None
Leder

Statnett - dropp endringene i sentralnettariffen for 2019.

av Knut Lockert
19. juni 2018
I en periode med store kostnadsøkninger og derav økt sentralnettariff, jobber Statnett med endringer i prinsippene for hvordan tariffen skal utformes. Endringene må være godt begrunnet og konsekvensene av endringene må være kjent for alle. Vi mener at enkelte av de foreslåtte endringene så langt er høyst diskutable. Dessuten er konsekvensene ikke godt nok kjent for den enkelte aktør til at vi kan gå god for at endringene gjennomføres nå.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Det er ingen misunnelsesverdig oppgave Statnett har når de nå er i ferd med å endre hvordan sentralnettariffen skal se ut. En omlegging betyr at noen vil måtte betale mer på grunn av nye prinsipper og noen må betale mindre. Ikke mindre enn før, men mindre av den varslede kostnadsøkningen.

Med det som bakteppe skulle en tro at Statnett i diskusjonene med bransjen og kundene av sentralnettet kan forutsi hvem som er fornøyd og hvem som ikke er det. Det noe forunderlige denne gangen er at det ser ut til at ingen er fornøyd med det som Statnett foreslår. Det er to grunner til det slik vi ser det. Det ene er at kostnadsøkningen i sentralnettet er betydelig.  Det i seg selv gir en utfordring mot alle kundegrupper. Det andre er at Statnett ikke har maktet å få bransjen eller kundene for øvrig til å kjøpe de prinsippene som legges til grunn. 

Ikke rør K-faktoren nå

Og skal det legges fram en tredje grunn, har det har vært mye frem og tilbake underveis for å si det på den måten. Et eksempel på det er anvendelsen av den såkalte K-faktoren. Den gir en rabatt for forbruk i punkter med produksjon. Samlokalisering av produksjon og forbruk sparer kostnader i nettet og en slik rabatt er således godt begrunnet. Statnett har gått fra å ville fjerne K-faktoren til å endre den fra punktvis til en områdevis K-faktor. Sist nå er det foreslått en effektbasert K-faktor. Det kan være gode grunner til en slik tilnærming, men vi vet enda ikke hva dette betyr i praksis for kundene i sentralnettet. Så vidt vi kjenner til, vet heller ikke Statnett hva dette betyr for kundene bak de enkelte sentralnettspunktene. Distriktsenergi mener derfor at K-faktoren ikke bør røres før dette er kjent. 

Forslaget er umusikalsk når Stortinget vurderer lik nettleie for alle

De foreslåtte endringene i K-faktoren betyr at områder med mye produksjon får økt nettleie mens den går ned i bynære strøk. Etter vår oppfatning er dette mildt sagt en umusikalsk retning i tariffen, all den tid et samlet Storting har bedt regjeringen om å fremlegge forslag på hvordan nettleien kan utjevnes. Bakgrunnen for Stortingets tilnærming er nettopp det underlige faktum at der hvor det fosser over av vann, der er det dyrt å komme på nettet, mens der det knapt nok er noen produksjon og langt til kraften, der er det billigst å få tilgang til kraften og dermed lavere nettleie. 

En uferdig K-faktor, samt det faktum at Stortinget skal se på lik nettleie til høsten, burde være mer enn nok til at Statnett utsetter endringene i tariffen med ett år.   

Marit Arnstad i Senterpartiet har tatt tak i sentralnettariffens utfordring ved å påpeke at «mønsteret er at distriktsfylkene taper og at hovedstadsregionen får reduserte utgifter». Arnstads tilnærming og det faktum at hun har bedt Olje og -energiministeren ta tak i dette kan du lese mer om her.

Distriktsenergi har drøftingsrett med Statnett i spørsmål vedrørende sentralnettariffen.  Protokollen med Statnett finner du her. 

19. juni 2018