarbeidet

- I Distriktsenergi har vi et godt samarbeid med Statnett godt forankret i Statnetts ledelse og i Statnetts styre slik vi opplever det.  Vi tør å legge til grunn at dette vil fortsatte til fordel for Statnett, Distriktsenergi, bransjen for øvrig og ikke minst til fordel de som bruker kraftsystemet, kundene.  Statnett som bransjen for øvrig står midt i en rivende utvikling og vi ønsker Statnetts nye styreleder lykke til med det viktige styrevervet, sier daglig leder i Distriktsenergi Knut Lockert. 

Tove Elisabeth Pettersen ble samtidig valgt som nytt styremedlem i Statnett SF. Pettersen er administrasjonsdirektør i Bane NOR SF. Hun var tidligere konserndirektør i Hafslund AS, og har lang erfaring fra kraftbransjen.

Pernille Dørstad, Steinar Jørånstad og Ole Bjørn Kristihagen er valgt som ansattes representanter i styret.

Det nye styret i Statnett SF har følgende sammensetting:
Jon Fredrik Baksaas - styreleder
Synne Homble - nestleder
Egil Gjesteland - medlem
Maria Sandsmark - medlem
Einar Strømsvåg – medlem
Tove Elisabeth Pettersen – medlem
Pernille Dørstad – ansattevalgt representant
Steinar Jørånstad – ansattevalgt representant
Ole Bjørn Kristihagen – ansattevalgt representant

22. juni 2018